Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 05.09.2022

  1. Տառային արտահայտության տեսքով գրի՛ առեք գործողությունների
    հետևյալ հաջորդականությունը.

բ) y թվից հանել 11 և տարբերությանը գումարել z թիվը,

y — 11 + z

դ) m թվին գումարել 5 և գումարը բազմապատկել n թվով

( m + 5 )x n

7. Թվերի գրառումներում եղած տառերը փոխարինել թվանշաններով այնպես, որ ստացվեն ճիշտ անհավասարություններ.

բ) 7X3 > Y93

723 > 693

դ) X3 < 4X

43 < 47

10. Գտնել տառային արտահայտության արժեքը, եթե a = 7, b = 5.

բ) 10 x (a + b) : 3 = 40

10 x (7 + 5) : 3 = 40

7 + 5 = 12

10 x 12 = 120

120 : 3 = 40

դ) 95 : b + 49 : a = 26

95 : 5 + 49 : 7 = 26

95 : 5 = 19

49 : 7 = 7

19 + 7 = 26

15. Կրճատել կոտորակները.

բ)

18. Թատրոնի տոմսարկղում վաճառվել են ներկայացման 156 մանկական և 98 մեծահասակի տոմսեր՝ 90000 դրամ ընդհանուր
արժեքով։ Որոշե՛ք տոմսերի գները, եթե մանկական տոմսը մեծահասակի տոմսից 3 անգամ էժան է։

Լուծում

I եղանակ

1) 98 x 3 = 294 — մանկական

2) 294 + 156 = 450 — մանկական

3) 90000 : 450 = 200 (դր) – 1 մանկական

4) 200 x 3 = 600 (դր) — 1 մեծ

II եղանակ

1) 156 : 3 = 52 — մեծ

2) 98 + 52 = 150 — մեծ

3) 90000 : 150 = 600 (դր) — 1 մեծ

4) 600 : 3 = 200 (դր) – 1 մանկական

Պատ․՝ 200 դրամ; 600 դրամ։

Մաթեմատիկա

Դասարանական աշխատանք մաթեմ 05.09.2022

5. Տառային արտահայտության տեսքով գրի՛ առեք գործողությունների հետևյալ հաջորդականությունը․

ա) a թիվը բազմապատկել 4 — ով և արտադրյալին գումարել 6

a x 4 + 6

գ) 10 – ը բաժանել a թվին և քանորդին գումարել 15 – ի b թվի արտադրյալը։

10 : a + 15 x b

7. Թվերի գրառումներում եղած տառերը փոխարնել թվանշաններով այպես, որ ստացվեն ճիշտ անհավասարություններ․

ա) X73 > 455

573 > 455

գ) 944 > XYZ

944 > 345

10. Գտնել տառային արտահայտության արժեքը, եթե a = 7, b = 5

ա) 3 ⋅ a + 5 ⋅ b = 46

3 x 7 + 5 x 5 = 46

3 x 7 = 21

5 x 5 = 25

21 + 25 = 46

գ) (a – b) ⋅ 4 + a ⋅ b = 43

(7 — 5) x 4 + 7 x 5 = 43

7 — 5 = 2

2 x 4 = 8

7 x 5 = 35

35 + 8 = 43

15. Կրճատել կոտորակները․

ա)

  1. Կարի արհեստանոցում կարել են 16 միանման վերարկու և մի
    քանի միանման կոստյում՝ օգտագործելով ընդամենը 100 մ 40 սմ
    գործվածք։ Մեկ վերարկուի համար օգտագործվել է 3 մ 35 սմ գործվածք, իսկ մեկ կոստյումի համար՝ 25 սմ-ով ավելի։ Քանի՞ կոստյում
    է կարվել:

Լուծում

1) 335 x 16 = 5360 (սմ)

2) 10040 — 5360 = 4680 (սմ)

3) 335 + 25 = 360 (սմ) – 1 կոստյում

4) 4680 : 360 = 13 (հատ) — կոստյում

Պատ․՝ 13 կոստյում։