Մայրենի

Նախագիծ «Չարլին Եվ Շոկոլադի Գործարանը» Ռոալդ Դալ 25.11.2022

Նոյեմբեր ամսին իմ ծննդյան տարեդարձն էր։ Ես իմ եղբորից նվեր էի ստացել Ռոալդ Դալի «Չարլին Եվ Շոկոլադի Գործարանը» գիրքը։ Այն շատ հետաքրքրեց, և ես այն շարունակում էի կարդալ գրադարանում։ Գիրքը մի աղքատ տղայի մասին է, ում անունը Չարլի էր։ Նա ուներ մեծ ընտանիք՝ մայրիկ, հայրիկ, երկու տատիկ և երկու պապիկ։ Չարլին շատ – շատ էր սիրում Ուոնկայի շոկոլադե սալիկները։ Նա այդ սալիկներից կարող էր ունենալ միային իր ծննդյան տարեդարձի օրը։ Բայց ամեն ագամ դպրոց գնալիս և վերադարնալիս անցնում էր գործարանի կողքով և վայելում շոկոլադի բույրը։ Մի անգամ գործարանի տեր Ուոնկան, ցանկանալով օգնել փոքրիկներին, շոկոլադե սալիկները փաթեթավորեց հինգ ոսկե տոմսով։ Հինգերորդ երջանիկ հաջողակը դարձել էր Չարլին։ Տոմսը շահողները պետք է այցելեին շոկոլադի գործարան, իսկ հետո նվեր սկտանային մեկ բեռնատար շոկոլադ։ Չարլին տոմս շահած երեխաներից միակն էր, որը մինչև վերջ առանց անախորժության կարողացավ ավարտին հասցնել իր այցելությունը գործարան և ստացավ խոստացված պարգևը։ Շահողներից մեկը անհամբերությունից և բկլիկությունից մղված ընկավ շոկոլադի գետը։ Մյուսը ընկավ խողովակի մեջ, որով հոսում էր շոկոլադը։ Մեկը մյուսից ավելի վատն էր։ Այդ պատճառով էլ նրանք դուրս մնացին խաղարկությունից։

Անգլերեն

English in mind 25.11.2022

Էջ 25 Կատարել Grammar 1 և 2

1 Grammar

 1. Write the words in the correct order.
 1. Am/ I / an / town / old / from / Turkey / in

I am from an old  town in Turkey.

 • Are / friends / great / singers / my

My friends are great singers.

 • Fantastic / London / a / city / is

London is a fantastic city.

 •  Really / are / restaurants / Polish / good

Polish restaurants are really good.

 •  Complete the sentences with the words in the box.

  Do, Are, Do, don’t, don’t, isn’t, Is, aren’t.

 1. Do you like football?
 2. My friends don’t like U2.
 3. Are you from the USA.
 4. She isn’t  Swiss, she’s Italian.
 5.  Do your brothers like music?
 6. Is Julia Roberts Australian?
 7.  They aren’t British, they’re American!
 8.  My mother and father don’t like pop music!
 • Complete the questions with question words in the box.

What, Where, Who, How, What.

 1. A: What is this?

B: It’s a Brazilian flag.

 •  A: How old is your brother?

B: He’s 14.

 • A: Who is your English teacher?

B: Mrs. Welch.

 • A: What are your names?

B: I’m Claire and this is Kate.

 • A: Where are you from?

B: I’m from Poland.

2 Vocabulary.

 1. Write the countries.
 2. M E X I C O.
 3. B E L G I U M.
 4. B E L G I A N
 5. I T A L Y.
 6. P O L A N D.
 7.  T U R K  E Y.
 8.  J A P A N.
 9. C A N A D A.
 • Write the nationalities for people from the countries in Exercise 2a.
 • Mexican.

1.     Belgian

2.     British

3.     Italian

4.     Polish

5.     Turkey

6.     Japanese

7.     Canadian.

 • Underline the correct adfective in each sentence.

1.     I like this book. Its great!

2.     A: Do you like Paris?

B: Yes it’s a fantastic city!

 • A:This film is not very good.

 B: Yes you right. It’s awful.

4.     We don’t like pizza it’s terrible.

Պատմություն

Դասարանական աշխատանք | Պատմություն 25.11.2022

• Որտե՞ղ է Միջագետքը, ի՞նչ սահմաններ է ընդգրկում։

Միջագետքը Տիգրիս և Եփրատ գետերի միջև։


• Միջագետքում ինչպե՞ս ձևավորվեցին առաջին պետությունները։

Մի քանի ցեղ ավեննալուց առաջանում է պետություն (ներ)։


• Ներկայացրեք Հին Եգիպոսի ձևավորման պատմությունը, նշանավոր արքաների գործունեությունը։

Հին Եգիպտոսի պատմությունը բաժանված է պայմանական ժամանակաշրջաններով. հին թագավորությունը համապատասխանում է Վաղ Բրոնզե դարին, Միջին Թագավորությունը՝ Միջին Բրոնզե դարին և Նոր թագավորությունը՝ Ուշ Բրոնզե դարին։


• Ե՞րբ Փոքր Ասիայում ձևավորվեցին պետություններ։

Ք․ ա․ 3 — րդ հազարամյակի վերջերին։


• Պատմե՛ք Խեթական պետության մասին։

Խեթական պետությունը ստեղծվել է մ.թ.ա. մոտ 18 դ. 1-ին կեսին, երբ Կուսսարա քաղաքի առաջնորդ Անիտտան միավորել է խեթերի քաղաք-պետությունները, գրավել Նեսան, Հատտուսան և այլն։ 

Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 25.11.2022

501․ Եթե դրական ամբողջ թվի բացարձակ արժեքը հավասար է 9-ի, ինչի՞ է հավասար նրա հակադիր թվի բացարձակ արժեքը։

Պատ․՝ 9:

503․ Իրար հավասա՞ր են արդյոք հակադիր թվերի բացարձակ արժեքները։ Պատասխանը հիմնավորե՛ք։

Պատ․՝ այո։

504․ Հաշվե՛ք.

բ) |21| – |6| = 21 – 6 = 15

դ) |– 50| + |– 4| = 50 + 4 = 54

զ) |15| · |– 12| = 15 x 12 = 180

ը) |44| : |– 4| = 44 : 4 = 11

517․ Գտե՛ք այն բոլոր ամբողջ թվերը, որոնք աստղանիշի տեղում գրելու դեպքում երկու անհավասարություններն էլ ճիշտ կլինեն.

բ) – 4 < -3 < 0,

դ) – 3 < -1 < 3,

զ) –1 < 0 < 1։

520․ Բերե՛ք երկու տարբեր ամբողջ թվերի այնպիսի երկու զույգերի օրինակներ, որոնցում՝

ա) առաջին զույգի ավելի մեծ թիվը փոքր լինի երկրորդ զույգի ավելի փոքր թվից,

20 – 20, 7 – 7:

բ) առաջին զույգի ավելի փոքր թիվը փոքր լինի երկրորդ զույգի ավելի փոքր թվից։

15 – 15, 5 – 5:

Մաթեմատիկա

Դասարանական աշխատանք մաթեմ 25.11.2022

498. Կոորդինատների սկզբից ի՞նչ հեռավորության վրա են գտնվում A (+5), B (–9), C (+2), D (–20) կետերը։

A (+5) – 5 միավոր դեպի աջ

B (-9) – 9 միավոր դեպի ձախ

C (+2) – 2 միավոր դեպի աջ

D (-20) – 20 միավոր դեպի ձախ

500. Գտե՛ք հետևյալ թվերի բացարձակ արժեքները. – 10, + 1, – 3, + 12, + 18, 0, – 19, – 100։

|-10|= 10

|+1| = 1

|-3 |= 3

|+12|= 12

|+18| = 18

|0|= 0

|-19|= 19

|-100|= 100

502. Եթե բացասական ամբողջ թվի բացարձակ արժեքը հավասար է 20-ի, ինչի՞ է հավասար նրա հակադիր թվի բացարձակ արժեքը։

Պատ․՝ 20:

504. Հաշվե՛ք.

ա) |– 6| + |4| = 6 + 4 = 10

գ) |– 3| – |– 1| = 3 – 1 = 2

ե) |31| + |27| = 31 + 27 = 58

է) |– 18| · |– 21| = 18 x 21 = 378

517. Գտե՛ք այն բոլոր ամբողջ թվերը, որոնք աստղանիշի տեղում գրելու դեպքում երկու անհավասարություններն էլ ճիշտ կլինեն.

ա) 0 < 2 < 3

գ) 8 < 9 < 10

ե) – 6 < -3 < – 1:

Ռուսերեն

«Маленький Гномик» 24.11.2022

Летом я со своей семьёй гостила в деревне у родственников. Рядом с их домом был лес. Утром пока все спали, я пошла в лес собирать грибы и ягоды. Вдруг услышала крик. Я испугалась, закричала и бросила корзину. Я спряталась за деревом. Стою, дрожу от страха. Слышу кто-то кричит: » Не бойся меня» . Приглянулась, а никого не вижу. Вдруг у моих ног появляется небольшой гномик. Я спросила гномика, как его зовут , где он живёт, есть-ли у него родители, друзья. Он был очень грустен, так как у него не было друзей. Я его пожалела. Мы с ним подружились ,стали вместе собирать ягоды и грибы.

Մայրենի

«Ուզում եմ» 24.11.2022

Բոլորս էլ ուզում ենք ամեն ինչ փոխել մեր շրջապատում։ Օրինակ, երբ հայրիկը կամ պապիկը ծխում են տանը, մենք մեր մտքում մաքուր օդ ենք ուզում։ Ուզելը դա հարցի մի փոքր կողմն է, որպեսզի ցանկություններն իրականություն դառնան, պետք է համառ լինենք։ Հանձնվելը նշանակում է ընդամենը երազել։ Իսկ երազանքը իրականություն է դառնում ձգտման շնորհիվ։ Ես ,օրինակ, սիրում եմ խաղաղությունը՝ իր բոլոր դրսեվորումներով և ամենուր։ Ես ուզում եմ դառնալ ակտիվ բնապահպան և օգնեմ բնությանը ու մարդկությանը։ Ես հասկանում եմ, որ բնության աղտոտվածությունը ունի բարդ հետևանքներ։ Առաջացնում է բազմաթիվ հիվանդություններ, տհաճ միջավայր և երբեմն ամոթի զգացում ՝ օտարների մոտ։ Երբեմն զարմանում եմ, թե ինչի՞ համար են մարդիկ իրենց տունը մաքուր պահում, իրար սիրում ու հարգում, հոգատար են միմյանց նկատմամբ, բայց այդպիսին չեն դրսում։ Ես ուզում եմ նաև, որ փողոցում թափառող կենդանիներ չլինեն և նրանք բոլորը բարի ու հոգատար տեր ունենան։ Ուզում եմ, որ ծերանոցներ չլինեն, որ բոլոր անօգնական տատիկ – պապիկները ունենան սիրող ընտանիք։

Ուզում եմ կախարդական փայտիկ ունենալ և իրականություն դարձնել իմ բոլոր ուզումները։ Իմ կախարդական փայտիկի օգնությամբ ես կկարողանամ օգնել կենդանիներին, բնությանը և նաև մարդկանց, որպեսզի նրանք դառնան ավելի լավ և բարի։

Без рубрики

Español 23.11.2022

Իսպաներենում բայերը բաժանվում են 3 խմբի՝

1-ին խմբին են պատկանում այն բայերը որոնք ինֆինիտիվում ունեն ar վերջավորությունը։

2-րդ խմբին են պատկանում այն բայերը որոնք ինֆինիտիվում ունեն er վերջավորությունը։

3-րդ խոնարհմանը պատկանում են այն բայերը որոնք ինֆինիտիվում ունեն ir վերջավորությունը։

Յուրաքանչյուր խումբ ունի իր խոնարհման համապատասխան ձևը։ Բայի ar, er, ir վերջավորությունը ընկնում է, իսկ բայի արմատին ավելանում է համապատասխան վերջավորությունները։

estudiar-սովորել

 • Yo estudiNos estudiamos
 • Tú estudias. Vos estudiáis
 • El, ella, usted estudia Ellos, ellas, uds estudian

2 comer- ուտել

 • Como Comemos
 • Comes Coméis
 • Come Comen

3 vivir -ապրել

 • Vivo Vivimos
 • Vives Vivís
 • Vive Viven
 • Del libro página 24 ejercicio 1,2

 1. Rellena los huecos con la forma correcta del verbo.

Su Hermano vive (vivir) en Buenos Aires.

1) Pablo y Jorge estudian en el mismo colegio.

2) Yo como a las dos y veinte.

3) ¿Donde vives tu?

4) Jorge estudia musica.

5) Mis primos y yo vivimos en Arevalo.

6) ¿Donde comeis?

7) Mi madre trabaja en un hospital.

8) Maria y yo hablamos mucho por telefono.

9) Elena escribe en su diario todos los dias.

2. Completa estas preguntas con el verbo adecuado.

1) ¿Donde trabaja tu padre?

En un banco.

2) ¿Que estudias?

Historia del Arte.

3) ¿Donde come profesor.

En un restaurante.

4. ¿Donde Maria?

En Sevilla.

5. ¿Que estudiais vosotros?

Matematicas.

6. ¿Que comes tu?

Un bocadillo.

Մայրենի

Գործնական քերականություն | Մայրենի 23.11.2022

2. Ընդգծված դարձվածքները փոխարինի՛ր հոմանիշ բառերով:

Փարիզից Վարշավա թռչելիս լեհ կինոդերասան Ցիբուլսկու աչքով ընկավ, որ կողքի ուղևորը սիրտը դող ընկած նստած է: Նա փորձեց հարևանին սիրտ տալ:

— Մեր օրերում ինքնաթիռով թռչելը դատարկ բան է,- ասաց,- նույնիսկ ավտոմեքենան ավելի վտանգավոր է: Էս քանի օրը բարեկամներիցս մեկի մեքենայի գլխին ինքնաթիռ ընկավ:

Փարիզից Վարշավա թռչելիս լեհ կինոդերասան Ցիբուլսկու նկատեց, որ կողքի ուղևորը վախվորած նստած է: Նա փորձեց հարևանին հույս տալ:

— Մեր օրերում ինքնաթիռով թռչելը փուչ է,- ասաց,- նույնիսկ ավտոմեքենան ավելի վտանգավոր է: Այդ ժամանակ բարեկամներիցս մեկի մեքենայի գլխին ինքնաթիռ ընկավ:

3.Տրված դարձվածքներն արտահայտի՛ր մեկական բառերով:

Պատի ծեփ դառնալ – գունատվել

 պայման կապել – պայմանավորվել

քիթը կախել – տխրել

բերանը բաց մնալ – զարմանալ

իրեն պատեպատ տալ – տանջվել։

4. Տրված արտահայտություններից յուրաքանչյուրով երկու նախադասություն կազմի՛ր՝ մի դեպքում դրանք գործածելով ուղիղ իմաստով, մյուս դեպքում՝ որպես դարձվածք:

Մատը մտցնել բզեզի բույնը, լեզու առնել, մատը կծել, ոսկոր ու կաշի դառնալ, գլուխը յուղել, մատից փուշ հանել, գլխին քար գցել:

Մայրենի

«Կուզեի լինել» 23.11.2022

Երբ առավոտյան ժամը ութը խփում է, և ես մեր նեղ փողոցով ճամփա եմ ընկնում դեպի դպրոց, ամեն օր դեմս ելնում է մանրավաճառը. <<Ասե~ղ ու թե~լ, քորո~ց, մատանի~, սիրուն օղե~ր»- կանչում է նա: Եվ ստիպված չէ բնավ շտապելու, ստիպված չէ անպատճառ այս կամ այն փողոցում լինելու, ստիպված չէ այսինչ տեղը գնալու և մանավանդ այսինչ ժամին անպայման տուն վերադառնալու:Կուզեի ես էլ մանրավաճառ լինել, թափառել ամբողջ օրը ճամփաների վրա ու կանչել. ՙԱսե~ղ ու թե~լ, քորո~ց, մատանի~, սիրուն օղե~ր»:Երբ իրիկունները  վերադառնում եմ դպրոցից, միշտ հանդիպում եմ պարտիզպանին, որ իր ցանկապատի ետևում հող է մշակում:Բահը ձեռքին` անում է այն, ինչ որ սիրտն  ուզում է` փոշոտում է հագուստները: Եվ ոչ մեկից նկատողություն չի ստանում, երբ արևի տակ վառվում է կամ թրջվում է անձրևից:Կուզեի ես էլ պարտիզպան լինել, մշակել իմ պարտեզը, և ոչ մեկը իմ փորելը չարգելեր:Երբ մութն ընկնում է, ու մայրիկս ինձ ուղարկում է անկողին, իմ բաց պատուհանից տեսնում եմ հաճախ մեր փողոցի պահապանին, որն իջնում և բարձրանում է հաստ փայտը ձեռքին:Փողոցը մութն է ու լռիկ. և հեռվում` ցցի վրա տնկած լապտերը կարծես մի հրեշ լինի` մեկ հատիկ կարմիր աչքով:Իսկ պահապանի ձեռքին երերում է  լապտերը, որը քարշ է տալիս իր երկար ստվերի հետ ու բնավ անկողին չի մտնում:Կուզեի ես էլ պահապան լինել, ամբողջ գիշերը քայլել փողոցներով և լապտերովս ստվերները փախցնել:  

Հեղինակ՝ Ռուբինդրաթ Թագոր

Աղբյուրը

Հարցեր

 1. Գրի՛ր տրված բառերի բացատրությունը: 

    մանրավաճառ — մանր բաներ վաճառել

    բնավ — երբեք

    պարտիզպան — պարտեզ պահող

    պարտեզ — ծաղկանոց

    լապտեր — կանթեղ

    երերալ — շարժվել։

2. Ինչից էր դժգոհ տղան: Ո՞ր հատվածներից է դա երևում:

Տղան դժգոհ էր իր օրակարգից, որովետև նա չէր ուզում դպրոց հաճախել, այլ ցանկանում էր ամբողջ օրը շրջել փողոցներով: Ուզում էր շազատ լինել, որպեսզի փոշոտվելու համար չպատժեին: Դա երևում է այս նախադասություններում ՝

Կուզեի ես էլ մանրավաճառ լինել, թափառել ամբողջ օրը ճամփաների վրա ու կանչել. ՙԱսե~ղ ու թե~լ, քորո~ց, մատանի~, սիրուն օղե~ր»:

Կուզեի ես էլ պարտիզպան լինել, մշակել իմ պարտեզը, և ոչ մեկը իմ փորելը չարգելեր:

Կուզեի ես էլ պահապան լինել, ամբողջ գիշերը քայլել փողոցներով և լապտերովս ստվերները փախցնել:

3.Ինչի՞ց կարող էին դժգոհել, ի՞նչ կարող էին ցանկանալ

 • մանրավաճառը

Մանրավաճառը կարող էր դժգոհել, որ իր ոտքերը այքան քայլքից հոգնում են։ Կամ, որ նա արևից վառվել է։

 • պարտիզպանը

Պարտիզպանը հնարավոր է դժգոհ է, որ հողի հետ այդքան երկար աշխատանքի պատճառով ձեռքերը չորանում էին։ Կամ այդքան աշխատանքից հետո բերքը հաջող չի լինում։

 • պահապանը

Պահապանը դժգոհություն կարող է ունենալ, քանի որ ամբողջ գիշեր չքնելը վնասակար է և հոգնեցուցիչ։

4.Ինչպե՞ս կբացատրես վերնագիրը:

Վերնագիրը ես կբացատրեմ այսպես, որ տղան չիմանալով ,որ յուրաքանչյուր աշխատանք էլ դժվար է այնուամենայնիվ  ցանկանում էր ամեն ինչ փորձել։

5. Շարադրի՛ր մտքերդ՝  ,,Ես էլ կուզեի լինել…,, 

Ես ամենաշատը կուզեի լինել երգչուհի, քանի որ մանկուց շատ եմ սիրել երգել և բոլորն ասում են, որ ես քաղցր ձայն ունեմ։ Մայրիկս ասում է, որ մասնագիտություն ընտրելիս պետք է շատ սիրել այն, նվիրվել և ամենակարևորը շատ աշխատել, որպեսզի լավ մասնագետ դառնաս։ Երբեմն ես ուզում եմ դառնալ պարուհի, բայց երգը ինձ համար ավելի հոգեհարազատ է և իմ մոտ այն ավելի լավ է ստացվում։ Իմ կարծիքով ամեն մասնագիտություն ունի դժվարություն, բայց եթե ունենաս մեծ ցանկություն և աշխատասիրություն, ապա յուրաքանչյուր ցանկություն իրականանալի է։ Մայրիկս սիրում է ասել, որ բնատուր տաղանդը և ցանկությունը արվեստում բավարար չեն, պետք է շատ պարապել և նաև լսել լավագույն կատարողներին։ Ինձ դուր են գալիս ժամանակակից երգիչների Անգլերեն և Ռուսերեն կատարումները։ Չնայած նրան, որ ես սիրում եմ հայրենը, բայց քիչ գիտեմ ժամանակակից հայկական երգարվեստը։ Երգում ինձ ավելի շատ երաժշտությունն է գրավում ՝ բառերից ավելի։ Լավ երաժշտությունը, լավ մատուցմամբ թափանցում է մարդկանց հոգիները։ Երաժշտությունը ջերմացնելու և բարիացնելու հատկություն ունի, այն սեր է տարածում։