Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 04.11.2022

335. Խաղոսկրը գցել են 17 անգամ։ 1, 2, 3, 5, 6 թվերը բացվել են համապատասխանաբար 3, 2, 4, 4, 1 անգամ։ Ինչի՞ է հավասար 4 բացվելու հաճախականությունը։

Լուծում

17 — (3 + 2 + 4 + 4 + 1) = 3

Պատ․՝ 3:

337. 335-րդ խնդրի պայմաններում ինչի՞ են հավասար «Բացվել է 1», «Բացվել է 2», «Բացվել է 3», «Բացվել է 4», «Բացվել է 5», «Բացվել է 6» պատահույթների հարաբերական հաճախականությունները, այսինքն՝ ինչպիսի՞ն է ելքերի հարաբերական հաճախականությունը պատահական փորձի կրկնության դեպքում։

  1. p = m/n = 3/17
  2. p = 2/17
  3. n = 4

p = 4/17

4. n = 3

p = 3/17

5. n = 4

p = 4/17

6. n = 1

p = 1/17

Պատ․՝ 3/17, 2/17. 4/17. 4/17, 1/17:

339. Հայտնի է, որ 100 լամպից 5-ը խոտան են լինում։ Որքա՞ն է խոտան լամպ գնելու հավանականությունը։

Լուծում

m = 5

n = 100

P = m/n = 5/100 = 1/20

Պատ․՝ 1/20:

346. Աղյուսակում ներկայացված են էլեկտրական ջրատաքացուցիչում ջրի տաքանալու տվյալները.

Կազմե՛ք ջրի ջերմության փոփոխության գրաֆիկը և պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին.


ա) Ո՞ր պահին է անջատվել ջրատաքացուցիչը։

5-րդ րոպեին:


բ) Որքա՞ն է եղել ջրի առավելագույն ջերմաստիճանը։

100:


գ) Որքա՞ն է եղել ջրի նվազագույն ջերմաստիճանը։

15:


դ) Որքանո՞վ է փոխվել ջրի ջերմաստիճանը առաջին 5 րոպեի ընթացքում և վերջին 3 րոպեի ընթացքում։

85-ով, 10-ով:

348. 30 սմ երկարությամբ հատվածը բաժանե՛ք երկու հատվածների, որոնց երկարությունները հարաբերում են այնպես, ինչպես 2 ։ 3։

Լուծում

1) 2 + 3 = 5

2) 30 : 5 = 6

3) 6 × 2 = 12 սմ

4) 6 × 3 = 18 սմ

Պատ․՝ 12 սմ և 18 սմ։

Մաթեմատիկա

Դասարանական աշխատանք մաթեմ 04.11.2022

334. Մետաղադրամը գցել են 15 անգամ։ «Զինանիշը» ընկել է 7 անգամ։ Ինչի՞ են հավասար «զինանիշ» ընկնելու և «թիվ» ընկնելու հաճախականությունները։


m1 = 7   

m2 = 8

Պատ․՝ 7 և 8:

336. 334-րդ խնդրի պայմաններում ինչի՞ են հավասար A (ընկել է «զինանիշ») և B (ընկել է «թիվ») պատահույթների տեղի ունենալու հարաբերական հաճախականությունները։

n = 15

m1 = 7   

m2 = 8


p(A) = 7/15 

p(B) = 8/15

Պատ․՝ p(A) = 7/15  և p(B) = 8/15։

338.  Դուք վերցնում եք մի թերթիկ 150 համարակալված թերթիկների տրցակից։ Ինչի՞ է հավասար այն բանի հավանականությունը, որ վերցված թերթիկի համարը կլինի 99։

Պատ․՝ 1/150: