Մաթեմատիկա

Մարտ ամսվա մաթեմատիկական ֆլեշմոբ 30.03.2023

1.  Գյուղացին ունի 30 կով, որոշ քանակի հավ և ոչ մի ուրիշ կենդանի չունի: Հավերի ոտքերի քանակը հավասար է կովերի ոտքերի քանակին: Ընդամենը քանի՞ կենդանի ունի գյուղացին :

Պատ․՝ 90:

2.  Իննսուն րոպե տևողություն ունեցող ֆիլմի ցուցադրությունը սկսվեց ժամը 17:10-ին: Ցուցադրման ընթացքում երկու գովազդային ընդմիջում եղավ, որոնցից մեկի տևողությունը ութ րոպե էր, մյուսինը` հինգ րոպե: Ե՞րբ ավարտվեց ֆիլմի ցուցադրությունը: 

Պատ․՝ 18:53:

3.  Պետրոսը բաժանում էր շոկոլադե սալիկը: Սկզբում նա պոկեց 5  կտորից բաղկացած շարքն իր եղբոր համար, հետո` 7 կտորից բաղկացած շարքն իր քրոջ համար (տե՛ս նկարը): Քանի՞ կտորից էր բաղկացած շոկոլադե սալիկը:

Պատ․՝ 40:

4. Պաղպաղակի կրպակի դրամարկղում կար որոշակի գումար: 6 պաղպաղակի վաճառքից հետո դրամարկղում եղավ 700 դրամ, իսկ 16 պաղպաղակի վաճառքից հետո ՝ 1200 դրամ: Քանի՞ դրամ կար դրամարկղում սկզբում։

պատ․՝ 400:

5.  Բնական թիվը 8-ի և  9-ի բաժանելիս ստացված մնացորդների արտադրյալը հավասար է 24: Ինչի՞ է հավասար այդ մնացորդների գումարի հնարավոր ամենամեծ արժեքը: 

Պատ․՝ 11:

6. Նարինջը խանութում վաճառվում է երկու տարբեր տուփերով, որոնցից յուրաքանչյուրը պարունակում է 9 կամ 10 նարինջ։ Պետրոսն ուզում է գնել ճիշտ 48 նարինջ։ Ամենաքիչը քանի՞ տուփ պետք է նա գնի։ 

Պատ․՝ 5 տուփ (2 x 9 + 3 x 10):

7. Երբ գյուղացին կշեռքին կանգնեցրեց խոզին ու այծին, կշեռքը ցույց տվեց 58կգ։ Ոչխարի և խոզի դեպքում կշեռքը ցույց տվեց 64կգ, այծի և ոչխարի դեպքում՝ 36կգ։ Ի՞նչ զանգված ունի խոզը։ 

Պատ․՝ 43 կգ:

8. Երկու քաղաքներից, որոնց միջև հեռավորությունը 440 կմ է, միաժամանակ իրար ընդառաջ դուրս եկան երկու ավտոմեքենա։  Հանդիպումից կես ժամ անց նրանց միջև հեռավորությունը 55կմ էր։ Քանի՞ ժամ հետո էին հանդիպել։ 

Պատ․՝ 4 ժ։

9.  Կոալան տերևներ կերավ երեք ճյուղերից: Յուրաքանչյուր ճյուղի վրա կար 20 տերև: Կոալան առաջին ճյուղից կերավ մի քանի տերև, իսկ երկրորդ ճյուղից՝ այնքան տերև, որքան մնացել էր առաջին ճյուղին: Հետո կերավ 2 տերև 3-րդ ճյուղից: Ընդհանուր քանի՞ տերև մնաց 3 ճյուղի վրա:

Պատ․՝ 38:

10.  Նկարում պատկերված է երեք քառակուսի, ընդ որում  AE=3սմ, FG=2սմ։ Որքա՞ն է ամենամեծ քառակուսու մակերեսը

Պատ․՝ 64 սմ2:

   

Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 27.03.2023

1016․ Դիրքային գրառումով գրե՛ք տասնորդական կոտորակը.

1017. Տասնորդական կոտորակը գրե՛ք սովորական կոտորակի տեսքով.

1021. Գրելով տասնորդական կոտորակը դիրքային գրառումով՝ գտե՛ք նրա ամբողջ մասը.

1029. Կատարե՛ք գործողությունները.

բ) 6808 ։ 1702 + 1972 ⋅ 10 = 19724

 1. 6808 : 1702 = 4
 2. 1972 x 10 = 19720
 3. 4 + 19720 = 19724

դ) 4096 ։ 1024 + 153468 ։ 261 = 592

 1. 4096 : 1024 = 4
 2. 153468 : 261 = 588
 3. 588 + 4 = 592

1031. Կատարե՛ք գործողությունները.

1032. Լուծե՛ք հավասարումը.

բ) 3x = 4

դ) 8x = 7

Մաթեմատիկա

Դասարանական աշխատանք մաթեմ 27.03.2023

1016. Դիրքային գրառումով գրե՛ք տասնորդական կոտորակը.

1017. Տասնորդական կոտորակը գրե՛ք սովորական կոտորակի տեսքով.

1021. Գրելով տասնորդական կոտորակը դիրքային գրառումով՝ գտե՛ք
նրա ամբողջ մասը.

1029. Կատարե՛ք գործողությունները.

ա) 501760 ։ 448 + 8981 ⋅ 65 = 584885

 1. 501760 : 448 = 1120
 2. 8981 x 65 = 583765
 3. 1120 + 583765 = 584885

գ) 195584 ։ 1024 + 827541 ։ 643 = 1478

 1. 195584 : 1024 = 191
 2. 827541 : 643 = 1287
 3. 191 + 1287 = 1478

1030. 10, 11, 25, 39, 45, 100, 200, 205, 397 թվերից առանձնացրե՛ք այն
թվերը, որոնք բաժանվում են 5‐ի։

10, 25, 45, 100, 200, 205:

1031. Կատարե՛ք գործողությունները.

1032. Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) 2x = 1

գ) 4x = 20

Պատմություն

Ուսումնական գարուն | Պաատմություն

• Փետրվար-մարտ ամիսների ընթացքում կատարած աշխատանքների ամփոփում

Դասարանական աշխատանք Պատմություն 07.04.2023

Հայաստանը`աշխարհակալ տերություն

Հին Հունաստան

Դաս և առաջադրանքներ

Դաս և առաջադրանքներ

Դաս և առաջադրանքներ

Դաս և առաջադրանքներ

Հայկազունի Երվանդունիների թագավորությունը


• Դիտել հետևյալ պատմական մուլտֆիլմերը։

Հին Եգիպտոս
https://youtu.be/u9ZQuzp3fOo

Դիտել եմ։

Հին Հունաստան
https://youtu.be/QxFSJTN-CKw

Դիտել եմ։

Նախնադարյան մարդը
https://youtu.be/p6bt26mSOac

Դիտել եմ։

Մայրենի

Գործնական քերականություն

1. Կետերի փոխարեն գրի՛ր ուն կամ յուն ածանցը:

Քամին խաղում էր պաղպաջուն ալիքների հետ:

Դողդոջուն ձայնը մատնեց, որ վախենում է:

Թվում էր, թե հարսի շրշուն զգեստով աղջիկը քույրս չէ:

Սիրով էր տանում հիվանդի քրթմնջյունն ու բողոքը:

Ջրի ճողփյուն լսվեց. ուրեմն մոտեցել ենք:

Դալար սաղարթի սոսափյունը խաղաղություն էր բերում:

Մոտիկից լսվող ճարճատյունն անակնկալի բերեց բոլորին:

2. Տրված արմատներով այնպիսի բաղադրյալ (բարդ, ածանցավոր) բառեր կազմի՛ր, որ ցույց տան՝

ա) առարկա (գոյական)

Քաջություն, վախկոտություն, պարզություն, սառնություն։

բ) առարկայի հատկանիշ (ածական)

Քաջազուն, վախկոտ, պարզորակ, սառնաշունչ։

գ) գործողություն (բայ)

Քաջալերել, վախենալ, պարզել, սառել։

դ) գործողության հատկանիշ (մակբայ):

Քաջաբար, վախենալով, պարզելով, սառելով։

Քաջ, վախ, պարզ, սառն:

Մայրենի

«Սիրի՛ր կյանքը»

Կյանքում  յուրաքանչյուր մարդ ունի հիասթափությունների, մտահոգությունների պահեր, դժվարություններ։ Բայց, չնայած ամեն ինչից, պետք է սիրել կյանքը: Մեր շտապողականության,  անդադար նորության հետևից վազքի արդյունքում կորցնում ենք ՝՝Ոսկի՝՝ ժամանակը կյանքը սիրելու։ Պետք է գնահատել այն ինչ ունես։ «Ինչու եմ սիրում կյանքը, որովհետև ես ապրում եմ»: կյանքը անգնահատելի նվեր է: Ես սիրում եմ կյանքը, քանի որ այն լի է վառ գույներով ,այն ինձ տվել է լավ ծնողներ,հարազատներ և ընկերներ։ Ճանապարհին հանդիպած դժվարությունները ընկալում եմ  որպես դասեր, դրանք ավելի ուժեղ են դարձնում ինձ։ Յուրաքանչյուր մարդ ծնվում է երջանիկ լինելու համար: Միայն դա է ուզում, և ճանապարհին գտնվող բոլոր խոչընդոտները կվերանան, երբ մենք  հաստատուն ու վճռականորեն ասենք ինքներս մեզ. «Ես իսկապես սիրում եմ կյանքը»:

Ռուսերեն

Урок 30 || Русский язык 22.03.2023

Расставьте пропущенные буквы .

А .

Собираться, блестеть, собирать, забирать, замереть, замирать, расстилать, расстелить, выжигать, блестящий, зажигательный, стереть, блистать, протереть, вытирать, выбирать, застелить, замерло, замирало, умереть, умирать, растирать, заблистать, выстирали, выдираю, забираю, протереть, собирающий, вычесть, вычитать, расстелить, расстилаться, запереть, запирать, прибирать, избиратели, сочетать, сочетание, блистательный, блеснёт, приберёт, опереться.

Б .

 1. Автомобиль, скрипя тормозами на спуске остановился около калитки.
 2. Между скамейками пробиралась девушка.
 3. Его черный силуэт выделялся на фоне далекой светящейся зелени.
 4. Наконец между стволами сосен что-то блеснуло.
 5. Вверху, почти касаясь снежного склона, плыло странное огненное облако.
 6. Позади на спокойной воде замерла яхта.
 7. Остров был абсолютно гол.
 8. Шарф ее развивался по ветру, чуть наклоненная вперед фигурка напряглась.
 9. Вместе со своим отражением замок словно висит в воздухе, опоясанный бахромой густой зеленой тени.
 10. Песок ложился вытянутыми ровными грудами по обочинам гладкого проспекта…
 11. Он видел, как первые лучи солнца коснулись ледяного поля.
 12. Шаги гулко раздавались под сводами.
 13. В лодке стояла, управляя веслом, женщина с развевающимися волосами.


Домашнее задание

Распределите слова в две колонки: в одну – с чередующимися гласными в корнях, в другую – с проверяемыми гласными корня.

С чередующимися гласными в корняхС проверяемыми гласными корня
 соберу коллекцию, постелить простыню, растереть в  порошок, блестеть на солнце, выбираю кассету, вытереть пятно, избирательная кампания, блестящий свет, умирать от нетерпения, примерять костюм, собиратель марок, стиранные джинсы, запереть в кладовке, запирать на ключ, замереть от ужаса, собирать грибы, металлическая зажигалка, ожёг руку, расстилать постель, ожёг руки, стелить циновку, поперчить суп, вытирайте ноги, выпирает лопатка, какая-то неразбериха, выжечь знак, выжигание по дереву. спешу на работу, запивать водой, примирить поссорившихся друзей, запевать песню, спишу задачу, частота пульса. чистота комнаты, посветить фонарём, посвятить стихи маме, развивать память, развеваться на ветру, быть старожилом, сторожить дачу, увидал Петю, увядал цветок, запивать лекарство, блеснуть умом, скрипеть зубами, скрепить подписью.

Անգլերեն

English || 22.03.2023

Take Care of Yourself

1. Watch the video at the top of the page.

2. Read the story “Take Care of Yourself” just below it.

Take Care of Yourself

Valerie studies at a big university. At the same time, she maintains a full-time job so that she can pay for her tuition and her living expenses. So Valerie spends most of the day at the office, then goes to class three days a week. She also stays up late at night to study for her classes.

Valerie does not do any physical exercise. Between work and university, she is so busy that she thinks she does not have time for any physical activity.

Sadly, she rarely eats home-made meals. She usually just grabs a bag of chips or a hamburger as she leaves her office to take the bus to university. Since she is convinced that she does not have time to make a healthy dinner when she gets home, she eats lots of pizzas that she orders over the phone.

After dinner, she starts studying and preparing her assignments. Valerie does not sleep very much because of it. She feels grumpy when she wakes up early in the morning, and she is irritable at work. After her long day, she feels tired in class, and it is hard for her to concentrate.

To make matters even worse, Valerie keeps getting sick. This makes her miss work and class. She is miserable! She just wants to feel good. Her grades start to go down because of her illnesses. As she thinks about her whole life situation, she gets so frustrated that she does not even want to study anymore.

During her mid-year break, Valerie decides to make some big changes. First, she learns how to make some easy, healthy recipes. She actually finds that she saves a lot of money by preparing her food herself, and the food tastes much better too! After an early dinner and some quiet reading, Valerie goes to bed early every night. Now she really feels refreshed in the morning.

Then she decides to give something else a try. Her office is not really so far from her university, so one day after work she tries walking there. As she walks down the street, looking at all the people, the shops, and the movement in the city, she remembers how much she hates being stuck on the bus in traffic. In fact, she finds that she can get to class almost as fast by walking. And she is so much happier when she arrives!

When the semester begins, Valerie maintains her healthy habits. She sets time aside on the weekends to study and do her assignments. Because she is sleeping and eating better now, she can finally concentrate and needs to spend much less time studying.

It is a huge improvement. Valerie saves money on food and transportation, she has much more energy, she feels less stressed, and her grades are better. She is glad she finally started to take care of herself. Now she finally enjoys all of her different activities and feels happy about her life.

3. Do the exercises at the bottom of the page.

1. What does «tuition» mean?

a) the money you pay to live in an apartment

b) the money someone pays you to work for them

c) the money you pay to a university to study there

d) the money a university gives you to help you study

2. What does «grumpy» mean?

a) upset and irritable

b) confused

c) energetic

d) tired

3. What does «healthy» mean?

a) good for your body

b) good for your emotional state

c) good for your mental state

d) all of the above


Grammar Questions

1. She decides to walk to class.

a) to walk

b) walking

c) walk

d) walked

We Are All Born Free and Equal

1. Watch the video at the top of the page.

2. Read the story “We Are All Born Free and Equal” just below it.

We Are All Born Free and Equal

David lives in a small town with his family. The town is pretty ordinary. Everyone goes to school, everyone goes to work at the town’s factory, and no one asks any strange questions.

But David is different. He does not want to go to school. He wants to work and help his family. He does not want to work at the town’s factory, though. He wants to open his own store. And he always asks these strange questions about «why do you do this?» and «why don’t you do that?»

Everyone laughs at him and no one really takes him seriously. No one except his friend Orlando. Orlando looks at David as a person with his own thoughts and ideas. He treats him respectfully. Orlando likes David, even though they disagree.

Time goes by and David grows his business. His hard work and sharp mind pay off, and he now has a chain of stores. He is a wealthy man.

He rarely comes to visit his hometown. But when he does, there is one thing he always remembers. He always remembers his good friend Orlando, and their respectful friendship. And now that he can, he always helps him in times of need.

3. Do the exercise at the bottom of the page

Mine is 99%!!!

Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 22.03.2023

989. Տասնորդական կոտորակից անջատե՛ք նրա ամբողջ մասը.

990. Առանձնացրե՛ք տասնորդական կոտորակի կոտորակային մասը.

995. Արտահայտե՛ք մետրերով և գրի՛ առեք տասնորդական կոտորակի տեսքով.

բ) 1 մ 5 դմ

դ) 18 մ 1 դմ 6 սմ 2 մմ

զ) 8 դմ 7 սմ 5 մմ։

1004. Գտե՛ք քանորդը.

1006. Մանրակը մշակելիս նրա զանգվածը 500 գրամից նվազեց մինչև 450 գ։ Քանի՞ տոկոսով նվազեց մանրակի զանգվածը։

500 — 450 = 50

50 — x

Պատ․՝ 10% — ով:

Մաթեմատիկա

Դասարանական աշխատանք մաթեմ 22.03.2023

989. Տասնորդական կոտորակից անջատե՛ք նրա ամբողջ մասը.

990. Առանձնացրե՛ք տասնորդական կոտորակի կոտորակային մասը.

995. Արտահայտե՛ք մետրերով և գրի՛ առեք տասնորդական կոտորակի տեսքով.

ա) 3 մ 20 սմ

1000. 103-րդ նկարում պատկերված են երեք շրջանագծեր։ Երկու փոքր շրջանագծերի կենտրոնների հեռավորությունը 8 սմ է։ Որքա՞ն է ամենամեծ շրջանագծի շառավիղը, եթե ամենափոքրինը 3 սմ է։

S = 8 + 3 = 11

S = 1) 8 — 3 = 5

2) 5 + 8 = 13

1004. Գտե՛ք քանորդը.