Ռուսերեն

Русский язык 11.10.2022

1.Образуйте существитнельные с помощью суффиксов

Барабан – барабанщик, трактор — тракторист, журнал — журналист, программа — программист, учить — учитель, воспитать — воспитатель, смотреть — смотрящий, музыка — музыкант, оркестр — оркестровщик, фокус — фокусник, гриб — грибок, весть — вестник;

2.От глаголов образуйте названия человека (лица по действию). Запишите полученные слова.

Образец. Строить. Человек, который строит, — строитель.

Мечтать. Человек который мечтает — мечтатель

Искать. Человек который ищет — искатель

Переводить. Человек который переводит — переводчик

Победить. Человек который побеждает — победитель

Подражать. Человек который подражает — подражатель

Погонять. Человек который гоняет — гонщик

Читать. Человек который читает — читатель.

3.Назовите одним словом.

Тот, кто печёт хлеб — пекарь;

тот, кто любит книги — книголюб;

тот, кто выписывает газеты, журналы — подписчик

4.От данных слов образуйте слова с различными оттенками:

·  с уменьшительно-ласкательными: рука —ручка, сестра — сестрёнка, воробей — воробушек, птенец — птенчик, дочь — дочка, перо — перышко;

·  с пренебрежительным: волк — волчок, лошадь — лошадка.

5.Замените данные словосочетания одним словом.

1. Детёныш слона — слонёнок,

детёныш коровы — телёнок

детёныш лошади — жеребёнок

детёныш курицы — цыплёнок

детёныш утки — утёнок.

2. Продавать товар — продавец

покупать товар — покупатель

жить в доме — домашний

творить стихи — стихотворец

работать на подъёмном кране — подъёмщик

отправлять почту — рассылка

Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 11.10.2022

188. 80 թիվը բաժանե՛ք երկու մասի 3 ։ 5 հարաբերությամբ:

Լուծում

Պատ․՝ 30; 50:

190. C կետը բաժանում է AB հատվածը AC և CB հատվածների, որոնց
երկարությունները հարաբերում են այնպես, ինչպես 3 ։ 4։ Գտե՛ք
այդ հատվածների երկարությունները, եթե AB հատվածի երկարությունը 28 սմ է։

Լուծում

Պատ․՝ 12; 16:

198. Ունենք 1 սմ երկարությամբ 42 ձողիկ։ Հնարավո՞ր է արդյոք այդ
ձողիկներով կազմել 11 սմ կողմով քառակուսի կամ 12 սմ և 9 սմ
կողմերով ուղղանկյուն։

Լուծում

1) 11 x 4 = 44 (սմ)

2) 44 > 42

3) (12 + 9) x 2 = 42 (սմ)

4) 42 = 42

Պատ․՝ քառակուսի – ոչ, ուղղանկյուն – այո։

200. Գտե՛ք այն թիվը, որը աստղանիշի փոխարեն տեղադրելու դեպքում կստացվի ճիշտ հավասարություն.

Մայրենի

Գործնական քերականություն 11.10.2022

1. Բաց թողնված տառերը լրացրո՛ւ:

Քանդում են հին տները, թափվում են աղյուսները, խուլ աղմուկով ըկնում են գերանները: Վիեննացի մի փայտավաճառ այդպիսի իրադարձությունը երբեք բաց չի թողնում: Նա չնչին գնով կամ էլ ձրի հավաքում է կառույցի փայտամասերը: Երաժշտական գործիքներ պատրաստողները չորացած փայտը շատ բարձր են գնահատում: Դրանցից հիանալի տավիղներ, կիթառներ ու ակորդիոններ են սարքվում:

2. Կետերը փոխարինի՛ր տրված բառերից մեկով: Համեմատի՛ր բառի իմաստները տարբեր նախադասություններում:

Փափկել, սուր, ալիք, փչել:

 Սուր դանակ է. պետք, որ այդ բիծը քերեմ: (Ուղիղ)

Շատ սուր մարդ է ընկերս, նրա խոսքը լսել չի լինում առանց ծիծաղի: (փոխաբերական)

Ալիքը խորտակված նավի մի բեկոր ափ հասցրեց: (ուղիղ)

Կյանքի ալիքը նրան շպրտել էր ընտանիքից հեռու: (փոխաբերական)

Քամին փչում էր ամբոդջ ուժգնությամբ: (ուղիղ)

Ընկերները գիտեին, որ նա փչում էր, ոչ մի վագրի էլ չի հանդիպել: Մոմն արևից փափկել ու ծռմռվել էր: (փոխաբերական)

Մի քանի քաղցր խոսքից փափկել էր, չորությունից ու խստությունից հետք չէր մնացել: (փոխաբերական)

3.   Տրված բառերը նախադասությունների մեջ գործածի՛ր ուղղակի և փոխաբերաբար:

Արևոտ

Երեկ արևոտ օր էր։ (ուղիղ)

Իմ ընկերուհին արևոտ աղջիկ է։ (փոխաբերական)

սառը

Մայրիկս ինձ արգելում է սառը ջուր խմել։ (ուղիղ)

Ընկերի հարաբերությունները սառել են։ (փոխաբերական)

շողալ

Աշնանը արևի շողալը դուրեկան է։ (Իմ մասին չի) (ուղիղ)

Տղայի աչքերը սկսեցին շողալ, երբ տեսավ իր սիրելիին։ (փոխաբերական)

լողալ

Կինը լողալ չգիտեր և կխեղտվեր, եթե չօգնեին։ (ուղիղ)

Նա դժվարությամբ է լողում, բայց փորձում էր լողալ կյանքի օվկիանոսում։ (փոխաբերական)

4. 65.  Ընդգծված բառը նախադասության մեջ ի՞նչ իմաստով է գործածված: Այդ բառը ո՞ր նախադասության մեջ է իր հիմնական իմաստով գործածված:

Թղթի վրա մի ուղիղ գիծ գծիր: (ուղիղ)

Վաղուց մեր փողոցով տրամվայ չի անցնում. գիծը քանդված է: (փոխաբերական)

Բազկին հազիվ նշմարելի մի գիծ կար. երևում էր, որ դեպքը վաղուց է պատահել: (փոխաբերական)

Մոռանա՞լ, ինչպե՞ս. դեմքի հստակ ու անկրկնելի գծերը կարծես տպվել էին սրտի մեջ: (փոխաբերական)

Չեմ հասկանամ քո բռնած գիծը. ո՞ւր ես հասնելու կռվով ու խռովությամբ: (փոխաբերական)

Գնա՛, սահմանն անտառից հեռու չէ. գիծը որ անցար, էլ քեզ ոչ մեկը չի հետապնդի: (փոխաբերական)

Մաթեմատիկա

Դասարանական աշխատանք մաթեմ 11.10.2022

187. Ճանապարհներին վթարների քանակը տարեկան 1500-ից նվազել
է մինչև 1200։ Քանի՞ տոկոսով է նվազել վթարների քանակը։

1500 = 100%

1200 = X

1) X = 1200 x 100 : 1500 = 80%

2) 100% — 80% = 20%

Պատ․՝ 20% — ով։

189. Տրված են երկու թվեր։ Նրանցից ո՞րն է ավելի մեծ և որքանո՞վ է
մեծ, եթե առաջին թվի 6 %-ը հավասար է 18-ի, իսկ երկրորդ թվի
8 %-ը՝ 16-ի։

X — 100%

18 = 6%

Լուծում

18 x 100 : 6 = 300

16 x 100 : 8 = 200

300 > 200

300 — 200 = 100

Պատ․՝ 100 — ով։

191. Հիմնարկի մի բաժնում կա 5 աշխատակից։ Բաժնի վարիչը 56
տարեկան է, նրա տեղակալը 52 տարեկան։ Մյուս աշխատակիցների տարիքներն են 60, 27 և 25։ Որքա՞ն է բաժնի աշխատակիցների միջին տարիքը։

Լուծում

56+52+60+27+25=220

220:5=44

Պատ․՝ 44:

199. Եթե 8 միանման ավտոբուսներից յուրաքանչյուրում ավելացվի 16
տեղ, ապա բոլոր ավտոբուսներում կտեղավորվի 496 մարդ: Քանի՞
տեղ կա յուրաքանչյուր ավտոբուսում:

Լուծում

8×16=128

496-128=368

368:8=46

Պատ․՝ 46 մարդ։