Ռուսերեն

История одной улицы 07.09.2022

Улицы — немые свидетели и хранители истории наших городов. Названия улиц о многом могут рассказать сведущему человеку. Многие улицы названы в честь писателей и поэтов, композиторов, коммунистических деятелей, знаменательных дат и праздников, военных деятелей.

Мало кто знает, в честь кого названы большие улицы и небольшие улочки в наших городах. Порой мы ежедневно ходим по давно знакомым улицам и даже не задумываемся, почему улица носит то или иное название? Как называлась раньше и почему? Кому посвящены памятники и мемориальные доски? Кто из знаменитых людей ходил и жил на улицах наших городов. Среди названий улиц есть повторяющиеся, типичные для каждой страны или региона, а есть и единственные в своём роде. Изучение истории названий улиц— это отличная возможность познакомиться с судьбой не только конкретного места, но и всего города.

,,Улица Мовсес Хоренаци’

Улица на которой я проживаю называется Мовсеса Хоренаци, в честь армянского историка.

Улица Мовсеса Хоренаци  — улица Еревана, в центральном районе Кентрон и районе Эребуни. Проходит от проспекта Месропа Маштоца и за улицей Сасунци Давид имеет продолжением улицу Азатамартикнери, часть, вместе с улицами Агатангелоса, Сарьяна, Ханджяна, Московян, охватывающего центр города дорожного кольца. Одна из границ Детского парка и Английского парка.

Современное название в честь крупнейшего армянского средневекового историка Мовсеса Хоренаци (ок. 410—490-е).

В советское время носила имя немецкого философа и лидера международного коммунистического движения Карла Маркса

Известные жители

д. 6 — Левон Джанполадян

Левон Михайлович Джанполадян (арм. Լևոն Միքայելի Ջանպոլադյան; 1912—1997) — советский и армянский учёный-технолог, специалист в области армянского виноделия, доктор технических наук, профессор, член-корреспондент АН АрмССР (1971), действительный член АН Армении (1994). Заслуженный деятель науки Армянской ССР (1967).

д.12 — Айрапет Айрапетян (1874—1962) поэт, прозаик, переводчик (мемориальная доска)

д. 26 — Нинель Гараджян (1916—2001) — первая женщина-пилот в Армении (мемориальная доска)

Մայրենի

Քարն ու ճանապարհը 07.09.2022

Կար-չկար , աշխարհում մի մեծ ու գեղեցիկ քար կար: Նրա մոտով հոսող առուն փայլելու աստիճան հղկել էր նրա կողքերը, որոնք փայլում էին արևի տակ: Բայց ժամանակի հետ առուն չորացավ, իսկ քարը շարունակում էր բլրակին պառկած մնալ: Նրա շուրջը լայնարձակ տարածություն էր բարձր խոտերի ու դաշտային վառ ծաղիկների համար:

Վերևից շատ լավ երևում էր ներքևում անցնող սալարկված ճանապարհը, որի եզրին խճաքարերի ու գլաքարերի կույտն էր: Առանց ուրախ առվակի սովորական խոխոջյունի մենակ մնացած քարը սկսեց ավելի ու ավելի հաճախ նայել ներքև՝ ճանապարհին, որտեղ մշտական աշխուժություն էր տիրում: Մի անգամ նա այնքան տխուր էր, որ չդիմացավ ու բացականչեց.

-Ամբողջ կյանքս հո միայնակ չեմ անցկացնելու: Խոտերից ու ծաղիկներից ի՞նչ օգուտ: Շատ ավելի խելամիտ է կողք կողքի ապրել իմ եղբայրակիցների հետ բանուկ ճանապարհի վրա, որտեղ կյանքը եռում է:

Այդ ասելով՝ նա շարժվեց իր վաղուցվա տեղից ու գլխապատառ գլորվեց ներքև, մինչև հայտնվեց ճանապարհին՝ նույնպիսի քարերի մոտ, ինչպիսին ինքն էր: Ով ասես, որ չէր անցնում ճանապարհով: Էլ սայլերի երկաթյա շրջանակներով անիվները, էլ ձիերի, կովերի, ոչխարների, այծերի սմբակները, էլ հեծյալների պճնազարդ  երկարաճիտ կոշիկները, էլ մեխերով գամված գյուղացիների ամուր մաշիկները:

Քարը ճանապարհին հրմշտոցի մեջ հայտնվեց, որտեղ նրան կոպտորեն մի կողմ էին շպրտում, տրորում էին, փշուր-փշուր էին անում, ցեխի շիթերն էին թափում վրան: Իսկ երբեմն էլ նա մինչև ականջները աղտոտվում էր կովի թրիքով:

Ո՞ւր կորավ նրա երբեմնի գեղեցկությունը: Հիմա նա տխրությամբ նայում էր վեր՝ բլրակին, որի վրա մի ժամանակ խաղաղ պառկած էր ՝ շրջապատված ծաղիկների ու տարբեր խոտերի բուրմունքով: Նրան այլևս ոչինչ չէր մնում անելու, քան ապարդյուն երազել կորցրած հանգստությունը վերադարձնելու  մասին: Իզուր չեն ասում. ,,Մեր ունեցածը չենք պահպանում, իսկ կորցնելուց հետո լաց ենք լինում,,:
Հեղինակ՝ Լեոնարդո դա Վինչի 

Առաջադրանքներ

1.Գրի՛ր տրված բառերի բացատրությունը՝ հղկել, լայնարձակ, սալարկված, պճնազարդ, ամուր, մաշիկ, աղտոտել, ապարդյուն:

Հղկել – հղկիչ նյութով մետաղի՝ փայտի՝ ապակու ևն մակերեսը մշակել

Լայնարձակ – լայնատարած

Սալ – քար

Պճնազարդ – պճնանքով զարդարված

Ամուր – պինդ

Մաշիկ – կոշիկ

Աղտոտել – Կեղտոտել

Ապարդյուն – Արդյունք չտվող՝ չունեցող:

2.Քո կարծիքով ո՞րն է այս առակի ասելիքը:

Այս առակի ասելիքը այն է, որ պետք է գոհ լինել այն համար ինչ-որ ունենք, իսկ եթե նախանձենք ամենիչից կզրկվենք և շատ կհուզվենք։

3.Ինչպիսի մարդկանց է խորհրդանշում քարը:

Քարը խորհրդանշում է այն մարդկանց, ովքեր նույնպես գոհ չեն իրենց ունեցածից և հետո ամեն ինչ կորցնում են

4.Բացատրիր հետևյալ տողը՝ Մեր ունեցածը չենք պահպանում, իսկ կորցնելուց հետո լաց ենք լինում:

Այս տողը բացատրում է երբ մենք ուշադիր չենք լինում մեր իրերին հետո, երբ կորցնում ենք, հուզվում ենք։

5.Բացատրիր տրված համանունները(ձևով նույն են, իմաստով՝ տարբեր)՝ քանոն, այր, աղա:

քանոն – Գծափայտ

այր – տղամարդ

աղա – աղալ

6.Հետևյալ դարձվածքների իմաստն արտահայտիր մեկ բառով:

Ջրի գին – էժան

կրակի գին –  թանկ

անկողին ընկնել – հիվանդանալ

պոչը քաշել – փախնել

ոտքերն ընկնել – խնդրել

աչքը ջուր կտրել – համբերել:

7. Գրի՛ր տրված դարձվածքների հոմանիշ դարձվածքը:

Լեղաճաք լինել- ահաբեկվել

Արյունը գլխին խփել- զայրանալ

Աչքը ջուր կտրել- համբերել

Կյանքի թելը կտրվել- Մահանալ

Ոտքերն ընկնել – խնդրել

Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 07.09.2022

28. Գտե՛ք հարաբերությունը.

բ) 6-ի և 3/2 -ի

դ) 1/2 -ի և 3/7 -ի

զ) 50/7 -ի և 10/49 -ի:

29. Գտե՛ք հարաբերությունը.

բ) 15-ի և 245-ի

15 — 245

դ) 7/10 -ի և 1/4 -ի

զ) 7 1/2 -ի և 18 9/16 -ի։

33. Մի շրջանում, որի տարածքը 5000 կմ2 է, բնակվում է 275000 մարդ, իսկ մյուսում, որի տարածքը 7500 կմ2 է՝ 360000 մարդ։ Ո՞ր շրջանում է բնակչության խտությունը (շրջանում բնակվող մարդկանց քանակի հարաբերությունը նրա մակերեսին) ավելի մեծ։

Լուծում

  1. 275000 : 5000 = 55 I շրջան
  2. 360000 : 7500 = 48 II շրջան

Պատ․՝ I շրջանը ավելի մեծ է քան II։

40. 3/4 կոտորակային թիվը ներկայացրե՛ք երկու թվերի՝

բ) տարբերության տեսքով

դ) քանորդի տեսքով

Մաթեմատիկա

Դասարանական աշխատանք մաթեմ 07.09.2022

28. Գտե՛ք հարաբերությունը.
ա) 3-ի և 5-ի

3 : 5

գ) 4/3 -ի և 8-ի

ե) 9/5 -ի և 3/20 -ի

  1. Գտե՛ք հարաբերությունը.
    ա) 300-ի և 20-ի

300 : 20

գ) 5/4 -ի և 2/3 -ի

ե) 37/100 -ի և 1/2 -ի

31. 50 կգ կարմիր ներկն արժե 75000 դրամ, իսկ 85 կգ սպիտակ ներկը՝
123250 դրամ։ Ո՞ր ներկի գինն է ավելի բարձր։

Լուծում

  1. 75000 : 50 = 1500 դր – 1 կգ կարմիր ներկ
  2. 123250 : 50 = 1450 դր – 1 կգ սպիտակ ներկ

Պատ․՝ Կարմիր ներկը ավելի բարձր է քան սպիտակ ներկը։

40. 3/4 կոտորակային թիվը ներկայացրե՛ք երկու թվերի՝


ա) գումարի տեսքով

գ) արտադրյալի տեսքով