Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 29.11.2022

512. Թվերը դասավորե՛ք նրանց բացարձակ արժեքների նվազման կարգով.
81, – 93, 104, – 300, – 88, 112։

300, 112, 104, 93, 88, 81:

514. Թվերը դասավորե՛ք նվազման կարգով.

50, – 37, 88, 29, – 67, – 33, – 18։

88, 50, 29, -18, -33, -37, -67:

516. 41, – 43, – 49, 42, – 47, – 44, – 50 թվերի մեջ գտե՛ք ամենափոքր բացարձակ արժեքն ունեցողը։

Պատ․՝ 41:

525. Գտե՛ք միանման ուղղանկյունանիստներից կազմված մարմինների ծավալները:

Լուծում

  1. 9 x 3 x 2 = 54
  2. 54 x 6 = 324
  3. 54 x 9 = 486

Պատ․՝ 324 սմ3, 486 սմ3:

526. Խանութ են բերել 96 կարմիր և կապույտ գնդակներ։ Այդ գնդակները դասավորել են խմբերով այնպես, որ յուրաքանչյուր 12 կապույտ գնդակի հետ դրվել է 4 կարմիր գնդակ։ Մեկ շաբաթ հետո 135 այդպիսի գնդակներ էլ են բերել։ Դրանք նույնպես բաժանել են խմբերի, որոնցում յուրաքանչյուր 9 կապույտ գնդակի հետ դրվել է 6 կարմիր գնդակ։ Ընդամենը քանի՞ կարմիր և քանի՞ կապույտ գնդակ է բերվել խանութ։

Լուծում

1) 12 + 4 = 16

2) 96 : 16 = 6 (Խումբ)

3) 6 x 12 = 72 (կապույտ)

4) 96 — 72 = 24 (կարմիր)

5) 9 + 6 = 15

6) 135 : 15 = 9 (խումբ)

7) 9 x 9 = 81 (կապույտ)

8) 135 — 81 = 54 (կարմիր)

9) 81 + 72 = 153 (կապույտ)

10) 24 + 54 = 78 (կարմիր)

Պատ․՝ կարպույտ գնդակներ – 153, կարմիր գնդակներ – 78:


Մաթեմատիկա

Դասարանական աշխատանք մաթեմ 29.11.2022

511. Թվերը դասավորե՛ք նրանց բացարձակ արժեքների աճման կարգով.


– 18, 0, 29, 3, – 4, – 17, – 5, 39։

0, 3, 4, 5, 17, 18, 29, 39:

513. Թվերը դասավորե՛ք աճման կարգով.


– 7, 21, 0, – 40, – 6, 28, 30, – 2։

-40, -7, -6, -2, 0, 21, 28, 30:

515. Հետևյալ թվերից գտե՛ք ամենամեծ բացարձակ արժեքն ունեցող թիվը.
11, 15, – 3, – 18, – 21, 17։

Պատ․՝ -21:

524. Երկու ուղիղների հատումից առաջացած անկյուններից մեկը 35o է։ Գտե՛ք մյուս անկյունները։

527. Երեք գրքի համար վճարել են 4000 դրամ։ Առաջին գրքի գինը բոլոր գրքերի արժեքի 20 %-ն է։ Մյուս երկու գրքերի գների հարաբերությունը հավասար է 9 և 7 թվերի հարաբերությանը։ Ի՞նչ արժե գրքերից յուրաքանչյուրը։

Լուծում

Պատ․՝ I — 800 դր, II — 1800 դր, III — 1400 դր: