Մաթեմատիկա

Դասարանական աշխատանք մաթեմ 21.10.2022

267. Կազմե՛ք գծային դիագրամ հետևյալ տվյալներով. Հայաստանում
1913 թ. հրատարակվել է 55 անուն գիրք, 1940 թ.՝ 699, 1950 թ.՝ 830, 1960 թ.՝ 1247, 1965 թ.՝ 1033, 1970 թ.՝ 1063։

269. Կազմե՛ք սյունակաձև դիագրամ հետևյալ տվյալներով. Հայաստանի տարածքի մակերեսը մոտավորապես 29000 կմ2 է, Վրաստանինը՝ 70000 կմ2, Բելառուսինը՝ 208000 կմ2, Մոլդովայինը՝ 34000 կմ2։

280. Մեքենան առաջին ժամում անցել է ճանապարհի 1/3 — ը, երկրորդ ժամում՝ 2/7 — ը։ Ճանապարհի ո՞ր մասն է նրան մնում անցնելու։

Պատ․՝ 8/21 մասն։