Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 24.09.2022

117. Ստուգե՛ք, որ աղյուսակում տրված են հակադարձ համեմատական մեծություններ, և գտե՛ք նրանց հակադարձ համեմատականության գործակիցը.

Y5102550100125
x2512 1/252 1/21 1/41

Լուծում

25 x 5 = 125

12 1/2 x 10 = 125

2 x 25 = 125

2 1/2 x 50 = 125

1 1/4 x 100 = 125

1 x 125 = 125

Պատ․ գործակիցը 125 է։՝

118. Հաշվե՛ք x կողով խորանարդի ծավալը, եթե x = 3 սմ, 4 սմ, 5 սմ, 6 սմ։ Հակադարձ համեմատակա՞ն են արդյոք խորանարդի ծավալը և նրա կողի երկարությունը։ Իսկ ուղի՞ղ համեմատական։

3 x 3 x 3 = 27

4 x 4 x 4 = 48

5 x 5 x 5 = 125

6 x 6 x 6 = 216

Պատ․՝ Ուղիղ համամատական է:

126. Համեմատե՛ք թվերը.

բ) 901/1000 և 8 7/9

դ) 3/2500 և 823/17

զ) 14 5/8 և 353/24

128. Երկու գումարելիներից մեկը 644 է և գումարի 4/5 -ն է։ Որքանո՞վ է այդ գումարելին մեծ մյուսից.

Լուծում

Պատ․՝ 4 անգամ։

Մաթեմատիկա

Դասարանական աշխատանք մաթեմ 24.09.2022

114. 3 1/5 կգ ապրանքի համար վճարել են 19520 դրամ: Որքա՞ն է պետք
վճարել նույն տեսակի կգ ապրանքի համար:

Լուծում

19520 : 3 1/5 = 29280

29280 x 5/16 = 9150դ

Պատ․՝ 9150 դրամ։

y = k x x

k = y/x

126. Համեմատե՛ք թվերը.

ա) 69/200 և 5/3

գ) 4 6/25 և 41/125

ե) 137/26 և 497/98