Բնագիտություն

Երրորդ ուսումնական շրջան — Բնագիտություն

ՙՙԷներգիա՚՚ .Մեխանիկական աշխատանք և էներգիա || Բնագիտություն 30.01.2023

Ջերմային հավասարակշռություն և ջերմաստիճան || Բնագիտություն 12.02.2023

Ջերմային երևույթների բազմազանությունը | Բնագիտություն

Ամփոփիչ աշխատանք || Բնագիտություն 27.02.2023

«Էլեկտրական հոսանք» և«Կայծակ» | Բնագիտություն

Հաստատուն մագնիսներԼույսի աղբյուրներ,լույսի ուղղագիծ տարածում:Արեգակի և լուսնի խավարումներ | Բնագիտություն

Ամփոփիչ աշխատանք | Բնագիտություն

Լուսնի անդրադարձումը :Հայլիներ | Բնագիտություն

Բջիջ.Բջջի քիմիական բաղադրությունը.Բջջի կառուցվածքը.հյուսվածնքեր։

ծաղկավոր բույսերի օրգանները:Արմատ :Ընձյուղի կառուցվածքը և նշանակությունը:

Ամփոփիչ աշխատանք | Բնագիտություն 30.04.2023

Սննդառություն և մարսողություն.Շնչառություն

Բազմացում:Անսեռ բազմացում:Սեռական բազմացում:

Օրգանիզմ և միջավայր

Ամփոփիչ աշխատանք — Բնագիտություն — Մայիս 22.05.2023

Մաթեմատիկա

Երրորդ ուսումնական շրջան – Մաթեմատիկա

Դասարանական աշխատանք մաթեմ 01.02.2023

Մաթեմատիկա 01.02.2023

Դասարանական աշխատանք մաթեմ 02.03.2023

Մաթեմատիկա 03.02.2022

Մաթեմատիկա 06.02.2023

Դասարանական աշխատանք մաթեմ 07.02.2023

Մաթեմատիկա 07.02.2023

Դասարանական աշխատանք մաթեմ 08.02.2023

Մաթեմատիկա 08.02.2023

Դասարանական աշխատանք մաթեմ 10.02․2023

Մաթեմատիկա 10.02.2023

Դասարանական աշխատանք մաթեմ 13.02.2023

Մաթեմատիկա 13.02.2023

Դասարանական աշխատանք մաթեմ 14.02.2023

Մաթեմատիկա 14.02.2023

Դասարանական աշխատանք մաթեմ 15.02.2023

Մաթեմատիկա 15.02.2023

Դասարանական աշխատանք մաթեմ 17.02.2023

Մաթեմատիկա 17.02.2023

Դասարանական աշխատանք մաթեմ 20.02.2023

Մաթեմատիկա 20.02.2023

Դասարանական աշխատանք մաթեմ 21.02.2023

Մաթեմատիկա 21.02.2023

Դասարանական աշխատանք մաթեմ 22.02.2023

Մաթեմատիկա 22.02.2023

Փետրվար ամսվա մաթեմատիկական ֆլեշմոբ ||Երկրորդ մակարդակ 23.02.2023

Մաթեմատիկա 24.02.2023

Դասարանական աշխատանք մաթեմ 24.02.2023

Դասարանական աշխատանք մաթեմ 28.02.2023

Մաթեմատիկա 28.02.2023

Դասարանական աշխատանք մաթեմ 01.03.2023

Դասարանական աշխատանք մաթեմ 03.03.2023

Մաթեմատիկա 03.03.2023

Մաթեմատիկա 06.03.2023

Դասարանական աշխատանք մաթեմ 07.03.2023

Մաթեմատիկա 07.03.2023

Դասարանական աշխատանք մաթեմ 10.03.2023

Մաթեմատիկա 10.03.2023

Դասարանական աշխատանք մաթեմ 13.03.2023

Մաթեմատիկա 13.03.2023

Դասարանական աշխատանք մաթեմ 14.03.2023

Մաթեմատիկա 14.03.2023

Դասարանական աշխատանք մաթեմ 15.03.2023

Մաթեմատիկա 15.03.2023

Մաթեմատիկա 20.03.2023

Դասարանական աշխատանք մաթեմ 21.03.2023

Մաթեմատիկա 21.03.2023

Դասարանական աշխատանք մաթեմ 22.03.2023

Մաթեմատիկա 22.03.2023

Դասարանական աշխատանք մաթեմ 27.03.2023

Մաթեմատիկա 27.03.2023

Մարտ ամսվա մաթեմատիկական ֆլեշմոբ 30.03.2023

Դասարանական աշխատանք մաթեմ 03.04.2023

Մաթեմատիկա 03.04.2023

Դասարանական աշխատանք մաթեմ 04.04.2023

Մաթեմատիկա 04.04.2023

Դասարանական – Տնային աշխատանք մաթեմ 05.04.2023

Դասարանական – տնային աշխատանք մաթեմ 07.04.2023

Դասարանական աշխատանք մաթեմ 10.04.2023

Մաթեմատիկա 10.04.2023

Դասարանական աշխատանք մաթեմ 12.04.2023

Տնային աշխատանք մաթեմ 12.04.2023

Մաթեմատիկա – դասարանական 12.04.2023

Դասարանական — Տնային աշխատանք մաթեմ 14.04.2023

Դասարանական աշխատանք մաթեմ 17.04.2023

Մաթեմատիկա 17.04.2023

Դասարանական — տնային աշխատանք մաթեմ 19.04.2023

Դասարանական — Տնային աշխատանք մաթեմ 21.04.2023

Մաթեմատիկա 25.04.2023

Ապրիլ ամսվա մաթեմատիկական ֆլեշմոբ-2023 | Երկրորդ մակարդակ

Դասարանական – Տնային աշխատանք մաթեմ 28.04.2023

Դասարանական աշխատանք մաթեմ 02.05.2023

Մաթեմատիկա 02.05.2023

Դասարանական – Տնային աշխատանք մաթեմ 03.05.2023

Դասարանական – տնային աշխատանք մաթեմ 05.05.2023

Դասարանական – Տնային աշխատանք մաթեմ 08.05.2023

Դասարանական – Տնային աշխատանք մաթեմ 10.05.2023

Դասարանական – Տնային աշխատանք մաթեմ 13.05.2023

Դասարանական – Տնային աշխատանք մաթեմ 15.05.2023

Մաթեմատիկա, Մայրենի, Պատմություն, Ռուսերեն, Անգլերեն, Բնագիտություն

3 — րդ ուսումնական շրջան – Բոլոր առարկաները

Մաթեմատիկա՝

Երրորդ ուսումնական շրջան – Մաթեմատիկա 

——————–

Մայրենի՝

Երրորդ ուսումնական շրջանի ամփոփում

————————

Անգլերեն՝

Summary of the third study period — English

————————

Ռուսերեն՝

Краткое изложение третьего периода исследования — Русский язык

————————

Բնագիտություն՝

Երրորդ ուսումնական շրջան — Բնագիտություն

————————

Պատմություն՝

Երրորդ ուսումնական շրջանի ամփոփում – Պատմություն

————————

Երգ՝

Մենք երգի ժամին շատ հետաքրքիր երգեր ենք երգել։

————————

Պար՝

Պարի ժամին մենք գեղեցիկ պարեր ենք սովորել։

Անգլերեն

Summary of the third study period — English

Things to see and do in London || English 01.02.2023

English 07.02.2023

Sally or Paula? || English 11.02.2023

English 21.02.2023

,, The amazing world around us ,, 23.02.2023

English 01.03.2023

English 06.03.2023

English 14.03.2023

English || Check your progress

English || 22.03.2023

«Easter in Armenia»

English 06.04.2023

English 11.04.2023

English 18.04.2023

English | Check your progress 19.04.2023

English 27.04.2023

English 08.05.2023

Present Continuous | English 12.05.2023

The Rabbit and the Turtle — English 17.05.2023

English -AM, IS, ARE, WAS, WERE 24.05.2023

Ռուսերեն

Краткое изложение третьего периода исследования — Русский язык

Урок 22 || Русский язык 01.02.2023

Классная работа русский язык 03.02.2023

Домашнее задание Русский язык 03.02.2023

Урок 25 || Русский язык 18.02.2023

Урок 26 || Русский язык 23.02.2023

«Что дороже всего на свете» 24.02.2023

Урок 27 || Русский язык 02.03.2023

Урок 28 || Русский язык

Проект «Рассказ о маме»

Урок 29 || Русский язык 16.03.2023

Урок 30 || Русский язык 22.03.2023

Урок 31 | Русский язык 05.04.2023

Проект «Пасха» 12.04.2023

Урок 32 | Русский язык 19.04.2023

Цитаты о семье

Урок 33 | Русский язык 03.05.2023

Урок 34 | Русский язык 11.05.2023

Урок 35 | Русский язык 18.05.2023

Влияние книг на жизнь школьников

Урок 36 — Русский язык 22.05.2023

Պատմություն

Երրորդ ուսումնական շրջանի ամփոփում – Պատմություն

Հայկազունի Երվանդունիների թագավորությունը

Դաս և առաջադրանքներ

Դաս և առաջադրանքներ

Դաս և առաջադրանքներ

Դաս և առաջադրանքներ

Դաս և առաջադրանքներ

Հին Հունաստան

Հայաստանը`աշխարհակալ տերություն

Ուսումնական գարուն | Պաատմություն

Համաշխարհային պատմություն։ Դաս և առաջադրանքներ

Դասարանական աշխատանք Պատմություն 07.04.2023

Հայոց պատմություն։ Դաս և առաջադրանքներ

Համաշխարհային պատմություն։ Դաս և առաջադրանքներ

Հայոց պատմություն։ Դաս և առաջադրանքներ

Հայոց պատմություն։ Դաս և առաջադրանքներ

Համաշխարհային պատմություն։ Դաս և առաջադրանքներ

Մայրենի

Երրորդ ուսումնական շրջանի ամփոփում

 • Ներկայացրե’ք առարկայից ձեր ձեռքբերումները և հաջողությունները,

Մենք այս տարիների ընթացքում շատ հետաքրքիր բաներ էինք արել։ Մենք գործնական քերականություններ և շարադրություններ էին գրել։ Հեքիաթներ կարդում և ներկայացնում գաղափարը։ Ծանոթանում էինք հեղինակների հետ և անգիր անում իրենց բանաստեղծությունները։ Բացի դրանից մենք հետաքրքիր խաղեր էինք խաղում և այլն։ Կարճն ասածով, շատ հավես էինք անցկացրել ընկեր Տաթևի հետ։

 • Ստացված, կարևոր նախագծեր,

Ես շատ ստացված նախագծեր ունեմ, որոնցից են հեղինակների բանաստեղծությունները։

Համո Սահյանի ,,Ես կուզեի,, և ,,Մեր լեզուն,,

Ե․ Չարենց «Դոփո՛ւմ են, դոփո՛ւմ են, դոփո՛ւմ են ձիերը» և «Գիտե՞ք, որ գարուն է արդեն»

 • Ուսումնական տարվա ընթացքում կարդացած գրքեր, 

Փետրվար՝

Փետրվար ամսվա ընդացքում գրադարանում կարդացած գրքի նախագիծ

Մարտ՝

Ես չկարողացա գտնել այդ նյութը։ Գուցե կորել է։

Ապրիլ՝

ապրիլ ամսվա ընթացքում գրադարանում կարդացած գրքերի հաշվետվություն

Մայիս՝

Մայիս ամսվա ընթացքում գրադարանում կարդացած գրքերի հաշվետվություն

 • Չորս ամիսների հաշվետվությունների հղումները։

Փետրվար՝

Փետրվար ամսվա հաշվետվություն

Մարտ՝

Մարտ ամսվա հաշվետվություն

Ապրիլ՝

Մայրենիի Ապրիլ ամսվա հաշվետվություն

Մայիս՝

Մայիս ամսվա հաշվետվություն

Մայրենի

Սիրել բաց աչքերով: Խորխե Բուկայ

Ես  մի  հեքիաթ  գիտեմ,  որն  ուզում  եմ  քեզ  նվիրել:

Լինում  է,  չի  լինում  մի  փոքրիկ  գյուղում  մի  մարդ  է  լինում:  Նա  ջրավաճառ  է  լինում:  Այդ  ժամանակներում  ջուրը  ծորակից  չէր  հոսում.  այն  հանում  էին  կամ  ջրհորների  խորքից,  կամ  էլ  վերցնում  էին  խորը  գետից:  Նա,  ով  չէր  ուզում  ինքնուրույն  ջուր  որոնել,  ստիպված  էր  այն  առնել  ջրավաճառի    կավե  մեծ  կուժերից:  Նրանք  շրջում  էին  գյուղից  գյուղ՝    հետները  տանելով  անգին  հեղուկը:Մի  անգամ,  առավոտյան  կուժերից  մեկը  ճաք  տվեց,  ու  ջուրը  սկսեց  կաթել  ամբողջ  ճանապարհին:  Երբ  ջրավաճառը  հասավ  գյուղ,  գնորդներն  ամեն  անգամվա  պես  տասը  մետաղադրամով  առան  աջ  կուժի  միջի  ամբողջ  ջուրը,  և  միայն  հինգ  մետաղադրամ  տվեցին  այն  կուժի  ջրին,  որը  լիքն  էր  կիսով  չափ:Նոր  կուժ  առնելը  շատ  թանկ  կնստեր  ջրավաճառի  վրա,  այդ  պատճառով  նա  որոշեց  ճանապարհն  անցնել  արագ՝    վնասի  չափը  նվազեցնելու  համար:Երկու  տարի  շարունակ  տղամարդը  ջուր  էր  տանում  գյուղ  և  ստանում  իր  տասնհինգ  մետաղադրամը:Մի  անգամ  նա  գիշերն  արթնացավ  կամացուկ  ձայնից:—  Է՛յ…է՜յ:—  Ո՞վ  կա  այստեղ,-հարցրեց  տղամարդը:—  Ես  եմ:Ձայնը  գալիս  էր  ճաքած  կուժից:—  Ինչո՞ւ  դու  ինձ  արթնացրիր  այս  ժամին:—  Ինձ  թվոմ  է՝    եթե  ես  քեզ  հետ  խոսեի  օրը  ցերեկով,  վախը  քեզ  կխանգարեր  ինձ  հետ  խոսել…Իսկ  ինձ  հարկավոր  է,  որ  դու  ինձ  լսես:—  Ի՞նչ  ես  ուզում:-Ես  ուզում  եմ  քեզնից  ներողություն  խնդրել:  Ճաքը,  որից  ջուրը  հոսում  է,  առաջացել  է  ոչ  իմ  մեղքով:  Բայց  ես  գիտեմ,  թե  այն  որքան  է  քեզ  վշտացրել:  Ամեն  օր,  երբ  դու  հոգնած  հասնում  ես  գյուղ  և  իմ  բերածի  դիմաց  ստանում  ես  ուղիղ  կես  գին,  քիչ  է  մնում  ես  պայթեմ    արցունքներից:  Ես  գիտեմ,  որ  դու  կարող  ես  ինձ  նոր  կուժով  փոխարինել  կամ  էլ  շպրտել,  բայց,  մեկ  է,  դու  ինձ  չես  շպրտում:  Դրա  համար  ես  ուզում  եմ  շնորհակալություն  հայտնել  և  մեկ  անգամ  ևս  ներողություն  խնդրել  քեզանից:—  Զավեշտ  է,  որ  դու  ինձնից  ներողություն  ես  խնդրում,-  քրթմնջաց  ջրավաճառը:  Առավոտ  շուտ  մենք  երկուսով  զբոսանքի  կգնանք:  Ես  ուզում  եմ  քեզ  մի  բան  ցույց  տալ:Ջրավաճառը  նորից  ընկղմվեց  քնի  մեջ  մինչև  լուսաբաց:  Երբ  հորիզոնին  երևաց  արևը,  նա  վերցրեց  ճաքած  անոթն  ու  ուղղվեց  դեպի  գետը:-Նայի՛ր,-ասաց  նա  հասնելով  մի  տեղի,  որտեղից  երևում  էր  ամբողջ  քաղաքը:  Ի՞նչ  ես  դու  տեսնում:—  Քաղաք,-պատասխանեց  անոթը:—  Էլ  ի՞նչ  ես  տեսնում,-  հարցրեց  տղամարդը:—  Չգիտեմ…:  Ճանապարհ,-կասկածելով  ասաց  կուժը:-Ճի՛շտ  է:  Իսկ  հիմա  նայիր  արահետին:  Ի՞նչ  ես  տեսնում:—  Ես  տեսնում  եմ  չոր  հող  և  քարեր՝  ճանապարհի  աջ  կողմում  ու  ծաղիկների  շարք՝    ձախ  կողմի  վրա,-  ոչ  այնքան  վստահ  ասաց  կուժը՝    չհասկանալով,  թե  ինչ  է  իրենից  ուզում  իր  տերը:—  Տարիներ  շարունակ  ես  անցել  եմ  այս  ձանձրալի,  անուրախ  ճանապարհով,  ջուր  եմ  տարել  գյուղ  և  երկու  կուժի  ջրի  դիմաց  ստացել  նույն  մետաղադրամները…  Բայց  մի  անգամ  ես  նկատեցի,  որ  քեզ  վրա  ճաք  է  առաջացել,  և  ջուրը  քչանում  է:  Քեզ  նոր  կուժով  փոխարինել  ես  չէի  կարող,  բայց  իմ  գլխում  ուրիշ  գաղափար  ծնվեց.  ես  գնեցի  գույնզգույն  ծաղիկների  սերմեր  և  ցանեցի  դրանք  ճանապարհի  երկու  կողմերում:  Ամեն  անգամ,  երբ  ես  անցնում  էի  այդ  ճանապարհով,  քեզնից  հոսող  ջուրը  ոռոգում  էր  արահետի  ձախ  կողմը:  Այդպես  առաջացավ  այս  գեղեցկությունը:Ջրավաճառը  դադար  տվեց,  նայեց  իր  հավատարիմ  կուժին  ու  հարցրեց.  «Եվ  դո՞ւ  ես  ինձնից  ներողություն  խնդրում:  Մի՞թե  նշանակություն  ունեն  այն  մի  քանի  ավել  մետաղադրամները,  երբ  քո  շնորհիվ,  քո  ճաքի  շնորհիվ  իմ  ճանապարհը  զարդարում  են  այս  վառվռուն  ծաղիկները՝    ուրախություն  պարգևելով  իմ  աչքերին:  Այդ  ե՛ս  պետք  է  քեզ  շնորհակալություն  հայտնեմ  քո  սքանչելի  ճաքի  համար:Ես  հուսով  եմ,  ավելի  շուտ՝    համոզված  եմ,  որ  դու  հասկացար,  թե  ինչու  եմ  քեզ  նվիրում  այս    հեքիաթը:Առաջադրանք

 1. Կարդացե՛ք ստեղծագործությունը և կատարե՛ք ա  և բ  առաջադրանքները.

ա) Ո՞րն է հեքիաթի գլխավոր ասելիքը: Ընտրի՛ր մտքերից մեկը և ընտրությունդ հիմնավորի՛ր.

 • Քեզ նվիրված մարդուն պետք է հավատարիմ լինել:

 • Ընկերոջդ թերության նկատմամբ կարելի է ներողամիտ լինել:

 • Նյութական արժեքից ավելի կարևոր են գեղեցկությունն ու ուրախությունը:

 • Մարդու հնարամտությունը սահման չունի:

բ) «Ես հուսով եմ, ավելի շուտ՝  համոզված եմ, որ դու հասկացար, թե ինչու եմ քեզ նվիրում այս  հեքիաթը»: Ինչո՞ւ է պատմող հերոսը հեքիաթը քեզ նվիրում:

Իմ կարծիքով, այս հեքիաթի հերոսը փորձում է մեզ նվիրել, որ պետք է լավ վարվենք որիշ մարդկանց հետ:

Մայրենի

Սիրել բաց աչքերով: Խորխե Բուկայ

Ես  մի  հեքիաթ  գիտեմ,  որն  ուզում  եմ  քեզ  նվիրել:

Լինում  է,  չի  լինում  մի  փոքրիկ  գյուղում  մի  մարդ  է  լինում:  Նա  ջրավաճառ  է  լինում:  Այդ  ժամանակներում  ջուրը  ծորակից  չէր  հոսում.  այն  հանում  էին  կամ  ջրհորների  խորքից,  կամ  էլ  վերցնում  էին  խորը  գետից:  Նա,  ով  չէր  ուզում  ինքնուրույն  ջուր  որոնել,  ստիպված  էր  այն  առնել  ջրավաճառի    կավե  մեծ  կուժերից:  Նրանք  շրջում  էին  գյուղից  գյուղ՝    հետները  տանելով  անգին  հեղուկը:

Մի  անգամ,  առավոտյան  կուժերից  մեկը  ճաք  տվեց,  ու  ջուրը  սկսեց  կաթել  ամբողջ  ճանապարհին:  Երբ  ջրավաճառը  հասավ  գյուղ,  գնորդներն  ամեն  անգամվա  պես  տասը  մետաղադրամով  առան  աջ  կուժի  միջի  ամբողջ  ջուրը,  և  միայն  հինգ  մետաղադրամ  տվեցին  այն  կուժի  ջրին,  որը  լիքն  էր  կիսով  չափ:

Նոր  կուժ  առնելը  շատ  թանկ  կնստեր  ջրավաճառի  վրա,  այդ  պատճառով  նա  որոշեց  ճանապարհն  անցնել  արագ՝    վնասի  չափը  նվազեցնելու  համար:

Երկու  տարի  շարունակ  տղամարդը  ջուր  էր  տանում  գյուղ  և  ստանում  իր  տասնհինգ  մետաղադրամը:

Մի  անգամ  նա  գիշերն  արթնացավ  կամացուկ  ձայնից:

—  Է՛յ…է՜յ:

—  Ո՞վ  կա  այստեղ,-հարցրեց  տղամարդը:

—  Ես  եմ:

Ձայնը  գալիս  էր  ճաքած  կուժից:

—  Ինչո՞ւ  դու  ինձ  արթնացրիր  այս  ժամին:

—  Ինձ  թվոմ  է՝    եթե  ես  քեզ  հետ  խոսեի  օրը  ցերեկով,  վախը  քեզ  կխանգարեր  ինձ  հետ  խոսել…Իսկ  ինձ  հարկավոր  է,  որ  դու  ինձ  լսես:

—  Ի՞նչ  ես  ուզում:

-Ես  ուզում  եմ  քեզնից  ներողություն  խնդրել:  Ճաքը,  որից  ջուրը  հոսում  է,  առաջացել  է  ոչ  իմ  մեղքով:  Բայց  ես  գիտեմ,  թե  այն  որքան  է  քեզ  վշտացրել:  Ամեն  օր,  երբ  դու  հոգնած  հասնում  ես  գյուղ  և  իմ  բերածի  դիմաց  ստանում  ես  ուղիղ  կես  գին,  քիչ  է  մնում  ես  պայթեմ    արցունքներից:  Ես  գիտեմ,  որ  դու  կարող  ես  ինձ  նոր  կուժով  փոխարինել  կամ  էլ  շպրտել,  բայց,  մեկ  է,  դու  ինձ  չես  շպրտում:  Դրա  համար  ես  ուզում  եմ  շնորհակալություն  հայտնել  և  մեկ  անգամ  ևս  ներողություն  խնդրել  քեզանից:

—  Զավեշտ  է,  որ  դու  ինձնից  ներողություն  ես  խնդրում,-  քրթմնջաց  ջրավաճառը:  Առավոտ  շուտ  մենք  երկուսով  զբոսանքի  կգնանք:  Ես  ուզում  եմ  քեզ  մի  բան  ցույց  տալ:

Ջրավաճառը  նորից  ընկղմվեց  քնի  մեջ  մինչև  լուսաբաց:  Երբ  հորիզոնին  երևաց  արևը,  նա  վերցրեց  ճաքած  անոթն  ու  ուղղվեց  դեպի  գետը:

-Նայի՛ր,-ասաց  նա  հասնելով  մի  տեղի,  որտեղից  երևում  էր  ամբողջ  քաղաքը:  Ի՞նչ  ես  դու  տեսնում:

—  Քաղաք,-պատասխանեց  անոթը:

—  Էլ  ի՞նչ  ես  տեսնում,-  հարցրեց  տղամարդը:

—  Չգիտեմ…:  Ճանապարհ,-կասկածելով  ասաց  կուժը:

-Ճի՛շտ  է:  Իսկ  հիմա  նայիր  արահետին:  Ի՞նչ  ես  տեսնում:

—  Ես  տեսնում  եմ  չոր  հող  և  քարեր՝  ճանապարհի  աջ  կողմում  ու  ծաղիկների  շարք՝    ձախ  կողմի  վրա,-  ոչ  այնքան  վստահ  ասաց  կուժը՝    չհասկանալով,  թե  ինչ  է  իրենից  ուզում  իր  տերը:

—  Տարիներ  շարունակ  ես  անցել  եմ  այս  ձանձրալի,  անուրախ  ճանապարհով,  ջուր  եմ  տարել  գյուղ  և  երկու  կուժի  ջրի  դիմաց  ստացել  նույն  մետաղադրամները…  Բայց  մի  անգամ  ես  նկատեցի,  որ  քեզ  վրա  ճաք  է  առաջացել,  և  ջուրը  քչանում  է:  Քեզ  նոր  կուժով  փոխարինել  ես  չէի  կարող,  բայց  իմ  գլխում  ուրիշ  գաղափար  ծնվեց.  ես  գնեցի  գույնզգույն  ծաղիկների  սերմեր  և  ցանեցի  դրանք  ճանապարհի  երկու  կողմերում:  Ամեն  անգամ,  երբ  ես  անցնում  էի  այդ  ճանապարհով,  քեզնից  հոսող  ջուրը  ոռոգում  էր  արահետի  ձախ  կողմը:  Այդպես  առաջացավ  այս  գեղեցկությունը:

Ջրավաճառը  դադար  տվեց,  նայեց  իր  հավատարիմ  կուժին  ու  հարցրեց.  «Եվ  դո՞ւ  ես  ինձնից  ներողություն  խնդրում:  Մի՞թե  նշանակություն  ունեն  այն  մի  քանի  ավել  մետաղադրամները,  երբ  քո  շնորհիվ,  քո  ճաքի  շնորհիվ  իմ  ճանապարհը  զարդարում  են  այս  վառվռուն  ծաղիկները՝    ուրախություն  պարգևելով  իմ  աչքերին:  Այդ  ե՛ս  պետք  է  քեզ  շնորհակալություն  հայտնեմ  քո  սքանչելի  ճաքի  համար:

Ես  հուսով  եմ,  ավելի  շուտ՝    համոզված  եմ,  որ  դու  հասկացար,  թե  ինչու  եմ  քեզ  նվիրում  այս    հեքիաթը:

Առաջադրանք

 1. Կարդացե՛ք ստեղծագործությունը և կատարե՛ք ա  և բ  առաջադրանքները.

ա) Ո՞րն է հեքիաթի գլխավոր ասելիքը: Ընտրի՛ր մտքերից մեկը և ընտրությունդ հիմնավորի՛ր.

 • Քեզ նվիրված մարդուն պետք է հավատարիմ լինել:
 • Ընկերոջդ թերության նկտմամբ կարելի է ներողամիտ լինել:
 • Նյութական արժեքից ավելի կարևոր են գեղեցկությունն ու ուրախությունը:
 • Մարդու հնարամտությունը սահման չունի:

բ) «Ես հուսով եմ, ավելի շուտ՝  համոզված եմ, որ դու հասկացար, թե ինչու եմ քեզ նվիրում այս  հեքիաթը»: Ինչո՞ւ է պատմող հերոսը հեքիաթը քեզ նվիրում:

Այս հեքիաթի հերոսը փորձում է մեզ նվիրել, որպեսզի մենք լավ վարվենք ուրիշների հետ։