Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 20.03.2023

 1. Հետևյալ պնդումներից ընտրե՛ք ճշմարիտները.
  ա) Սկյուռն ունի չորս թաթիկ։
  բ) Ավտոմեքենայի անիվները քառակուսու ձև ունեն։
  գ) Երկու թվերի գումարը զույգ թիվ է։
  դ) Գիրքն սկսել է քայլել։
  ե) Մայթերը նախատեսված են հետիոտների համար։
  զ) Ծառերը ծաղկում են գարնանը։
 1. Հետևյալ պնդումներից ընտրե՛ք կեղծերը.
  ա) Գիրքը և գրիչը տարբեր առարկաներ են։
  բ) Քարը փետուրից թեթև է։
  գ) Շենքը զուգահեռանիստի ձև ունի։
  դ) Աթոռը և սեղանը ֆուտբոլ են խաղում։
  ե) Նարդի խաղում են չորսով։
  զ) Ուղղանկյան անկյուններից մեկը հավասար է 30O-ի։
 1. Հետևյալ պնդումներից ընտրե՛ք ասույթները.
  ա) Հունիսը, հուլիսը և օգոստոսը ամառվա ամիսներ են։ – Ճշմարիտ
  բ) Դեկտեմբերը, հունվարը և մարտը ձմեռվա ամիսներն են։ – Կեղծ
  գ) Ապրիլին ձյուն է եկել։ – Կեղծ
  դ) Լիճը թռել է տիեզերք։ – Կեղծ
  ե) Մարդը չի կարող ապրել առանց ջրի։ – Ճշմարիտ
  զ) Ամեն մի երեխա ունի հայր ու մայր։ – Ճշմարիտ

967. Բերե՛ք կեղծ և ճշմարիտ ասույթների երկուական օրինակ։

Կեղծ՝

Փիղը թռել է տիեզերք։

23 — ը զույգ թիվ է։

Ճշմարիտ՝

Շունը կարող է հաչել։

44 – ը բաժանվում է 2 — ի։

 1. Կազմե՛ք դիզյունկցիա հետևյալ երկու ասույթներից.
  ա) A. Զբոսաշրջիկը ճանապարհ է ընկնում ավտոմեքենայով։
  B. Զբոսաշրջիկը ճանապարհ է ընկնում հեծանիվով։
  • Զբոսաշրջիկը ճանապարհ է ընկնում ավտոմեքենայով կամ հեծանիվով։
   բ) A. Խաղոսկրը նետելիս բացվել է 3 թիվը։
   B. Խաղոսկրը նետելիս բացվել է 5 թիվը։
  • Խաղոսկրը նետելիս բացվել է 3 կամ 5 թիվը:
   գ) A. Աշակերտը եկել է դպրոց մինչև ժամը 9-ը։
   B. Աշակերտը ուշացել է դասից։
  • Աշակերտը եկել է դպրոց մինչև ժամը 9-ը, կամ ուշացել է դասից։

   դ) A. Կիրակի օրը մառախուղ է լինելու։
   B. Կիրակի օրը արևոտ եղանակ է լինելու։
  • Կիրակի օրը մառախուղ կամ արևոտ եղանակ է լինելու։
 1. Կազմե՛ք կոնյունկցիա հետևյալ երկու ասույթներից.
  ա) A. Խնձորը մեծ է։
  B. Խնձորը կանաչ է։
  • Խնձորը մեծ է և կանաչ։
   բ) A. Շենքը բազմահարկ է։
   B. Շենքը շքեղ է։
  • Շենքը բազմահարկ է և շքեղ։
   գ) A. Մայրիկը թատրոն է գնացել։
   B. Հայրիկը թատրոն է գնացել։
  • Մայրիկը և հայրիկը թատրոն են գնացել։
   դ) A. Ինքնաթիռը ժամանել է Երևան։
   B. Ինքնաթիռը ժամանել է ժամը 17-ին։
  • Ինքնաթիռը ժամանել է Երևան ժամը 17 — ին։
 1. Գրե՛ք հետևյալ ասույթների ժխտումը.
  ա) Գնացքը կայարան է ժամանել ուշացումով։
  • Գնացքը կայարան է ժամանել ժամանակին։
   բ) Գիրքը հետաքրքիր է։
  • Գիրքը անհետաքրքիր է։
   գ) Մարզիկը ռեկորդ է սահմանել։
  • Մարզիկը ռեկորդ չի սահմանել։
   դ) Նետաձիգը դիպել է թիրախին։
  • Նետաձիգը չի դիպել թիրախին։
   ե) Աշակերտը լուծեց խնդիրը։
  • Աշակերտը չլուծեց խնդիրը։

971. Կատարե՛ք գործողությունները.

976. Դեղձենիները կազմում են այգու ծառերի 45 %-ը, ծիրանենիները՝ 30 %-ը։ Այգու մնացած 20 ծառերը խնձորենիներ են։ Յուրաքանչյուր տեսակի քանի՞ ծառ կա այգում։

Ծառ – x

Լուծում

Պատ․՝ Դեղձենի – 36, ծիրանենի – 24:

977. Թենիսիստներից մեկը 35 խաղերից հաղթել է 24-ում, իսկ մյուսը 25 խաղերից հաղթել է 12-ում։ Ո՞ւմ արդյունքն է ավելի լավ (եթե հաշվի առնենք շահած խաղերի քանակի հարաբերությունը բոլոր
խաղերի քանակին)։

Լուծում

Պատ․՝ I:

Բնագիտություն

Ամփոփիչ աշխատանք | Բնագիտություն

 1. Ի՞նչ է բնութագրում ջերմաստիճանը։

Ջերմաստիճանը բնութագրող ֆիզիկական մեծություն է։ Այն բնութագրում է տաք և սառը մարմինները։

 1. Ե՞րբ են մարմինները ջերմային հավասարակշռության վիճակում։

Երբ նրանք հպվում են իրար հետ։

 1. Ջերմաչափների ի՞նչ տեսակներ գիտեք։

Ջերմաչափների տեսակներն են՝ գազային, մեխանիկական, էլեկտրոնային և հեղուկային։

 1. Ի՞նչպես պետք է օգտվել բժշկական ջերմաչափից։

Բժշկական ջերմաչափը դնում ենք մարդու թևի տակ և սպասում ենք 6 — 7 րոպե։

 1. Ի՞նչ ջերմային երևույթներ գիտեք:

Ջերմային երևույթներն են՝ հալում և պնդացում, եռումը, գոլորշացում և խտացում։

 1. Ո՞ր երևույթներն են կոչվում հալում և պնդացում:

Երբ պինդ մարմինը անցնում է հեղուկ մարմնին կոչվում է հալում, իսկ եթե ընդհակառակը, կոչվում է պնդացում։

 1. Ո՞ր մեծությունն է կոչվում եռման ջերմաստիճան :

Երբ հեղուկը եռում է, կոչվում է ջերմաստիճան։

 1. Ո՞ր եչրույթներն են կոչվում գոլորշացում և խտացում:

Երբ հեղուկ վիճակը անցնում է գազային վիճակի, կոչվում է գոլորշացում, իսկ եթթ հակառակը, կոչվում է խտացում

 1. Ի՞նպես է առաջանում կայծակը:Ի՞նչ է որոտը:

Կայծակը առաջանում է էլէկտրական պարպումից։

 1. Ի՞նչ է շանթարգելը, և ինպե՞ս է այն շինությունները պաշտպանում կայծակի հարվածից:

Շաթարգելը – դա մետաղական ձող է, որը ամրացվում է տարբեր շենքերի վրա։

 1. Կայծակի ժամանակ ինչպե՞ս պետք է վարվեք,եթե հայտվել եք բաց տարածքում:
 1. Պետք չէ անհանգստանալ․
 2. Չդիպչել մետաղյա առարկաներին և չթաքնվել ծառերից․

 1. Ո՞ր մարմին է կոչվում հաստատուն մագնիս:

Հաստատուն մագնիսն այն է, որը երկար ժամանակ պահպանում է իր մագնիսական հատկությունները:

 1. Մագնիսի ո՞ր մասերն են անվանում բևեռներ:

Բևեռն այն է, որտեղ մագնիսական երևույթը ուժեղ է:

 1. Ի՞նչ է կողմնացույցը, և ինչո՞վ է պայմանավորված նրա աշխատանքը:

Կողմնացույցը մի սարք է, որը ցույց է տալիս բևեռները: Այն կարող ենք օգտագործել այն ժամանակ, երբ օրինակ՝ կորում ես անտառներում։

 1. Ձեզ հայտնի ո՞ր բնագավառներում են օգտագործվում մագնիսները:

?