Մայրենի

Հոմեր 24.09.2022

Նրա Հոմեր եղբայրը, մի հին հեծանիվ նստած, արիաբար պայքարում էր գյուղական ճանապարհի ցեխի ու փոշու դեմ։ Հոմեր Մաքոլիի հագին հեռագրատան ցրիչի բաճկոն էր, որ շատ էր մեծ և մի գլխարկ, որ բավական փոքր էր։ Արևը մայր էր մտնում երեկոյան քնկոտ խաղաղությամբ, որ շատ սիրելի էր Իթաքայի բնակիչներին։ Հեռագրացրիչի շուրջը պտղատու և խաղողի այգիներ էին՝ ծուլորեն փռված Կալիֆոռնիայի հինավուրց հողի վրա։ Թեև Հոմերը շտապում էր, բայց նրա աչքից չէր վրիպում շրջապատի հրապույրից և ոչ մեկը։ «Նայիր, ասում էր նա իրեն՝ հողը, ծառը, արևը, խոտը և ամպը ցույց տալով, նայիր դրանց, խնդրեմ»։ Նա սկսեց հեծանիվով զարդագծեր քաշել՝ մարմնի շարժումները հարմարեցնելով այդ նախշերին, երգել ինչ֊որ պարզ, սրտահույզ եղանակ։ Նրա մտքում այս եղանակը հնչեց նվագախմբով, հետո նվագախմբին միացան մոր տավիղն ու քրոջ՝ Բեսի դաշնամուրը։ Եվ վերջապես, որպեսզի ընտանիքը ամբողջական դառնա, խմբին միացավ ակորդեոնը՝ երաժշտությունը դաշնավորելով զուսպ և զվարթ քաղցրությամբ. Հոմերը հիշեց իր Մարկուս եղբորը։

Հոմերի երաժշտությունը խլացավ երկնքով սլացող երեք անհավատալի առարկաների աղմուկից։ Ցրիչը զարմանքով վերև նայեց և ընկավ մի փոքր, անջուր առվի մեջ։

— Ինքնաթիռնե՜ր,— ասաց Հոմերն ինքն իրեն։ Ագարակի մի շուն արագ ու մեծ հանդիսավորությամբ հարձակվեց նրա վրա և կարևոր պատգամ ունեցողի տեսքով սկսեց հաչել։ Հոմերը ուշադրություն չդարձրեց շանը։ Մի անգամ միայն շրջեց գլուխը և կենդանուն գրգռեց. «հաֆ, հաֆ», նորից նստեց հեծանիվը և ճանապարհը շարունակեց։

Երբ հասավ քաղաքի ծայրամասը, առանց կարդալու անցավ մի ցուցանակի կողքով, որի վրա գրված էր.

Իթաքա, Կալիֆոռնիա։

Ուր ուզում ես գնա, տնից լավ տեղ չկա.

Բարի գալուստ, օտարական։

Հաջորդ փողոցի անկյունում նա կանգնեց, սպասելով զորակոչիկներով լցված ավտոշարասյան անցնելուն։ Նա ողջունեց այդ մարդկանց ճիշտ այնպես, ինչպես իր Յուլիսիս եղբայրն էր ողջունել մեքենավարին և թափառաշրջիկներին։ Բազմաթիվ զինվորներ պատասխանեցին ցրիչի ողջույնին։ Եվ ինչո՞ւ չպատասխանեին։ Ի՞նչ ունեին կորցնելու…

Աղբյուրը

Հեղինակ ՝ Վիլյամ Սարոյան

Հատված ,,Մարդկային կատակերգություն,, վեպից։ 

Առաջադրանքներ 

1.Քննարկեք հետնյալ ցուցանակը.


Իթաքա, Կալիֆոռնիա:


Ուր ուզում ես գնա, տնից  լավ  տեղ  չկա.


Բարի գալուստ, օտարական:

Ուր ուզում ես գնա , տնից լավ տեղ չկա արտահայտության հետ լիովին համաձայն եմ , քանի որ ոչ մի օտար երկրում քեզ չես զգում ինչպես տանը և այն միշտ քեզ օտար և խորթ է։


2.  Հովհ. Թումանյանի ո՞ր բանաստեղծության հետ կհամեմատեք այս ցուցանակը:

Հովհաննես Թումանյանի «Հայրենիքիս հետ » «Ամենից լավ տունը»։


3.  Համեմատեք հետևյալ երկու պատկերները և ձևակերպեք հարցը.


ա) Նա ողջունեց նաև գնացքի մեջ եղող ուրիշ  հինգ  հոգու, բայց նրանցից ոչ մեկը չպատասխանեց  տղայի ողջույնին: Նրանք կարող էին այդ անել, բայց  չարեցին: (Գլուխ 1):
բ) Բազմաթիվ զինվորներ պատասխանեցին ցրիչի ողջույնին: Եվ ինչո՞ւ չպատասխանեին:

Առաջին պատկերում ցրիչին ոչ ոք չողջունեց իսկ երկրորդ պատկերում զինվորները պատասխանեցին ցրիչի ողջույնին;

 Ի՞նչ ունեին կորցնելու …
Բառային աշխատանք.
1. Արևը մայր էր մտնում երեկոյան քնկոտ խաղաղությամբ …
ա) Ընդգծված պատկերը ներկայացրեք այլ բաոով կամ բառակապակցությամբ:

քնկոտ խաղաղությամբ–ննջող խաղաղությամբ
բ) Կազմեք նոր բառակապակցություններ քնկոտ բառով:

Քնկոտ երեխա, քնկոտ կրիա։


2. …Պտղատու և խաղողի այգիներ ծուլորեն փռված…


ա) Ո՞ր բաոով կփոխարինեք ծուլորեն բառը, որ պատկերը չփոխվի:

ծուլորեն–ծուլաբար


բ) Կազմեք նոր պատկերներ՝ օգտագործելով ծուլորեն  փռված բառակապակյությ ւնը:

Ծաղիկները ծուլորեն փռված էին, կարծես չէին էլ նկատում , թէ ինչ է կատարվում, շուրջբոլորը;
3. Ի՞նչ տարբերության եք տեսնում հետևյալ երկու արտահայտությունների միջև.
ա) մի փոքր, սառը առվակ, –առվակը և փոքր էր և սառը
բ) մի փոքր սառը առվակ:– մի փոքր սառն էր տվյալ առվակը
Ինքներդ կազմեք նման օրինակներ:

Գեղեցիկ ,ծաղկամանով ծաղիկներ;

գեղեցիկ ծաղկամանով ծաղիկներ;

Ռուսերեն

Число имен существительных | домашняя работа

  1. Запишите форму множественного числа существительных.

Торт — торты, судно — судна, фронт — фронты, мать — матери, месяц — месяцы, утенок — утята, катер — катера, собака — собаки, курица — курицы, камень — камни, сон — сны, телефон — телефоны, зуб — зубы, язык — языки, врач — врачи, мяч — мячи, класс — классы, друг — друзья, родитель — родители, карта — карты, нож — ножи, орел — орлы.

2.Подчеркни имена существительные, которые употребляются только в форме множественного числа:

 ученицы , брюки, кресла, ножницы, весы, птицы, ворота, улицы, шашки.

3.2.Подчеркни имена существительные, которые употребляются только в форме единственного числа:

кофе, кот, молоко, гора, какао, парта, мед, сливки, сахар, чай,

Ռուսերեն

Число имен существительных | классная работа 23.09.2022

Закрепляем пройденную тему.

Образуйте множественное число существительных:

дом — дома, книга — книги, окно — окна, стол — столы, человек — люди, ребенок — дети, ухо — уши, глаз — глаза, рот — рты, рука — руки, волос — волосы, цветок — цветы, стул — стулья, яблоко — яблоки, машина — машины, сын — сыновья, дочь — дочери, стакан — стаканы, небо — небеса, ноготь — ногти.

Ռուսերեն

«Аленький цветочек»

Вопросы для обсуждения:

Сколько было у купца дочерей? Как их звали?

у купца было три дочери․

Какие подарки просили девочки ,чтобы отец привез для них ?

Старшая дочь попросила привести ей золотой венец из камениeв самоцветных, средняя – большое зеркало из хрусталю восточного, а меньшая дочь, самая любимая, попросила батюшку подарить ей аленький цветочек, которого бы не было краше на белом свете.

Куда ездил купец?

Купец ездил за тридевять земель по своим торговым делам.

Каким образом и откуда купец покупал(находил) подарки для своих дочерей?

Он удачно торговал «по чужим сторонам заморским», покупал и менял различные товары и так о находил подарки для своих дочерей.

Повторяем и закрепляем пройденные темы.

Род и падеж существительных.

1,

 Поставьте  и  напишите  в  скобках  вопрос  и  определите     падеж   существительного.

1.Катались  ( на чем? )  на  машине. (Предложный  падеж).

2.Шли   ( по чему?    )  по  площади . (Датьелный падеж).

3.Отплыл  ( от чего?)  от  причала. (Родительный падеж).

4.Подбежал  ( к чему )  к  кровати. (Датьелный падеж).

5.Прыгает  (  Кто?  )  белка. (Именительный падеж).

6.Достали   (  что?  ) мяч. (винительный падеж)

7.Гуляли   (  за  чем? )  за  школой. (Творительный падеж).

8.Написал  ( в чем? )  в  тетради. (Предложный падеж).

9.Кружились  ( в чем?  )  в  воздухе.(Предложный падеж).

10. Мылись    ( Чем? )  шампунем. (Творительный падеж).

2,Определите род имён существительных. Составьте словосочетания.

Существо (С. р) — милое существо

шампунь (М. р) — ароматный шампунь

море (С. р) — глубокое море

депутат (М. р) — сильный депутат

перила (нету рода)

дружище (M. р) — дружелюбный дружище

курица (Ж. р) — белая курица

секретарь (М. р) — умный секретарь

биография (Ж. р) — интересная биография

адвокат (М. р) — умный адвокат

окунь (М. р) — маленький окунь

желе (С. р) — вкусное желе

мозоль (Ж. р) — большая мозоль

сорока (Ж. р) — чёрная сорока

собака (Ж. р) — лающая собака

библиотекарь (М. р) — работающий библиотекарь

юноша (М. р) — красивый юноша

дверь (Ж. р) — лёгкая дверь

поле (С. р) — зелёное поле

тетрадь (Ж. р) — ученическая тетрадь

яблоко (С. р) — красное яблоко ,

обжора — общий род 

авария (Ж. р) — большая авария .