Իսպաներեն

Իսպաներեն 03.10.2022

Դասագրքից էջ՝ 11 վարժություն 5

5. Escribe los siguientes numeros en su lugar correspondiente.

Դասագրքից էջ՝12-ի MARTA y MARCELO տեքստերը կարդալ, թարգմանել և սովորել անծանոթ բառերը։

Lee los textos.

Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 03.10.2022

148. Քանի՞ տոկոսով կմեծանա քառակուսու պարագիծը, եթե նրա
կողմը մեծացնենք 10 %-ով։

Լուծում

1) P = 4a

Պատ․՝ 10% — ով։

149. AB հատվածի երկարության քանի՞ տոկոսն է AC հատվածի երկարությունը։

Լուծում

Պատ․՝ 25%:

153. Քաղաքը զբաղեցնում է 200 հա տարածք։ Այն բաժանված է իրար
հավասար մակերեսներ ունեցող 80 թաղամասի։ Որքա՞ն է յուրաքանչյուր թաղամասի մակերեսը:

Լուծում

  1. 200 հա = 20000000 մ2
  2. 20000000 : 80 = 250000 (մ2)

Պատ․՝ 250000 մետր2:

157. Ո՞ր հարևան բնական թվերի միջև է գտնվում կոտորակը.

Ա)

բ)

գ)

դ)

ե)

զ)

159. Երեք գումարելիների գումարը հավասար է 20127-ի: Գումարելիներից մեկը ամենամեծ քառանիշ թիվն է, մեկը` ամենափոքր վեցանիշ թվի և ամենամեծ հնգանիշ թվի տարբերությունը: Գտե՛ք երրորդ գումարելին:

Լուծում

1) 100000 — 99999 = 1

2) 9999 + 1 = 10000

3) 20127 — 10000 = 10127

Պատ․` երրորդ գումարելի – 10127:

Մայրենի

Ճանապարհ 03.10.2022

Բարակ ուղին սողալով,

Ոտի տակին դողալով,

Ճամփի ծայրին բուսել է

Կյանքի ծառը շողալով։

Ի՜նչ լայն սիրտ է, որ ունի

Այս ճանապարհն Անհունի․․․

Մարդու, բույսի, գազանի

Եվ թևավոր թռչունի։

Առաջադրանքներ՝

1. Փորձի՛ր նկարագրել ճանապարհը:

Իմ պատկերացմամբ այդ ճանապարհը, որ նկարագրվում է, դա կյանքի ճանապարհն է։ Այն ամեն մեկի մոտ տարբեր է։ Կյանքի ճանապարհը կարող է լինել երկար, կարճ, լայն, նեղ, վերելքներ կամ վայրէջքներ տանող։

2. Գրի՛ր ճանապարհ բառի հոմանիշները:

Ճանապարհ – ուղի, արահետ, պողոտա, մայրուղի, փողոց, ճամփա, շավիղ, կածան, նրբուղի։

3. Ներկայացրո՛ւ հետաքրքիր մի դեպք, որ տեղի է ունեցել այդ ճանապարհին:

Մի անգամ Մեգամոլ գնալուց, նկատեցինք ճամփեզրին կանգած շների, որոնք ուզում էին անցել ճանապարհը, բայց մեքենաները թույլ չէին տալիս։ Շները սկսեցին հաչել։ Մենք մայրիկիս հետ տաքսիի մեջ էինք և ես վախեցա։ Դա այնքան անսպասելի էր։ Բարի վարորդը կանգնեցրեց մեքենան և շներին թույլ տվեց անցնել փողոցը։

Մաթեմատիկա

Դասարանական մաթեմ 03.10.2022

146. Ո՞րն է ավելի քիչ՝ 150-ի 80 %-ը, թե՞ 100-ի 120 %-ը։

Պատ․՝ 120 = 120:

147. Գրքում կա 400 էջ։ Նրա էջերի 54 %-ը քանի՞ անգամ է շատ նրա էջերի 18 %-ից։ Կփոխվի՞ արդյոք պատասխանը, եթե գրքում լինի 300 էջ։

Լուծում

Պատ․՝ Պատ․՝ 3:

149. AB հատվածի երկարության քանի՞ տոկոսն է AC հատվածի երկարությունը: