Անգլերեն

Diaolgue 20.10.2022

Emma : This queue’s long, and i’m bored.

Olivia: Emma, look!

Emma: What?

Olivia: Look — there, is the queue!

Emma: Where?

Olivia: There! It’s that famous tennis player!

Emma: Is it Fernando Torres?

Olivia: No, it isn’t! Fernando Torres isn’t a tennis player. He’s a footballer.

Emma: Well, who is it? What’s his name?

Olivia: It’s a Spanish name.

Emma: Kaka?

Olivia: No! Kaka’s Brazilian, and he’s a footballer too.

Emma: Oh, wait … is it Rafael Nadal?

Olivia: Yes it is! That’s right. He’s gorgeous. Who’s he with?

Emma: Oh! She’s an American actress … Angelina, er …

Olivia: Jolie? Angelina Jolie!

Emma: Yeah.

Olivia: Wow! Oh. No. Look. She isn’t Angelina Jolie.

Emma: No. And look … he isn’t Rafael Nadal. But i’m not bored now! This is fun!

exercises `

C. Complete the sentences with ‘m, ‘re or ‘s.

1. I’m an actor, not a tennis player.

2. He’s a film star, not a footballer.

3. You’re right, Sue. Good!

4. She’s a great teacher.

D. Write negative sentences.

1. He’s from Italy. — He isn’t from Italy.

2. She’s a film star. — She isn’t a film star.

3. You’re the winner. — You aren’t the winner.

4. I’m a tennis player. — I am not a tennis player.

E. Complete the questions with the words in the box.

Is Are Am Is

1. Am i right?

2. Are you ok?

3. Is he the winner?

4. Is it a big hotel?

 1. I am at school. — I am not at school.
 2. The teacher is late. — The teacher isn’t late.
 3. We are students. — We are not students.
 4. My friends are John and Jack. — My friends aren’t John and Jack.
 5. Helen is my friend. — Helen isn’t my friend.
 6. Helen and i are in the same class. — Helen and i aren’t in the same class.
 7. The room is room 203. — The room isn’t room 203.
 8. You are in my class. — You aren’t in my class.
 9. I am in your class. — i am not in our class.
 10. Miss Taylor is our teacher. — Miss Taylor isn’t our teacher.
 11. She is in room 201. — She isn’t in room 201.
 12. The class is over there. — The class isn’t over there.
 13. John is in my class. — John isn’t in my class.
 14. Sally and Amy are teachers. — Sally and Amy aren’t teachers.
 15. Here you are. — Here you aren’t.
 16. My name is Molly. — My name isn’t Molly.
 17. It is nice to meet you. — it isn’t nice to meet you.
 18. They are in room 201. — They aren’t in room 201.
 19. We are students here. — We aren’t students here.
 20. He is a matts teacher. — He isn’t matts teacher
Մայրենի

Տնային աշխատանք |Գործնական քերականություն 20.10.2022

1.  Տրված բառերն ըստ հոմանիշության բաժանի՛ր հինգ խմբի:

Խոշոր, երկերեսանի, առատ, մեծահռչակ, կեղծավոր, պտղաբեր, երեսպաշտ, վիթխարի, արգավանդ, նշանավոր, շողոքորթ, հանրածանոթ, ահռելի, մեծ, բեղուն, երևելի, խայտաբղետ, ականավոր, բերրի, աժդահա, չալպտուրիկ, բարեբեր, հանրաճանաչ, հսկա, անվանի:

Խոշոր – վիթխարի, ահռելի, մեծ, աժդահա, հսկա։

Երկերեսանի – կեղծավոր, երեսպաշտ, շողոքորթ։

Խայտաբղետ – չալպտուրիկ։

Մեծահռչակ – նշանավոր, հանրածանոթ, երևելի, ականավոր, հանրաճանաչ, անվանի։

Պտղաբեր – արգավանդ, առատ, բեղուն, բերրի, բարեբեր։

2.   Տրված հոմանիշներով կազմի՛ր նախադասություն:

Ա) Կանաչ

Մեր այգին դեռ կանաչ է։

Զմրուխտե

Իմ մայրիկը ունի զմրուխտե զարդատուփ

Բ) Բաժակ

Ես այսօր բաժակ եմ կոտրել։

Գավաթ

Մայրիկս այսօր գեղեցիկ գավաթների տուփ էր նվեր ստացել։

Գ) Ձյունաթույր,

Ձմռանը ՝ ձյունաթույր դաշտերը արևի տակ շողշողում են ծիածանի գույներով

ճերմակ,

Այսօր հայրիկս մայրիկիս ճերմակ վարդեր է նվիրել։ (Դա շատ ռոմանտիկ է)

սպիտակ:

Ամռանը սպիտակ հագուստ հագնելը ցանկալի է։

3. Սխալ կամ ոչ տեղին գործածված բառերը գտի՛ր և փոխարինի՛ր հարմար հոմանիշներով:

Նրան աշխատանքից փրկեցին, որովհետև անպատասխանատու էր ու ցրված:

Նրան աշխատանքից ազատեցին, որովհետև անպատասխանատու էր ու ցրված:

Մատիտներիդ մեջ կապույտի բոլոր գույները կա՞ն:

Մատիտներիդ մեջ կապույտի բոլոր երանգները կա՞ն:

Ծանոթիս այդպես էլ չգտա թանձր բազմության մեջ:

Ծանոթիս այդպես էլ չգտա խիտ բազմության մեջ:

Ընկերները երկու օր առաջ էին մաքառել ու հաշտվելու փորձեր էին անում:

Ընկերները երկու օր առաջ էին կռվել ու հաշտվելու փորձեր էին անում:

Բերրի խոստումներ տվեց ու գնաց:

Առատ խոստումներ տվեց ու գնաց:

4.  Անտառ նկարագրի՛ր՝ գործածելով ինչքան հնարավոր է շատ հոմանիշներ:

Անտառ – բազմազան, փշատերև, սաղարթախիտ, կանաչ, բազմահարկ, խիտ, հոծ, գազաններով, աշնանային, գարնանային, ձմեռային, ամառային, գեղեցիկ, քամիապաշտպան, տեսաժամ, գեղատեսիլ, լեռնային, դաշտային։

Մայրենի

Գործնական քերականություն 20.10.2022

1.  Նախադասության ընգծված բառը փոխարինի՛ր տրվածներից մեկով:

Միտք, դեպք, մրցում, պետություն, վիճակ:

Ձեր տերության մեջ այդպիսի բաներ չպիտի լինեին:

Ձեր պետության մեջ այդպիսի բաներ չպիտի լինեին:

Եղելության մասին շատ ուշ իմացավ:

Դեպքի մասին շատ ուշ իմացավ:

Իրադրությունն այնքան լարված էր, որ վախենում էր ընկերներին կորցնելուց:

Վիճակն այնքան լարված էր, որ վախենում էր ընկերներին կորցնելուց:

Այդպիսի մտադրություն չեմ ունեցել:

Այդպիսի միտք չեմ ունեցել:

Մրցություն կազմակերպելիս ինձ էլ տեղյակ պահի՛ր:

Մրցում կազմակերպելիս ինձ էլ տեղյակ պահի՛ր:

2. Տրված բազմիմաստ բառերով նախադասություններ կազմի՛ր:

Սուր, թերթ, գիր:

Ես սուր միտք ունեմ

Ես և եղբայրս սուր դանակ ենք տեսել մեր խոհանոցում։

Պապիկս սիրում է թերթ կարդալ։

Իմ տետրը 48 թերթ ունի։

Մատենադարանում պահվում են հին դարերի հայատառ գրեր։

Հին տատիկները հավատում են թուղտ ու գրին։

Տղաները փողոցում գիր ու ղուշ էին խաղում ՝ մետաղադրամ նետելով։

3.   Կետերի փոխարեն գրի՛ր տրված հոմանիշներից ամենահարմարը:

Ջուրը շատ սառն էր, ճիշտ օրվա նման:

Ալեկոծված ծովը ծեծում էր ափերը:

Ինչո՞ւ ես այդպես անշարժ նստել՝ փայտ կուլ տվածի նման:

Մարդն այնպես արագ էր քայլում, կարծես կարևոր մի բանից ուշանում էր:

Փոքրիկը մի քիչ ոտքը կախ գցեց, հետո սիրտ առավ ու մոտ եկավ:

Ի վերջո այնպիսի մի տաճար կերտեց, որ բոլորին զարմացրեց իր արվեստով:

Ռուսերեն

Журавль 20.10.2022

Радостно слышать весною крики журавлей в небе. Прилет журавлей обещает близкое тепло. Любит этих птиц наш народ. Много сказок и песен сложил он о журавлях.

Журавль очень высок на ногах. У него большие крылья и длинные перья. Клюв журавля крепкий и острый.

Гнездо журавль вьет прямо в ямке на поле. На сухую траву журавлиха кладет два крупных яйца. Молодых журавлят родители уводят в кусты или в камыши.

Раненый журавль бросается на спину и бьет собаку ногами и клювом. Один охотник потерял глаз, когда хотел схватить раненого журавля.

Теперь охота на журавлей в нашей стране запрещена. (95 слов.) (По С. Аксакову.)

Ответить на вопросы:

1. Почему запрещена охота на журавлей?

oхота запрещена, потому что они опасны для человека.

2. Каков внешний вид журавля?

У них длинные перья и ноги и острый твердый клюв.

3. Где гнездятся журавли?

В полях на сухой траве.

4. Чем опасен ранний журавль?

Они бьют ногами и один охотник так потерял глаз.

5.Как можно озаглавить рассказ?

Прекрасные журавли.

Задания.

 1. Выпишите из текста имена собственные.
 2. Приведите примеры одушевленных и неодушевленных существительных.
 3. Выпишите по 3-4 примера существительных. Определите их род.
 4. Найдите в тексте существительные, которые не изменяются по числам. Определите их род.

2.В каком ряду все существительные являются одушевленными?

А) буйвол, воробей, зверь

Б) народ, труп, студенчество

В) робот, покойник, туз

Г) черт, эгоист, леший

3. В каком ряду все слова являются именами существительными?

1.Учительская , холодно, белый;

2.Бег, приморский, лесник;

3.Переход, множество, острый;

4. Роща, набережная ,комната.

4.В каком ряду расположены  имена существительные, которые употребляются только в  форме  множественного числа?

 1. ножницы, туфли, очки;
 2. именины, шорты, торты;
 3. потемки, городки, духи;
 4. дома, сливки, игры.

5. В каком ряду расположены  имена существительные, которые употребляются  только в форме  единственного числа?

 1. человек, листок, смелость;
 2. серебро, пшено, молоко;
 3. родственник, молодец, родня;
 4. молодежь, железо, вопрос.

6.Измените следующие существительные по падежам:

 1. И. п. — собака, стол, море
 2. Р. п. — собаки, стола, море
 3. Д. п. — собаке, столу, морю
 4. В. п. — собаку, стол, море
 5. Тв. п. — собакой, столом, морем
 6. Пр. п. — о собаке, о столе, о море

7.Напишите род существительных.

Конь,море,стакан,день,станция,дом,пальто,площадь,обжора,папа,петух,собака,ночь,окно.

Мужской родCредний родЖенский род
КоньМореСтанция
СтаканПальтоПлощадь
ДеньобжораСобака
Дом и ПетухОкноНочь