Մաթեմատիկա

Արձակուրդային առաջադրանքներ | Մաթեմատիկա 26.10.2022

1.Ուղղանկյան պարագիծը 84 սմ է:Ուղղանկյան երկարությունը հավասար է 35 սմ-ի: Գտիր ուղղանկյան երկարության և լայնության հարաբերությունը:  

Լուծում

  1. 84 — (35 x 2) = 14 (սմ)
  2. 14 : 2 = 7 (Լայնություն)
  3. 35 : 7 = 5

Պատ․՝ 5:

2. Համաձուլվածքը բաղկացած է պղնձից, անագից և նիկելից, որոնք վերցված են 5 : 2 : 1 հարաբերությամբ: Հաշվիր, թե որքա՞ն պետք է վերցնել յուրաքանչյուր մետաղից, որպեսզի ստացվի 448 կգ համաձուլվածք:

Լուծում

1) 5 + 2 + 1 = 8

2) 448 : 8 = 56 (կգ)

3) 5 x 56 = 280 (կգ) – պղինձ

4) 2 x 56 = 112 (կգ) – անագ

5) 1 x 56 = 56 (կգ) – նիկել

Ստ․՝ 280 + 112 + 56 = 448

Պատ․՝ պղինձ – 280 կգ, անագ – 112 կգ, նիկել – 56 կգ։

3.Գտիր անհայտը: d : 7/8 = 2/11 : 14/11

4.Տրված են երեք բնական թվեր՝ 3, 15 և 6: Ընտրիր ևս մեկ բնական թիվ այնպիսին, որ չորս թվերով հնարավոր լինի կազմել համեմատություն: 

Լուծում

3 : 15 = 6 : 30

Պատ․՝ 30:

5.5 պոմպ 3 ժամում քաշեցին 1800մ3 ջուր: Հաշվիր, թե որքա՞ն ջուր կքաշեն 5 այդպիսի պոմպերը 4 ժամում:

Լուծում

Պատ․՝ 2400մ3 ջուր:

6.360 կգ հումքից ստացվում է 24 կգ ձեթ:Քանի՞ կգ հումքից կստացվի 12 կգ ձեթ:

Լուծում

Պատ․՝ 180 կգ հումք։

7.Այգում սոճիներ տնկեցին:Ծառերի 80%-ը ամրացավ, իսկ մնացածը՝ չորացավ: Գտիր, թե քանի՞ ծառ տնկեցին, եթե ամրացավ դրանցից 32-ը:

Լուծում

Պատ․՝ 40 ծառ:

8.Քարտեզի վրա տեղանքի 20 կմ-ն համապատասխանող հատվածի երկարությունը 5 սմ է: Որոշիր քարտեզի մասշտաբը:

20 կմ = 2000000 սմ

Լուծում

Պատ․՝ 1 : 400000:

9.Քաղաքի 1 : 500 մասշտաբով քարտեզի վրա տեղադրված է քառակուսու ձև ունեցող պուրակը: Քառակուսու մակերեսը քարտեզի վրա 1 սմ² է:Գտիր պուրակի իրական մակերեսը:

Լուծում

S = 500 x 500 = 250000 (սմ2):

Պատ․՝ 25 մ2 ։

10.Թվային առանցքի վրա նշված է O կետը, որի կոորդինատը 2 -ն է: O կետով տարված է առանցքին ուղղահայաց հատված, որի աջ կողմում վերցված է BM հատվածը՝ 5 և 8 ծայրակետերով:

ֆ.png

Որոշիր O կետով տարված հատվածի նկատմամբ BM հատվածին համաչափ PD հատվածի ծայրակետերի կոորդինատները:  

Լուծում

B (5) — P (- 5)

M (8) — D (- 8)