Անգլերեն

English 07.02.2023

Lesson 1

Charity fun:read the dialogue on page 36

Hometask:ex.8/b,page 36,ex.9/a,d,page 37

b. Read the story again. Match the beginnings and endings.

 1. Jo is in a half — marathon race.
 2. The four friends want to go and watch the race.
 3. They think the race starts at 11 o’clock.
 4. They ask a woman for directionts to Gordon Park.
 5. When they get to the park, the race is finished.
 6. Jo is very happy to see the four friends.

a. Find the expressions in the story. Who says them?

 1. Really? — Kate
 2. Wait a minute. — Mark
 3. I have no idea. — Darren
 4. … actually. … — Jo

d. Complete the dialogues with the expressions from Exercise 9a.

1. A: I love the Flaming Lips — they’re great!

B: Really? I dont like them at all!

2. A: I’ve got DVD of a great film. Let’s watch it.

B: Well, actually. I’m very tired. Can we watch it tomorrow?

3. Paula — who’s that boy over there?

B. I have no idea. Let’s go and ask his name!

4. A: Where’s the park?

B: I don’t know. Wait a minute. Look! I think that’s the park, over there!

Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 07.02.2023

721. Երեխայի հասակը 10 տարվա ընթացքում փոփոխվել է հետևյալ կերպ.

Կառուցե՛ք երեխայի հասակի փոփոխության գրաֆիկը։

722. Հետևյալ աղյուսակում ներկայացված են օրվա ընթացքում օդի ջերմաստիճանի փոփոխության տվյալները.

Կառուցե՛ք համապատասխան գրաֆիկը և պատասխանե՛ք
հետևյալ հարցերին.

726. Նկարում տրված են մեքենայի և ավտոբուսի շարժման գրաֆիկները։

Պատասխանե՛ք 724-րդ խնդրի հարցերին մեքենայի և ավտոբուսի
համար, ինչպես նաև հետևյալ հարցերին.


ա) Քանի՞ ժամում մեքենան կհասնի ավտոբուսին։

6 — 1 = 5

Պատ․՝ 5 ժ:


բ) Քաղաքից ի՞նչ հեռավորության վրա մեքենան կհասնի ավտոբուսին։

Պատ․՝ 260 կմ։

ա) Ժամը քանիսի՞ն է մեքենան մեկնել քաղաքից։

Պատ․՝ 1ժ:


բ) Ինչի՞ է հավասար մեքենայի անցած ճանապարհի երկարությունը։

Պատ․՝ 260 կմ։


գ) Քաղաքից ի՞նչ հեռավորության վրա էր մեքենան մեկնումից 2, 3, 6 ժամ անց։

2 ժ — 100 կմ

V = 100 : 2 = 50 (կմ/ժ)

3 ժ – 3 x 50 = 150 (կմ)

6 ժ – 6 x 50 = 300 (կմ)


դ) Ժամը քանիսի՞ն էր ավտոմեքենան գտնվում քաղաքից 210 կմ հեռավորության վրա։

T = 210 : 50 = 4 1/5 ժ


ե) Ինչի՞ է հավասար ավտոմեքենայի արագությունը։

Պատ․՝ V = 50 կմ/ժ։


զ) Ինչքա՞ն ճանապարհ է անցել ավտոմեքենան ընթացքի երրորդ ժամից սկսած մինչև ընթացքի ավարտը։

6 — 4 = 2 (ժ)

2 x 50 = 100 (կմ)

Պատ․՝ 100 կմ:

728. Կատարե՛ք գործողությունները.

բ) ((–3) · (–7) – (–2) · |–4|) · (–6) = -174

 1. (-3) x (-7) = +21
 2. (-2) x |-4| = (-2) x 4 = -8
 3. +21 — (-8) = 21 + 8 = +29
 4. 29 x (-6) = -174

դ) (|–9|+|–1|) ։ (18–(–|6|)) = 5/12

 1. |–9| + |–1| = 9 + 1 = 10

2. 18 – (–|6|) = 18 — (-6) = 18 + 6 = +24

3. 10 : 24 = 10/24 = 5/12

732. Նկարում պատկերված է 4 սմ2 մակերես ունեցող ABCD քառակուսին։ Ինչի՞ է հավասար BDFG քառակուսու մակերեսը։

 1. 4 : 2 = 2 (սմ2)
 2. 2 x 4 = 8 (սմ2)

Պատ․՝ 8 սմ2։

735. Առաջին փականագործին 120 մանրակ պատրաստելու համար պետք է 3 ժամ, իսկ երկրորդին՝ երկու անգամ ավելի։ Ինչքա՞ն ժամանակում փականագործները, աշխատելով միասին, կպատրաստեն 600 մանրակ։

Լուծում

 1. 120 : 3 = 40 – մանրակ – 1 ժ
 2. 3 x 2 = 6 ժ
 3. 120 : 6 = 20 մանրակ – 1 ժ
 4. 40 + 20 = 60 մանրակ — միասին – 1 ժ
 5. 600 : 60 = 10 ժ։

Պատ․՝ 10 ժ։

Մայրենի

Բառարանային ֆլեշմոբ 07.02.2023

Nairi.com – ից ընտրեցի Արդի հայերենի բացատրական բառարանը։ Այն կազմել է Էդուարդ Բագրատի Աղայանը, 1976 թ․ – ին, Երևանում։

Էդուարդ Աղայանը ծնվել է 1913 թվականի մարտի 16-ին Մեղրիում։ 1928 թվականին ավարտել է տեղի 7-ամյա դպրոցը։ 1930-1932 թվականներին աշխատել է Մեղրու կոլտնտեսությունում՝ սկզբում որպես հաշվետար, ապա՝ հաշվապահ։ 

անդորր (ածական) – խաղաղ, հանգիստ, անվրդով:

ապարդիուն (ածական) –  զուրանօգուտանհետեւանքփուճսին:

ապաշնորհ (ածական) –  ապերախտ, անշնորհք, անճարակ:

բազմատանջ (ածական) – բազմաչարչար, յոգնաչարչար, տաժանակիր։

բազմաչարչար (ածական) – շատ չարչարանքներ քաշած։

Մաթեմատիկա

Դասարանական աշխատանք մաթեմ 07.02.2023

719․ Շաքարավազի 1 կիլոգրամը արժե 280 դրամ։ Քանի՞ դրամ է վճարվել 2 կգ, 3 կգ, 4 կգ, 5 կգ, 6 կգ, 7 կգ շաքարավազի համար։ Կազմե՛ք շաքարավազի գնված քանակության և վճարված գումարի
կախման աղյուսակը։ Կառուցե՛ք այդ կախման գրաֆիկը։ Ի՞նչ գիծ է այդ գրաֆիկը։

X1234567
Y2805608401120140016801960

720․ Իմանալով, որ x և y մեծությունները ուղիղ համեմատական են, լրացրե՛ք հետևյալ աղյուսակը.

Կառուցե՛ք համապատասխան գրաֆիկը։