Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 10.02.2023

755. Ի՞նչ կոորդինատներ ունեն կոորդինատային ուղղի վրա նշված կետերը։

A (2/4), B (2), C (2 2/4), D (3 1/4), E (4 1/4), F (-3/4), G (-1 3/4), K (-3 1/4), L (-4), M (-4 3/4):

757. Կոորդինատային ուղղի վրա պատկերված են a և b թվերը:

765. Լրացրե՛ք դատարկ վանդակները.

1) -24 x 3/5 = -72/5

2) -75/5 x (-1/5) = 72/25

3) 72/25 x 8 = 576/25

4) 576/25 x (-3) = -1728/28

768. Առաջին գործարանում կար 500 բանվոր, իսկ երկրորդում՝ 600։ Երկրորդ գործարանի բանվորների քանակն ավելացավ 35 %-ով, իսկ երկու գործարանների բանվորների ընդհանուր քանակը՝ 15 %-ով։ Քանի՞ բանվոր էր աշխատում առաջին գործարանում այդ փոփոխություններից հետո։

Լուծում

Պատ․՝ 455 բանվոր։

Մաթեմատիկա

Դասարանական աշխատանք մաթեմ 10.02

767. Շոգենավը, որի սեփական արագությունը 6 անգամ մեծ է գետի հոսանքի արագությունից, հոսանքի ուղղությամբ 3 ժամում անցել է 63 կմ։ Գտե՛ք շոգենավի սեփական արագությունը և գետի
հոսանքի արագությունը։

Լուծում

1) 63 : 3 = 21

2) 6 + 1 = 7

3) 21 : 7 = 3

4) 3 x 6 = 18