Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 28.09.2022

143. Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին.


ա) 1 մետրի քանի՞ տոկոսն է 1 դեցիմետրը.

1մ=10դմ

100:10=10%


բ) 10 տոննայի քանի՞ տոկոսն է 1 ցենտները.

10 տ=100ց

100:10=10%


գ) 1 քառակուսի մետրի քանի՞ տոկոսն է 1000 քառակուսի սանտիմետրը։

1 քառակուսի=10000սմ

10000:1000=10%

145. Բեռնատար մեքենան մեկ ուղերթով կարող է տեղափոխել պահեստում եղած ալյուրի 2 %-ը։ Քանի՞ ուղերթ պիտի կատարի այդ մեքենան՝ ամբողջ ալյուրը տեղափոխելու համար։

Լուծում

100÷2=50%

Պատ․՝ 50%:

153. Քաղաքը զբաղեցնում է 200 հա տարածք։ Այն բաժանված է իրար
հավասար մակերեսներ ունեցող 80 թաղամասի։ Որքա՞ն է յուրաքանչյուր թաղամասի մակերեսը։

Լուծում

200 : 80 = 2 1/2 (հա)

Պատ․՝ 2 1/2 հա։

155. Ուղղանկյան լայնությունը 20 սմ է, որը նրա երկարության 1/3 -ն է։
Գտե՛ք ուղղանկյան մակերեսը:

Լուծում

20 x 1/3 = 60 (սմ)

60 x 20 = 1200 (սմ2)

Պատ.՝ 1200 սանտիմետր2:

Իսպաներեն

Տնային աշխատանք իսպաներեն 28.09.2022

4. Escucha y repite los numeros del 1 l 20. Despues relaciona los numeros con las palabras.

1. Completa.

2. Clasifica en las columnas estos nombres y apellidos.

CHICOSCHICASAPELLIDOS
Carlos Arias Alberto Andrea Roberto Diego    Sofia Isabel Elena Irene Yasmina  Garcia Hernandez Martinez Lopez Coral Fuentes Diaz

4. Escribe las preguntas.

Hola, ¿que tal?

Bien ¿y tu?

¿Cual es tu numero de telefono?

Es el 920 37 58 17.

¿Como te llamas?

Me llamo Jorge Alvares.

¿Cuantos años tienes?

Doce.

Մաթեմատիկա

Դասարանական աշխատանք մաթեմ 28.09.2022

142. Զբոսաշրջիկն անցել է ճանապարհի 1/4 -ը։ Ճանապարհի քանի՞ տոկոսն է նա անցել։

Լուծում

100 : 4 = 25%

Պատ․՝ 25%:

144. Ուսանողի թոշակն ավելացել է 2 անգամ։ Քանի՞ տոկոսով է
ավելացել թոշակը։

Պատ․՝ 100%:

152. Գտե՛ք 60 թվի բոլոր բաժանարարները։

60 = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60:

154. Չորս հաջորդական թվերի գումարը 74 է։ Գտե՛ք այդ թվերը։

17+18+19+20=74

Մայրենի

Դասարանական աշխատանք մայրենի 28.09.2022

1. Որտեղ պետք է, կետի փոխարեն յ գրի՛ր: Ո՞ր դեպքում գրեցիր յ-ն:

Հայացք, հայելի, հոյակապ, միացում, ձիարշավ, տիեզերական, փակեի, կայարան, խաբեություն, էի, գնայի, բուեր, տղայի, Մարոի:

2. Կետերի փոխարեն գրի՛ր տրված բառերից մեկը:

Քո չքնաղ ծաղկի բույր է ինձ այստեղ բերել: (բույր, բյուր)

Անթիվ ու բյուր են աստղերը: (բույր, բյուր)

Ասիա երբևէ կհանգստանա՞ պատերազմներից: (Ասիա, Ասյա)

Ասյան երբևէ կհանգստանա՞ իրեն այդքա՜ն հուզող մտքից: (Ասիա, Ասյա)

Սոֆիան գեղեցիկ ու հյուրընկալ քաղաք է: (Սոֆիա, Սոֆյա)

Սոֆյան գեղեցիկ ու նրբանկատ աղջիկ է: (Սոֆիա, Սոֆյա)

3. Կետերը փոխարինի՛ր ր կամ ռ տառով (հարկ եղած դեպքում օգտվի՛ր ուղղագրական բառարանից):

Արծիվ, առյուծ, հուռթի, մրմուռ, մարմար, մռմռոց, փրփրել, բարբառել, արհամարհել, բարձ, պառկել: