Անգլերեն

«I am Sebastian» 20.11.2022

I am Sebastian because i study there. I love my school because i have excellent teachers and is different from other schools. My school organizes diffrent games, competitions, dances. I love to participate in all those activities. We can choose many language’s. For example we can choose Espanol, German, Turkish and other. Also we can choose sport’s. like ` basketball, volleyball, football and other. My school is the best school and love going to my school.

Ես Սեբաստացի եմ, որովհետև այնտեղ եմ սովորում։ Ես սիրում եմ իմ դպրոցը, քանի որ ունեմ գերազանց ուսուցիչներ և տարբերվում են մյուս դպրոցներից: Իմ դպրոցը կազմակերպում է տարբեր խաղեր, մրցույթներ, պարեր։ Ես սիրում եմ մասնակցել այդ բոլոր գործողություններին: Մենք կարող ենք ընտրել բազմաթիվ լեզուներ: Օրինակ՝ կարող ենք ընտրել Իսպաներեն, Գերմաներեն, Թուրքերեն և այլն։ Նաև կարող ենք ընտրել սպորտ: ինչպես՝ բասկետբոլ, վոլեյբոլ, ֆուտբոլ և այլն: Իմ դպրոցը լավագույն դպրոցն է, և ես սիրում եմ գնալ իմ դպրոց:

Մայրենի

«Աշխարհը շուռ է եկել» 22.11.2022

Ալիս անունով մի ագռավ էր ապրում։ Ավելի ծույլ ագռավ աշխարհը դեռ չէր տեսել։ Երբեմն նա նոյնիսկ թռչելիս էլ էր քնում եւ շատ զարմանալի ու տարօրինակ երազներ էր տեսնում։

Մի անգամ նա այնքան խորն էր քնել, որ սկսեց շրջված թռչել, եւ մինչ թռչում էր՝ մի երազ տեսավ․ շրջված երազ…

Մռռան կատուն շատ էր սիրում մկներ որսալ։ Սպիտակեղենի զամբյուղում երկու մկնիկ տեսնելով, գաղտագողի մոտեցավ նրանց։

— Տե՛ս, տե՛ս՝ կատուն,— ասաց մի մուկը՝ մյուսին։— Հիմա մենք նրան կորսանք։

Մռռանը զարմացավ․ «Գժվե՞լ են… Մի՞թե մկները կատուներ են որսում»,— մտածեց նա։

Բայց երբ մկնիկները սկսեցին հալածել նրան, Մռռանը զարմանքից, առանց ետ նայելու հազիվ կարողացավ փախչել։

«Այսպիսի կյանք չի լինի․ ամեն ինչ հակառակ է, ամեն ինչ շրջված»,— մտածեց կատուն։

Ու այդ պահին էլ նրա դիմաց ելավ Հաֆ անունով վիթխարի շունը։ Հաֆը զայրացած գռմռաց Մռռանի վրա։

Մռռանը այն է, ուզում էր փախչել ու թաքնվել ծառի կատարին, բայց հանկարծ մտածեց․ «Եթե այս աշխարհը շուռ է եկել, ուրեմն Հաֆը ինքը պիտի փախչի ինձնից»։

Եվ Մռռանը նետվեց Հաճի վրա, իսկ Հաֆն էլ, հասկանալի է, հազիվ կարողացավ փախչել ու ազատել իր գլուխը։

«Այս ինչ հրաշք է,— մտածեց Մռռանը։— Կատուները շներին են հալածում, մկները կատուներ են որսում… Կյանքումս այդպիսի բան չեմ տեսել»։

Նրա աչքն ընկավ ճանապարհին ու տեսավ մի կաթնավաճառ, մի սայլակ ու մի ձի։

Սայլակին լծվել էր կաթնավաճառը, իսկ ձին նստել էր սայլակի վրա ու քշում էր նրան․ «Նո֊ո՜»։ Եվ կաթնավաճառն էլ հնազանդվելով, արագացնում էր ընթացքը։

Հետո Մռռանը հանդիպեց երկու երեխայի, որոնք իրենց ծնողների հետ էին։ Ու այդ երեխաները կշտամբում էին ծնողներին․

— Անպիտաններ… Հիմա տուն կհասնենք, եւ դուք անմիջապես կպառկեք քնելու։ Որպես պատիժ՝ ընթրիքից կզրկվեք։

— Ի֊ի֊ի՜… Էլ չենք անի,— հեծկլտում էին ծնողները։

Արդեն մթնում էր, բայց լուսնի ու աստղերի փոխարեն երկնքում փայլեց արեւը։

«Բայց հիմա գիշեր է,— մտածեց Մռռանը։— Իսկ գիշերով երկնքում հայտնվում են լուսինն ու աստղերը, էլ ի՞նչ գործ ունի այստեղ արեւը»։

— Հապա, հեռացի՛ր,— ասաց նա արեւին։

— Չեմ հեռանա,— ասաց արեւը։— Այս աշխարհը շուռ է եկել, եւ ես էլ պետք է գիշերները լուսավորեմ, որպեսզի ցերեկով էլ մի քիչ խաղալու ժամանակ ունենամ։

«Սրա վերջը ի՞նչ է լինելու»,— սարսափահար մտածեց Մռռանը։ Եվ պատահաբար վեր նայելով, տեսավ Ալիսին, որ թռչում էր շրջված՝ ոտքերը դեպի վեր։

— Հե՜յ, Ալիս։ Արթնացի՛ր,— գոչեց նա։

Ալիսը արթնացավ ու շարունակեց թռչել, ասես ոչինչ էլ չէր եղել։ Հենց այդ պահին էլ արեւը մայր մտավ, լուսինը ծագեց, աստղերը փայլեցին, կաթնավաճառի ձին սկսեց ինքը քաշել սայլակը, Հաֆը ընկավ Մռռանի ետեւից, իսկ Մռանն էլ մկներին այնքան հալածեց, մինչեւ նրանք դարձյալ թաքնվեցին սպիտակեղենի զամբյուղում։ Մռռանը զգաց, որ քաղցը տանջում է իրեն եւ խոհանոց շտապեց՝ ձուկ ուտելու եւ վրայից էլ կաթ խմելու համար։

Իսկ ծույլիկ Ալիսը վերադարձավ ծառի կատարին գտնվող իր բույնը, տեղավորվեց ու նորից քնեց։

— Ղա՜,— ասաց նա քնելիս։— Ինչ զվարճալի երազ էր։

Առաջադրանքներ ՝

  • Ինչո՞ւ է հենց ծույլերի երազներում աշխարհը շուռ գալիս:

Իմ կարծիքով ծույլերի աշխարհում է աշխարհը շուռ գալիս, որովհետև նրանք ծույլ են, ոչինչ չեն անում, չեն աշխատում մ և դրա պատճառով աշխարհը շուռ է գալիս իրենց երազներում, իսկ եթե մարդիկ ծույլ չլինեին չէին տեսնելու իրենց երազներում այդ աշխարհը:

  • Պատմիր, թե ինչ պատահեց, երբ դու հայտնվեցիր շուռ եկած աշխարհում։

Երբ ես հայտնվեցի շուռ եկած աշխարում, ես տեսա, որ մեքենաները շրջված էին։ Նկատեցի , որ շները խոսում էին, իսկ մարդիկ հաչում։ Երբ ես գնացի դպրոց, տեսա, որ երեխաներն են դասավանդում, իսկ ուսուցիչ – ուսուցչուհիները աշակերտներ էին դարձել։ Ես սկզբում զարմացա , բայց հետո հասկացա, որ էլ դաս պետք չէ անել։ Երբ ուզեցի նայեմ ժամը, տեսա, որ արդեն ժամը 8 — ն է և երբ ես նայեցի պատուհանից, տեսա, որ լուսինի տեղը Արև է։ Այսպիսով ես շատ ուրախացա և վայլեցի իմ կյանքը։

Մաթեմատիկա

Դասարանական աշխատանք մաթեմ 22.11.2022

474. Գրե՛ք և ընթերցե՛ք տրված թվին հակադիր թիվը.

ա) –8 — +8

բ) –11 — +11

գ) +3 — -3

դ) +18 — -18

ե) –200 — +200

զ) +137 — -137

է) –32 — +32

ը) –41 — +41:

476. Գտե՛ք այն թիվը, որը աստղանիշի փոխարեն տեղադրելու դեպքում հավասարությունը ճիշտ կլինի.

ա) – -35 = 35

գ) – 44 = – 44

477. Լրացրե՛ք աղյուսակը` սյունակների դատարկ վանդակներում գրելով նշված թվերին հակադիր թվերը.

483. Աճման կարգով գրե՛ք հետևյալ թվերը.

–2, –10, +1, 0, –6, +32, –9, –27, +14։

-27, — 10, -9, -6, -2, 0, +1, +14, +32:

488. Աղաջրում յուրաքանչյուր 50 մաս ջրին ընկնում է 3 մաս աղ։ Քանի՞ գրամ աղ կա 3710 գ աղաջրում։

Լուծում

493. Անհրաժեշտ էր կազմել 1920 գիրք: Կազմարարներից մեկը կարող էր այդ աշխատանքը կատարել 16 օրում, մեկ ուրիշը24 օրում, երրորդը 48 օրում: Քանի՞ օրում նրանք կավարտեին աշխատանքը, եթե աշխատեին միասին:

Լուծում

  1. 1920 : 16 = 120 գիրք – I

1920 : 24 = 80 գիրք — II

1920 : 48 = 40 գիրք — III

120 + 80 + 40 = 240 միասին

1920:240=8 օր

Պատ․՝ 8 օրում։