Անգլերեն

«The Ant And The Dove» 11.11.2022

The ant and the dove/ to read and translate the text

On a hot day of summer, an ant was searching for some water. After walking around for some time, she came near the river. To drink the water, she climbed up on a small rock. While trying to drink a water, she slipped and fell into the river.

There was a dove sitting on a branch of a tree who saw an ant falling into the river. The dove quickly plucked a leaf and dropped it into the river near the struggling ant. The ant moved towards the leaf and climbed up onto it. Soon, the leaf drifted to dry ground, and the ant jumped out. She looked up to the tree and thanked the dove.

Later, the same day, a bird catcher nearby was about to throw his net over the dove hoping to trap it. An ant saw him and guessed what he was about to do. The dove was resting and he had no idea about the bird catcher. An ant quickly bit him on the foot. Feeling the pain, the bird catcher dropped his net and let out a light scream. The dove noticed it and quickly flew away.

«մրջյունն ու աղավնին»

Ամառվա մի շոգ օր մրջյունը ջուր էր փնտրում։ Որոշ ժամանակ շրջելուց հետո նա եկավ գետի մոտ։ Ջուրը խմելու համար նա բարձրացավ մի փոքրիկ ժայռի վրա։ Ջուր խմելու փորձի ժամանակ նա սայթաքել է և ընկել գետը։

Ծառի ճյուղին նստած մի աղավնի էր, ով տեսավ, թե ինչպես է մրջյունն ընկնում գետը։ Աղավնին արագ պոկեց մի տերեւ և գցեց գետը պայքարող մրջյունի մոտ: Մրջյունը շարժվեց դեպի տերևը և բարձրացավ դրա վրա: Շուտով տերևը չորացած գետնին թռավ, և մրջյունը դուրս թռավ։ Նա նայեց ծառին և շնորհակալություն հայտնեց աղավնուն:

Ավելի ուշ, նույն օրը, մոտակայքում գտնվող թռչուն որսորդը պատրաստվում էր իր ցանցը նետել աղավնու վրա՝ հույս ունենալով, որ այն կծուղակի մեջ գցի: Մի մրջյուն տեսավ նրան և կռահեց, թե ինչ է պատրաստվում անել։ Աղավնին հանգստանում էր, և նա գաղափար չուներ թռչուն որսալու մասին։ Մի մրջյուն արագ կծեց նրա ոտքը։ Ցավը զգալով՝ թռչուն բռնողը գցեց ցանցը և թեթև ճիչ արձակեց։ Աղավնին նկատեց դա և արագ թռավ։

Improve your grammar

Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 11.11.2022

414. x թիվը դրակա՞ն է, թե՞ բացասական, եթե`

ա) x > 0,

Պատ․՝ դրական։

բ) x < 0:

Պատ․՝ բացասական։

415․ Աճման կարգով թվարկե՛ք ամբողջ թվերը․

բ) – 10 — ից մինչև – 3 — ը,

– 10, — 9, — 8, — 7, — 6, — 5, — 4, — 3։

դ) – 20 — ից մինչև – 10-ը,

– 20, — 19, — 18, — 17, — 16, — 15, — 14, — 13, — 12, — 11, — 10։

զ) – 45 — ից մինչև – 40 — ը։

– 45, — 44, — 43, — 42, — 41, — 40։

416․ Համեմատե՛ք ամբողջ թվերը.

բ) –4 և 2,

-4 < 2։

դ) –1 և 1,

-1 < 1։

զ) –16 և –12,

–16 < –12։

ը) –1000 և 1,

–1000 < 1:

429. Գրե՛ք բոլոր միանիշ ամբողջ թվերը։

— 9, — 8, — 7, — 6, — 5, — 4, — 3, — 2, — 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9:

430. Շրջանը սահմանագծող շրջանագծի երկարությունը 72 սմ է։ Գտե՛ք այդ շրջանի սեկտորի աղեղի երկարությունը, եթե սեկտորի անկյունը՝

բ) 10o է

Լուծում

1) 360 : 72 = 10 : x

2) 72 × 10 = 720

3) 720 : 360 = 2 (սմ)

Պատ․՝ 2 սմ։

դ) 5o է

Լուծում

1) 360 : 72 = 5 : x

2) 5 × 72 = 360

3) 360 : 360=1 (սմ)

Պատ․՝ 1 սմ։

Մաթեմատիկա

Դասարանական աշխատանք մաթեմ 11.11.2022

413. Երկու ամբողջ թվերից ո՞րն է ավելի մեծ.

ա) Դրակա՞ն թիվը, թե՞ զրոն,

Դրական թիվ։


բ) Բացասակա՞ն թիվը, թե՞ զրոն,

Զրոն։


գ) Դրակա՞ն թիվը, թե՞ բացասական։

Դրական թիվ։

415․ Աճման կարգով թվարկե՛ք ամբողջ թվերը

ա) –2-ից մինչև 7-ը,

-2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7։

գ) –6-ից մինչև 5-ը,

-6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5։

ե) –4-ից մինչև 0-ն,

-4, -3, -2, -1, 0։

416. Համեմատե՛ք ամբողջ թվերը

ա) 0 և –3,

0 > -3:

գ) –3 և –10,

-3 > -10:

ե) 5 և –3,

+ 5 > -3: