Մաթեմատիկա

Դասարանական աշխատանք մաթեմ 07.10.2022

177. Ավազանում 600 մ3 ջուր կար։ Դրանից 125 մ3 -ը արտահոսեց։ Ավազանում եղած ջրի ո՞ր մասն արտահոսեց։

Լուծում

Պատ․՝ 5/24 մաս։

179. Նախատեսված էր, որ գործարանը մեկ տարում պիտի թողարկեր
12500 մեքենա։ Գործարանը նախատեսված աշխատանքը կատարեց 114 %-ով։ Նախատեսվածից քանի՞ մեքենայով ավելի թողարկեց գործարանը։

Լուծում

Պատ․՝ 1750 մեքենայով։

182. Ցորենն աղալիս ստացվում է նրա զանգվածի 75 %-ի չափ ալյուր։
Որքա՞ն ցորեն պետք է աղալ 375 կգ ալյուր ստանալու համար։

Լուծում

Պատ․՝ 500 կգ։

184. Աղջիկները դասարանի աշակերտների ամբողջ քանակի 52 %-ն են։
Դասարանում կա 12 տղա։ Ընդամենը քանի՞ աշակերտ կա դասարանում։

Լուծում

  • 100 – 52% = 48 %
  • 12 x 100 : 48 = 25
  • Պատ.՝ 25 հոգի: