Բնագիտություն

Բնագիտության առաջդրանքներ Սեպտեմբերի 5-9

Դասարանական աշխատանք

  1. Ո՞ր երևույթներն են կոչվում ֆիզիկական։ Բերե՛ք օրինակներ։

Ֆիզիկական երևույթի ժամանակ նյութը չի փոխարկվում այն նյութի․ Ֆիզիկական թրևութների օրնակներ են՝ սառույցի հալվելը, ջրի գոլորշացումը, ապակու կոտրվելը, եղյամի առաջացումը կավձի մանրացումը։

  1. Ո՞ր երևույթներն են կոչվում քիմիական ։ Բերե՛ք օրինակներ։

Քիմիական երևույթի ժամանակ նյութը փոխարկվում է այն նյութը։ Քիմիական երևութների օրինակներ են՝ լուծը և փայտի վառվելը, երկաթի ժանգոտելը և այն։

  1. Հետևյալ երևույթներից որո՞նք են ֆիզիկական՝ մոմի այրվելը,բաժակի կոտրվելը,եղյամի առաջացումը, ջրի եռալը,լուցկու այրվելը, կաթի թթվելը։

Ֆիզիկական երևույթներն են – բաժակի կոտրվելը, եղյամի առաջացումը, ջրի եռալը։