Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 19.09.2022

86. Ստուգողական աշխատանքից անբավարար գնահատական է ստացել 14 աշակերտ: Անբավարար գնահատական ստացածների քանակը հարաբերում է դրական գնահատական ստացածների քանակին, ինչպես 2 ։ 7։ Քանի՞ աշակերտ է դրական գնահատական ստացել։

Լուծում

2 : 7 = 14 : x

Պատ․՝ 49 դրական։

88. 160 գ ծովի ջրում պարունակվում է 8 գ աղ։ Քանի՞ գրամ ծովի ջուրն
է պարունակում 56 գ աղ։

Լուծում

160 : 8 = x : 56

Պատ․՝ 1120 գ ծովի ջուր։

97. 15 սմ կողմով քառակուսի հախճասալիկները փոխարինում են
նորերով, որոնց կողմի երկարությունը 20 սմ է։ Քանի՞ նոր հախճասալիկ է պետք 80 հների փոխարեն։

Լուծում

1) 15 x 15 = 225 (սմ2)

2) 20 x 20 = 400 (սմ2)

3) 225 : 400 = x : 80

Պատ․՝ 45 հախճասալիկ։

98. Ջրավազանը դատարկող խողովակը բացելուց 1 ժ անց ջրավազանում մնաց 640 մ3 ջուր, իսկ 3 ժ անց՝ 220 մ3։ Սկզբում որքա՞ն ջուր կար ջրավազանում։

Լուծում

1) 3 — 1 = 2 (ժ)

2) 640 — 220 = 420 (մ3)

3) 420 : 2 = 210 (մ3)

4) 210 + 640 =850 (մ3)

Պատ․՝ 850 մետր 3 ջուր կար ջրավազանում։

Մաթեմատիկա

Դասարանական աշխատանք մաթեմ 19.09.2022

85. 500 կգ հանքաքարից ստացել են 77 կգ պղինձ։ Ինչքա՞ն պղինձ
կստացվի 300 կգ հանքաքարից:

  1. 500/77 = 300/x

Պատ․՝ 46 1/5 կգ։

87. Երկու կաթնամանների տարողությունները հարաբերում են, ինչպես 11 ։ 5։ Քանի՞ լիտր կաթ կտեղավորվի առաջին կաթնամանում,
եթե երկրորդի տարողությունը 25 լ է:

Լուծում

11/5 = x/25

x = 55

Պատ․՝ 55 լ։

93. Երկու գումարելիներից մեկը 1005 է, իսկ մյուսը՝ նրա 11/3 -ը։ Ինչի՞ է
հավասար գումարը:

Լուծում

1) 1005 x 11/3 = 335 x 11 = 3685 — II

2) 1005 + 3685 = 4690

Պատ․՝ 4690:

96. Գտե՛ք շրջանագծերի կենտրոնների հեռավորությունը, եթե մեծ
շրջանագծի շառավիղը R սմ է, իսկ փոքրինը՝ r սմ:

Ա)

Բ)

Գ)


Դ)

Մայրենի

«Արագընթաց ժամանակը» 19.09.2022

Երբեմն մեզ թվում է, թե ժամանակը կանգ է առել։ Բայց դա ընդամենը թվացյալ է։ Մեր կյանքի ժամանակը շատ կարճ է։ Այդ պատճառով մենք պետք է գնահատենք մեր կյանքի յուրաքանչուր վայրկյանը։ Պետք է գնահատենք, քանի որ չգիտենք, թե որքան ժամանակ ունենք, և քանի որ ժամանակը թռչում է։ Պետք է մեզ տրված ժամանակը ճիշտ օգտագործենք։ Պետք է գիտելիք հավաքենք, օգնենք մարդկանց, լինենք բարի, սիրենք և հարգենք մեր ծնողներին։ Պետք չէ թանկագին ժամանակը ծախսել անիմաստ համակարգչային խաղերի և այլ վատ կախվածությունների վրա։ Ժամանակը անվերադարձելի է։ Պետք է թանկ գնահատել ժամանակը։