Մայրենի

Ավ․ Իսահակյան «Արևի մոտ» 09.11.2022

Մի որբ երեխա՝ ցնցոտիներ հագած` կուչ էր եկել հարուստ տների պատերի տակ: Մեջքը հենել էր մի հարուստ տան պատին և մեկնել էր ձեռքը դեպի մարդիկ: Նոր էր բացվել գարունը, մոտակա սարերը կանաչին էին տալիս, և գարնան անուշ արևը բարի աչքերով էր նայում ամենքին: Մայթերով անցուդարձ էին անում մարդիկ, և ոչ մի մարդ չէր նայում, չէր ուզում նայել խեղճ ու որբ երեխային: Երբ արևը կամաց-կամաց թեքվում էր մոտավոր կանաչ սարերի հետևը, սկսեց փչել մի ցուրտ քամի, և երեխան դողում էր՝ խե՜ղճ ու անտուն:

-Ախ, կարմիր արև, բարի՜ արև, դու էիր միայն ինձ տաքացնում, հիմա ո՞ւր ես գնում, թողնում ես ինձ մենակ՝ այս ցրտին ու խավարին. ես մայր չունեմ. ես տուն չունեմ, ու՞ր գնամ, ու՞մ մոտ գնամ… Վեր առ, տար ինձ քեզ հետ, անու՜շ արև…
Լալիս էր երեխան լուռ ու մունջ, և արցունքները գլոր-գլոր սահում էին նրա գունատ երեսից: Իսկ մարդիկ տուն էին դառնում, և ոչ ոք չէր լսում ու տեսնում նրան, ոչ ոք չէր ուզում լսել ու տեսնել նրան…

Արևը սահեց անցավ սարի մյուս կողմը, և էլ չերևաց:
-Բարի՜ արև, ես գիտեմ, դու գնացիր քո մոր մոտ… Ես գիտեմ, ձեր տունը ա՜յս սարի հետևն է, ես կգամ, կգամ քեզ մոտ, հիմա, հիմա…

Եվ խեղճ երեխան դողալով՝ հարուստ տների պատերը բռնելով, գնա՜ց, գնա՜ց, քաղաքից դուրս ելավ: Հասավ մոտավոր սարին. դժվար էր վերելքը, քարեր ու քարեր, ոտքը դիպչում էր քարերին, խիստ ցավում. բայց նա ուշադրություն չդարձնելով բարձրանում էր անընդհատ:

Մութն իջավ և կանաչ սարը սևերով ծածկվեց: Սարի գլխին փայլփլում էին աստղերը՝ կանչող, գուրգուրող ճրագների պես: Փչում էր սառը, խիստ քամին, որ ձորերի մեջ ու քարափների գլխին վայում էր. երբեմն թռչում էին սև գիշերահավերը, որոնք որսի էին դուրս եկել: Երեխան անվախ ու հաստատուն քայլերով գնում էր վերև, բա՜րձր, միշտ բա՜րձր. և հանկարծ լսեց շների հաչոց, մի քիչ հետո էլ լսեց մի ձայն խավարի միջից.
-Ո՞վ ես, ու՞ր ես գնում:
-Ճամփորդ տղա եմ, արևի մոտ եմ գնում, ասա, ո՞ւր է արևի տունը, հեռու՞ է, թե՞ մոտիկ:
Ճրագը ձեռքին մոտ եկավ մի մարդ և քնքուշ ձայնով ասաց.
-Դու հոգնած կլինես, քաղցած ու ծարավ, գնանք ինձ մոտ: Ի՜նչ անգութ են քո հայրն ու մայրը, որ այս մթանը քեզ ցրտի ու քամու բերանն են ձգել:
-Ես հայր ու մայր չունեմ, ես որբ եմ ու անտեր…
-Գնանք, տղաս, գնանք ինձ մոտ, – ասաց բարի անծանոթը և երեխայի ձեռքից բռնելով՝ տուն տարավ:

Նրա տունը մի խեղճ խրճիթ էր. օջախի շուրջը նստած էին բարի մարդու կինն ու երեխեք փոքր երեխաները: Նրա խրճիթին կից մի մեծ բակում որոճում էին ոչխարները: Նա հովիվ էր, սարի հովիվ:
-Սիրելի երեխաներս, ձեզ եղբայր եմ բերել, թող չլինեք երեք եղբայր, լինեք չորս: Երեքին հաց տվող ձեռքը չորսին էլ կտա: Սիրեցեք իրար. եկեք համբուրեցեք ձեր նոր եղբորը:

Ամենից առաջ հովվի կինը գրկեց երեխային և մոր պես ջերմ-ջերմ համբուրեց. հետո երեխաները եկան և եղբոր պես համբուրեցին նրան: Երեխան ուրախությունից լաց էր լինում : Հետո սեղան նստեցին` ուրախ, զվարթ: Մայրը նրանց համար անկողին շինեց և ամենքին քնեցրեց իր կողքին: Երեխան շա՜տ էր հոգնած. իսկույն աչքերը փակեց ու անո՜ւշ-անո՜ւշ քնեց:

Երազի մեջ ուրախ ժպտում էր երեխան, ասես ինքն արևի մոտ է արդեն, գրկել է նրան ամուր ու պառկել է նրա գրկում տաք ու երջանիկ: Մեկ էլ սրտի հրճվանքից վեր թռավ և տեսավ, որ արևի փոխարեն գրկել է իր նոր եղբայրներին և ամուր բռնել է մոր ձեռքը: Եվ նա տեսավ, որ արևը հենց այս տան մեջ է, որ ինքը հենց արևի գրկում է…

Հեղինակ՝ Ավ. Իսահակյան

Առաջադրանքներ՝

1. Մգեցված արտահայտությունները փոխարինիր համարժեք բառերով:

կուչ էր եկել — պառկեր էլ

լուռ ու մունջ — կամաց

մութն իջավ — մթնել էլ

լաց էր լինում — հուզվում էր։

2. Մանրամասն նկարագրի՛ր անծանոթ մարդու խրճիթը և ընտանիքը:

Նրա տունը մի խեղճ խրճիթ էր. Շուրջը նստած էին բարի մարդու կինն ու փոքր երեխաները: 

3. Մեկնաբանի՛ր այս նախադասությունը՝

Եվ նա տեսավ, որ արևը հենց այս տան մեջ է, որ ինքը հենց արևի գրկում է…

Այս նախադասությունը նշանակում է, որ այդ տղան փոխարինել էր արևին մի բարի ընտանիքի, քանի որ այտեղ և ջերմ էր և բարիք։

4. Բնութագրի՛ր անծանոթ մարդուն։ 

Անծանոթ մարդը բարի էր, աղքատ, բարեսիրտ և սարի հովիվ էր։

Մայրենի

Դասարանական աշխատանք | Մայրենի 09.11.2022

Գրաբար

Լավ է կոյր աչօք, քան կոյր մտօք: 

Կարդա այսպես.

լաւ — լավ

կոյր — կույր

Բառարան

աչօք — աչքով

մտօք — մտքով

1.Նախադասությունը ժամանակակից հայերեն (աշխարհաբար) դարձրու:

Լավ է կույր աչքով, քան կույր մտքով։

 Քո կարծիքով ո՞ր դեպքում է այն ավելի գեղեցիկ հնչում:

Իմ կարծիքով աշխարհաբարը ավելի գեղեցիկ է հնչում, քանի որ ավելի հեշտ է հասկանալ։

2.Կոյր մտօք արտահայտությունն ինչպե՞ս ես հասկանում: Դրա հակառակ իմաստն

 Կույր միտքի հակառակ իմաստը կլինի սուր միտք։

3.Մարդը կարո՞ղ է սրտով կույր լինել։

Ոչ, իմ կարծիքով մարդը չի կարող սրտով կույր լինել։

4.Ինչպե՞ս ես հասկանում այս նախադասությունը (նախադասությունն ազատ և ընդարձակ փոխադրիր): 

Այսինքն ավելի լավ է կույր լինել, քան անխելք լինել։

Լաւ է մանուկ աղքատ եւ իմաստուն, քան զթագաւոր ծեր եւ անմիտ:

 Կարդա այսպես.

լաւ — լավ

զթագաւոր — ըզթագավոր

(Նկատեցի՞ ր` ինչպես է կարդացվում ւ տառը:)

Բառարան

Քան զթագաւոր — քան թագավորը

1. Նախադասությունը փոխադրի՛ր աշխարհաբար:

Լավ է աղքատ և իմաստուն մանուկ լինել, քան ծեր և անմիտ թագավոր:

Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 09.11.2022

392. Դրակա՞ն է արդյոք այն ամբողջ թիվը, որը 1-ով մեծ է –1-ից։

Պատ․՝ Ամբողջ թիվը 0 — ն է և դա ո՛չ բացասական և ո՛չ էլ դրական թիվ է։

394. Ֆուտբոլային մրցաշարի եզրափակիչ փուլ հասած թիմերի խփած և բաց թողած գնդակների վերաբերյալ տվյալներն արտացոլված են հետևյալ աղյուսակում.

Բացատրե՛ք գրված թվերի իմաստները։

Պատ․՝ Բրազիլիա – 9 գոլ – խփել, Գերմանիա – 7 գոլ – խփել, Ավստրիա – 6 գոլ – բաց թողել, Ուրուգվայ –– 10 գոլ – բաց թողել։

401. Համաձուլվածքը կազմված է կապարից և երկաթից, որոնց զանգվածները հարաբերում են այնպես, ինչպես 2 ։ 7։ Որքա՞ն կապար և որքա՞ն երկաթ է պարունակում այդպիսի համաձուլվածքի կտորը, եթե նրա զանգվածը 3600 գ է։

Լուծում

1) 2 + 7 = 9 (գ)

2) 3600 : 9 = 400 (գ)

3) 2 × 400 = 800 (գ) –  կապար

4)7 × 400 = 2800 (գ)  – երկաթ                                     

Պատ. 800 գ  կապար և 2800 գ  երկաթ։

403. Առագաստանավն անցել է նախ 120 կմ, ապա՝ դրա 1/4 — ը, որից հետո՝ արդեն անցածի 2/3 -ը։ Առագաստանավի անցած ամբողջ ճանապարհը 40 կմ-ով ավելին է, քան մնացած ճանապարհի կեսը։ Ընդամենը որքա՞ն ճանապարհ պիտի անցնի առագաստանավը։

Լուծում

Պատ․՝ 670 կմ։

405. 42000 լ տարողությամբ ջրի բաքը առաջին պոմպը լցնում է 70 ժամում, երկրորդը` 52 1/2 ժամում: Քանի՞ ժամում կլցվի բաքը, եթե երկու պոմպերն աշխատեն միաժամանակ:

Լուծում

Պատ․՝ 30 ժամում։

Մաթեմատիկա

Դասարանական աշխատանք մաթեմ 09.11.2022

395. Մրցամարտից երեք օր առաջ բռնցքամարտիկը սկսեց խստորեն հետևել իր քաշին և այդ պատճառով ամեն օր կշռվում էր: Առաջին կշռումը ցույց տվեց, որ նա նիհարել է 400 գ-ով, երկրորդը` որ նրա քաշն ավելացել է 300 գ-ով, իսկ երրորդից պարզվեց, որ նրա քաշն ավելացել է ևս 200 գ-ով: Այդ երեք օրում բռնցքամարտիկն ավելի թեթև՞, թե՞ ավելի ծանր դարձավ և որքանո՞վ:

Լուծում

300 + 200 = 500 (գ)

500 — 400 = 100 (գ) — ավելի ծանր։

Պատ․՝ 100 գ։

396. Բազմահարկ շենքի տակ` առաջին հարկից երկու հարկ ներքև, ավտոկայանատեղ կա: Ո՞ր հարկում է ապրում այն մարդը, որը տուն հասնելու համար ավտոկայանատեղից բարձրանում է 11
հարկ:

Լուծում


1 – 2 = — 2

– 2 + 11 = 9


Պատ.՝ 9-րդ հարկ։

399. Հետևյալ պնդումներից որո՞նք են ճիշտ.


ա) Շրջանի տրամագիծն անցնում է նրա կենտրոնով։


բ) Շրջանի տրամագծի երկարությունը միշտ զույգ թիվ է։


գ) Բաղադրյալ թվերի մեջ չկա ամենամեծը։


դ) Պարզ թվերի մեջ կա ամենամեծը։


ե) Կենտ թվի և զույգ թվի արտադրյալը կենտ թիվ է։

402. Երկու բանվոր, միասին աշխատելով, կարող են աշխատանքը կատարել 12 օրում։ Քանի՞ օրում նրանցից առաջինը միայնակ կկատարի այդ աշխատանքը, եթե երկրորդն այն կատարում է 18 օրում։

Լուծում

1/12 — 1/18 = 1/36

1 : 1 : 36 = 36 — օրում

Պատ․՝ 36 օրում։