Մայրենի

Նախագիծ «Չարլին Եվ Շոկոլադի Գործարանը» Ռոալդ Դալ 25.11.2022

Նոյեմբեր ամսին իմ ծննդյան տարեդարձն էր։ Ես իմ եղբորից նվեր էի ստացել Ռոալդ Դալի «Չարլին Եվ Շոկոլադի Գործարանը» գիրքը։ Այն շատ հետաքրքրեց, և ես այն շարունակում էի կարդալ գրադարանում։ Գիրքը մի աղքատ տղայի մասին է, ում անունը Չարլի էր։ Նա ուներ մեծ ընտանիք՝ մայրիկ, հայրիկ, երկու տատիկ և երկու պապիկ։ Չարլին շատ – շատ էր սիրում Ուոնկայի շոկոլադե սալիկները։ Նա այդ սալիկներից կարող էր ունենալ միային իր ծննդյան տարեդարձի օրը։ Բայց ամեն ագամ դպրոց գնալիս և վերադարնալիս անցնում էր գործարանի կողքով և վայելում շոկոլադի բույրը։ Մի անգամ գործարանի տեր Ուոնկան, ցանկանալով օգնել փոքրիկներին, շոկոլադե սալիկները փաթեթավորեց հինգ ոսկե տոմսով։ Հինգերորդ երջանիկ հաջողակը դարձել էր Չարլին։ Տոմսը շահողները պետք է այցելեին շոկոլադի գործարան, իսկ հետո նվեր սկտանային մեկ բեռնատար շոկոլադ։ Չարլին տոմս շահած երեխաներից միակն էր, որը մինչև վերջ առանց անախորժության կարողացավ ավարտին հասցնել իր այցելությունը գործարան և ստացավ խոստացված պարգևը։ Շահողներից մեկը անհամբերությունից և բկլիկությունից մղված ընկավ շոկոլադի գետը։ Մյուսը ընկավ խողովակի մեջ, որով հոսում էր շոկոլադը։ Մեկը մյուսից ավելի վատն էր։ Այդ պատճառով էլ նրանք դուրս մնացին խաղարկությունից։

Անգլերեն

English in mind 25.11.2022

Էջ 25 Կատարել Grammar 1 և 2

1 Grammar

 1. Write the words in the correct order.
 1. Am/ I / an / town / old / from / Turkey / in

I am from an old  town in Turkey.

 • Are / friends / great / singers / my

My friends are great singers.

 • Fantastic / London / a / city / is

London is a fantastic city.

 •  Really / are / restaurants / Polish / good

Polish restaurants are really good.

 •  Complete the sentences with the words in the box.

  Do, Are, Do, don’t, don’t, isn’t, Is, aren’t.

 1. Do you like football?
 2. My friends don’t like U2.
 3. Are you from the USA.
 4. She isn’t  Swiss, she’s Italian.
 5.  Do your brothers like music?
 6. Is Julia Roberts Australian?
 7.  They aren’t British, they’re American!
 8.  My mother and father don’t like pop music!
 • Complete the questions with question words in the box.

What, Where, Who, How, What.

 1. A: What is this?

B: It’s a Brazilian flag.

 •  A: How old is your brother?

B: He’s 14.

 • A: Who is your English teacher?

B: Mrs. Welch.

 • A: What are your names?

B: I’m Claire and this is Kate.

 • A: Where are you from?

B: I’m from Poland.

2 Vocabulary.

 1. Write the countries.
 2. M E X I C O.
 3. B E L G I U M.
 4. B E L G I A N
 5. I T A L Y.
 6. P O L A N D.
 7.  T U R K  E Y.
 8.  J A P A N.
 9. C A N A D A.
 • Write the nationalities for people from the countries in Exercise 2a.
 • Mexican.

1.     Belgian

2.     British

3.     Italian

4.     Polish

5.     Turkey

6.     Japanese

7.     Canadian.

 • Underline the correct adfective in each sentence.

1.     I like this book. Its great!

2.     A: Do you like Paris?

B: Yes it’s a fantastic city!

 • A:This film is not very good.

 B: Yes you right. It’s awful.

4.     We don’t like pizza it’s terrible.

Պատմություն

Դասարանական աշխատանք | Պատմություն 25.11.2022

• Որտե՞ղ է Միջագետքը, ի՞նչ սահմաններ է ընդգրկում։

Միջագետքը Տիգրիս և Եփրատ գետերի միջև։


• Միջագետքում ինչպե՞ս ձևավորվեցին առաջին պետությունները։

Մի քանի ցեղ ավեննալուց առաջանում է պետություն (ներ)։


• Ներկայացրեք Հին Եգիպոսի ձևավորման պատմությունը, նշանավոր արքաների գործունեությունը։

Հին Եգիպտոսի պատմությունը բաժանված է պայմանական ժամանակաշրջաններով. հին թագավորությունը համապատասխանում է Վաղ Բրոնզե դարին, Միջին Թագավորությունը՝ Միջին Բրոնզե դարին և Նոր թագավորությունը՝ Ուշ Բրոնզե դարին։


• Ե՞րբ Փոքր Ասիայում ձևավորվեցին պետություններ։

Ք․ ա․ 3 — րդ հազարամյակի վերջերին։


• Պատմե՛ք Խեթական պետության մասին։

Խեթական պետությունը ստեղծվել է մ.թ.ա. մոտ 18 դ. 1-ին կեսին, երբ Կուսսարա քաղաքի առաջնորդ Անիտտան միավորել է խեթերի քաղաք-պետությունները, գրավել Նեսան, Հատտուսան և այլն։ 

Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 25.11.2022

501․ Եթե դրական ամբողջ թվի բացարձակ արժեքը հավասար է 9-ի, ինչի՞ է հավասար նրա հակադիր թվի բացարձակ արժեքը։

Պատ․՝ 9:

503․ Իրար հավասա՞ր են արդյոք հակադիր թվերի բացարձակ արժեքները։ Պատասխանը հիմնավորե՛ք։

Պատ․՝ այո։

504․ Հաշվե՛ք.

բ) |21| – |6| = 21 – 6 = 15

դ) |– 50| + |– 4| = 50 + 4 = 54

զ) |15| · |– 12| = 15 x 12 = 180

ը) |44| : |– 4| = 44 : 4 = 11

517․ Գտե՛ք այն բոլոր ամբողջ թվերը, որոնք աստղանիշի տեղում գրելու դեպքում երկու անհավասարություններն էլ ճիշտ կլինեն.

բ) – 4 < -3 < 0,

դ) – 3 < -1 < 3,

զ) –1 < 0 < 1։

520․ Բերե՛ք երկու տարբեր ամբողջ թվերի այնպիսի երկու զույգերի օրինակներ, որոնցում՝

ա) առաջին զույգի ավելի մեծ թիվը փոքր լինի երկրորդ զույգի ավելի փոքր թվից,

20 – 20, 7 – 7:

բ) առաջին զույգի ավելի փոքր թիվը փոքր լինի երկրորդ զույգի ավելի փոքր թվից։

15 – 15, 5 – 5:

Մաթեմատիկա

Դասարանական աշխատանք մաթեմ 25.11.2022

498. Կոորդինատների սկզբից ի՞նչ հեռավորության վրա են գտնվում A (+5), B (–9), C (+2), D (–20) կետերը։

A (+5) – 5 միավոր դեպի աջ

B (-9) – 9 միավոր դեպի ձախ

C (+2) – 2 միավոր դեպի աջ

D (-20) – 20 միավոր դեպի ձախ

500. Գտե՛ք հետևյալ թվերի բացարձակ արժեքները. – 10, + 1, – 3, + 12, + 18, 0, – 19, – 100։

|-10|= 10

|+1| = 1

|-3 |= 3

|+12|= 12

|+18| = 18

|0|= 0

|-19|= 19

|-100|= 100

502. Եթե բացասական ամբողջ թվի բացարձակ արժեքը հավասար է 20-ի, ինչի՞ է հավասար նրա հակադիր թվի բացարձակ արժեքը։

Պատ․՝ 20:

504. Հաշվե՛ք.

ա) |– 6| + |4| = 6 + 4 = 10

գ) |– 3| – |– 1| = 3 – 1 = 2

ե) |31| + |27| = 31 + 27 = 58

է) |– 18| · |– 21| = 18 x 21 = 378

517. Գտե՛ք այն բոլոր ամբողջ թվերը, որոնք աստղանիշի տեղում գրելու դեպքում երկու անհավասարություններն էլ ճիշտ կլինեն.

ա) 0 < 2 < 3

գ) 8 < 9 < 10

ե) – 6 < -3 < – 1: