Մայրենի

Դասարանական աշխադանք Մայրենի 02.09.2022

1.   Յուրաքանչյուր շարքում մեկ բառ ավելորդ է: Գտի՛ր ավելորդ բառը և բացատրի՛ր ընտրությունդ: 

Ա. Գառնուկ, ձիուկ, մարդուկ, բազուկ, պոչուկ:  

Բազուկ բառը, որովհետև -ուկ-ը ածանց չէ։ 

Բ. Բլրակ, առվակ, գուշակ, գնդակ: 

Գուշակ, որովհետև շնչավոր է։

Գ.Մարդիկ, ձկնիկ, փոքրիկ, գնդիկ, մկնիկ:  

Մարդիկ, որովհետև հոգնակի է։

2. Լուծի՛ր գլուխկոտրուկները: 

Պատմել – 2 + վերջածանց – պատմական

Ամիս + 1 + դաշտ – մարտադաշտ

Տեսնել – 3 + 1 + դասարան – վերջածանց – տեսադաս

Ձեռք — 1+ 1 + (աշխատանք) – ձեռագործ

Բնակարան+ տեսնել,,, – տնտես

Երգիծանք+1+դեմք,= ժպտադեմ

3. Ի՞նչն է սխալ այս նախադասության մեջ, ուղղի՛ր:  Կարող ես օգտվել բառարանից։ 

 Հովիվը հորանն ընկած այծին դուրս բերեց  և տարավ հորի մոտ:  

 Հովիվը  հորը ընկած այծին դուրս բերեց  և տարավ հորանի մոտ:  

4. Գրաբարում նույնպես գործածվում էր «օդաչու» բառը: Նարեկացին գրում է  «Նետս 

արձակեցեր օդաչուս »: Ի՞նչ է նշանակում «օդաչու» բառն այստեղ, եթե հաշվի առնենք, որ այդ ժամանակաշրջանում օդանավեր չկային: 

Օդաչու նշանակում է նետաձիգ

5. Տրված բառերի տառերից նոր բառեր ստացի՛ր:  

Քերծե –  ծեր, երեք

վայրագ-  վագր, վայր, արագ

սրբել-  սեր, երբ, սրել

ռիթմ – թիմ

ոսոխ-  սոխ

նյութ- թույն, ութ

շանթ-  թան,

ճագար — արագ, ճրագ,

մահիճ- մահ, համ  

Ռուսերեն

Осень 03.09.2022

Сочинение про осень.

Осень очень красивое время года. Я думаю, начало осени подарит нам много ярких и солнечных дней. Осенью, когда наступают холода, птицы улетают в жаркие края, деревья меняют своё убранство. Они одеты в жёлтые и оранжевые листья. Земля тоже наряжается упавшими листьями. Я люблю гулять по этим листьям со своими родителями и маленьким братиком. Я очень люблю это время года!

Стих про осень:

Алексей Плещеев

Скучная картина!
Тучи без конца,
Дождик так и льется,
Лужи у крыльца…
Чахлая рябина
Мокнет под окном,
Смотрит деревушка
Сереньким пятном.
Что ты рано в гости,
Осень, к нам пришла?
Еще просит сердце
Света и тепла!..