Մաթեմատիկա

Դասարանական աշխատանք մաթեմ 16.09.2022

 81.  Գտե՛ք x թիվը, եթե նրա և 8-ի հարաբերությունը նույնն է, ինչ որ`

ա) 2 ։ 1 = x : 8

դ) 5 ։ 4 = x : 8

է) 8 ։ 1 = x : 8

x = 8 x 8 : 1 = 64

82. Ի՞նչ թիվ է անհրաժեշտ գրել տառի փոխարեն, որպեսզի ստացվի
համեմատություն.

ա)

գ)

է)