Պատմություն

Համաշխարհային պատմություն։ Նախնադարյան հասարակության անկումը 08.10.2022

Առաջադրանքներ

• Ե՞րբ է սկսվել բրոնզի դարը։ Որո՞նք են բրոնզի առավելությունները։

Բռոնզե դարը սկսվել է մթա․ VI — րդ հազարամյակների կեսերին: Բրոնզի առավելությունը այն է, որ այն ավելի պինդ է քան պղինձը:


• Բրոնզի օգտագործումը ի՞նչ հետևանքներ ունեցավ տնտեսության մեջ և հասարակական կյանքում։

Ստեղծվեծին շատ գործիքներ ՝ որոնք ավելի շատ բերք էին բերում։


• Ի՞նչ է նահապետական ընտանիքը։

Նահապետական ընտանիքը դա թագավորական ընտանիքն է:Ցեղերը մեծացել են և ունեցել է իր անունը ՝ զինվոր, թագավոր, նախագահ, զինեգործ և այլն:


• Դիտելով տեսաֆիլմը` մի քանի նախադասությամբ ներկայացրեք նախնադարի փուլերն ու նրանց առանձնահատկությունները։

Ինչպես գիտենք «Համաշխարային պատմության» դասընթացից, նախնադար է կոչվում մարդկության պատմության ամենավաղ շրջանը։ Այն իր հերթին բաժանվում է մի քանի մեծ ժամանակահատվածի ՝ փուլի։ Պատմության այդպիսի բաժանումը փուլերի կոչվում է պարբերություն։ Նախնադարի փուլերը մենք կոչում ենք այն հիմնական նյութի անունով, որով պատրաստվում էին մարդկանց աշխատանքային գործիքներն ու զենքերը։ Հնագույն պատմությունը ներկայացվում է երեք փուլով ՝ քարի դար, պղնձի – քարի դար, բրոնզի դար։ Քարի դարը ամենավաղ և ամենաերկարատև շրջանն է։ Այն սկզբնավորվել է 3 միլիոն տարի առաջ և ավարտվել Ք․ ա․ VI հազարամյակի կեսերին։ Քարի դարն իր հերթին բաժանվում է երեք ժամանակաշրջանի ՝ հին քարի դար, միջին քարի դար և նոր քարի դար։ Հունարենով դրանք կոչվում են պալեոլիք, մեզոլիթ և նեոլիթ։ Քարի դարին հաջորդւոմ է պղնձի – քարի դարը, որը հոնարեն անվանում են էնեոլիթ։ Պղնձի – քարի դարին հաջորդում է բրոնքի դարը, որի ընթացքում անկում է ապրում նախնադարյան հասարակությունը։ Բրոնզի դարը սկսվել է Ք․ ա IV հազարամյակի կեսերին և տևել մինչև II հազարամյակի վերջը։ Հին քարի դարը տևել է մարդկության սկզբնավորման ժամանակներից մինչև Ք․ ա․ XII հազարամյակը Սկզբում մարդիկ ապրում էին խմբերով․ որոնք գիտության մեջ կոչվում են նախնադարյան մարդկային հոտեր։ Նրանք զբաղվում էին հավաքչությամբ և որսորդությամբ, բնակվում էին քարանձավներում։ Հին քարի դարի կարևորագույն նվաճումներից էր կրակի ստացումը և օգտագուծումը։ Մարդիկ սկսեցին կրակով տաքացնել իրենց կացարանը, կերակուր պատրաստել և պաշտանվել գազաններից։ Պալեոլիթի վերջին շրջանում ձևավորվեց ժամանակակից մարդը ՝ բանական մարդը։ Տեղի ունեցան կարևոր հասարակական փոփոխություններ։ Ստեղծվեցին տոհմական համայնքներ։ Հայաստանում հայտնաբերված պալեոլիթյան հնագույն կայանը Գուգարքում է։ Այն ունի ավելի քան 1,8 միլիոն տարվա հնություն։

Աղբյուրներ
Դասագիրք, էջ 14-17

տեսաֆիլմ