Մայրենի

«Ինչ ցանես, այն էլ կհնձես» 08.11.2022

Մեր դասարանում կային երկու ընկերներ։ Երկուսն էլ ունևոր ընտանիքից էին։ Դասերից հետո, դասարանի տղաները սիրում էին մնալ ու դպրոցի բակում ֆուտբոլ խաղալ։ Երկու ընկերներից մեկը միշտ միանում էր նրանց։ Նա սիրում էր շփվել դասարանի բոլոր աշակերտների հետ։ Անգամ նրանց երբեմն տուն էր հրավիրում, իր հետաքրքիր խաղերով խաղալու։ Իսկ մյուս ընկերը ունևոր ընկերոջից բացի, դասարանում ոչ մեկի հետ չէր շփվում, քանի որ մյուսներս ունևոր չէինք։ Նրանց ընտանիքները մեր քաղաքից չէին, և ժամանակավոր էին մեր մոտ։ Ամառային արձակուրդներին, նրանց ընտանիքները նորից տեղափոխվում էին։ Վերջին օրը, ամբողջ դասարանը գնացել էր նավամատույց, իրենց հետ ընկերացած տղային ճանապարհելու և հրաժեշտ տալու համար։ Այդ օրը, հպարտ ընկերը, որն իրեն վեր էր դասում մյուսներից, հասկացավ և շատ ամաչեց իր ծնողների մոտ, որ ընկերները այդքան ջերմ հրաժեշտ էին տալիս, իրենց հետ շփվող ընկերոջը, իսկ իրեն անգամ չէին նկատում։ Այդ պատճառով պետք չէ մոռանալ, որ մեր արարքները բումերանգի նման վերադառնում են մեզ։ Ինչ ցանես, այն էլ կհնձես։

ՎԵՐՋ

Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 08.11.2022

389. Գործածելով + և – նշանները` գրե՛ք.


ա) 10O տաքություն, +

գ) 3O ցուրտ, —


բ) 0-ից 7O ցածր, —

դ) 0-ից 😯 բարձր: +

391. Կրպակի մեկ շաբաթվա եկամուտների մատյանում գրված է.

Օրըերկուշաբթիերեքշաբթիչորեքշաբթիհինգշաբթիուրբաթշաբաթ
Եկամուտը (դրամ)5000 04000 3000
Կորուստը (դրամ) 10000 500 

Լուծում

5000 + 4000 + 3000 — (1000 + 500) = 10500 (դր)

Պատ․՝ 10500 դրամ եկամուտ։

398. Գտե՛ք ուղղանկյան մակերեսը, եթե յուրաքանչյուր շրջանագծի շառավիղը 3 սմ է (տե՛ս նկ. 53)։

Լուծում

1) 3 x 2 = 6 սմ

2) 6 x 5 = 30 (սմ) – երկարություն

3) 6 x 3 = 15 (սմ) – լայնություն

4) 30 x 15 = 450 (սմ2):

Պատ․՝ 450 սմ2։

400․ Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.

Մաթեմատիկա

Դասարանական աշխատանք մաթեմ 08.11.2022

388․ Տրված են — 5,  — 3, 1/2 , + 5, + 10,  — 2,  0, +4, 3 1/3 թվերը: Նրանցից դո՛ւրս գրեք ամբողջ թվերը:

Պատ․՝ — 5,  — 3, — 2, 0, + 5, + 10, + 4:

390․ Թվանշաններով և + կամ – նշանի միջոցով գրի՛ առեք բարձրու[1]թյունները և խորությունները.

 ա) Արագած լեռան բարձրությունը չորս հազար իննսուն մետր է։ +

բ) Մոնբլան լեռան բարձրությունը չորս հազար ութ հարյուր յոթ մետր է։ +

գ) Կազբեկ լեռան բարձրությունը հինգ հազար երեսուներեք մետր է։ +

դ) Բայկալ լճի խորությունը հազար վեց հարյուր քսան մետր է։ —

ե) Արաբական ծովի խորությունը հինգ հազար ութ հարյուր երեք մետր է։ —

զ) Ալեուտյան իջվածքի խորությունը յոթ հազար ութ հարյուր քսաներկու մետր է։ —

 է) Ֆիլիպինյան իջվածքի խորությունը տասը հազար չորս հարյուր իննսունյոթ մետր է։ —

397․ 9 սմ շառավիղ ունեցող քանի՞ գնդակ կտեղավորվի խորանար[1]դաձև տուփում, որի կողը 108 սմ է։

Լուծում

108 : 18 = 6

6 x 6 x 6 = 216

Պատ․՝ 216 գնդակ։