Ռուսերեն

Проект «Рассказ о маме»

У меня самая лучшая мама в мире- чуткая, добрая, ласковая. С ней всегда интересно. Зовут её Алина, ей тридцать шесть лет, но выглядит она значительно моложе. Она очень красивая. Мама работает педагогом по музыке. Мы с братом всегда радостно встречаем её, когда она приходит с работы. Проводить с мамой свободное время- одно удовольствие. Моя мама- мудрый советчик. Я советуюсь с ней по всем важным для меня вопросам. Мама всегда внимательно меня слушает, успокаивает, если я расстроена, даёт советы. Мама для меня самый дорогой человек и настоящая подруга. Я прошу у Бога, чтобы моя мама была здорова и счастлива!!!

Մաթեմատիկա

Դասարանական աշխատանք մաթեմ 15.03.2023

1.Մի պարկում կար 6 անգամ քիչ շաքարավազ, քան՝ երկրորդում: Երբ երկրորդ պարկից 24 կգ շաքարավազ տեղափոխեցին առաջինի մեջ, երկու պարկերում շաքարավազի քանակները հավասարվեցին: Սկզբում քանի՞ կգ շաքարավազ կար պարկերից յուրաքանչյուրում:

I – 6x

II – x

Լուծում

6x – 24 = x + 24

6x – x = 24 + 24

5x = 48

2.Բեռնատարի արագությունը 18 կմ/ժ-ով մեծ է ավտոբուսի արագությունից:Նրանք միաժամանակ իրար ընդառաջ դուրս եկան երկու քաղաքներից, որոնց միջև հեռավորությունը 632 կմ է:Գտիր բեռնատարի և ավտոբուսի արագությունները, եթե հայտնի է, որ նրանք հանդիպեցին շարժումը սկսելուց 4 ժամ հետո:

Բեռնատարի արագություն – 18 + x

ավտոբուսի արագություն – x

18 + x + x = 632

X + x = 632 — 18

2x = 614

X = 307

3.Երկու եղբայրներ ունեն հավասար թվով ընկույզներ: Եթե ավագ եղբայրը կրտսերին տա 20 ընկույզ, ապա նրա մոտ կմնա 5 անգամ քիչ ընկույզ, քան՝ կրտսերի մոտ:Քանի՞ ընկույզ կար սկզբում եղբայրներից յուրաքանչյուրի մոտ:

I – x = x — 20

II – x = x + 20

5 x (x — 20) = x + 20

5x – 100 = x + 20

5x — x = 20 + 100

4x = 120

X = 30

I – 10

II = 50

Պատ․՝  30 ընկույզ։

4.Տոպրակում դրված են մանդարիններ:Եթե երեխաներից յուրաքանչյուրին բաժանենք 5-ական մանդարին, ապա 3մանդարին կպակասի, իսկ եթե բաժանենք 4-ական մանդարին, ապա 16մանդարին կավելանա: Քանի՞ մանդարին կար տոպրակում:

5x + 3 = 4x – 16

5x + 4x = 16 – 3

9x = 13

X = 9/13

Մայրենի

Գործնական քերականություն

1.  Փորձի՛ր այս բառերի կազմությունն ու նշանակությունը բացատրել:

ա) Այգեբաց — այգի – ա – բացել – հողից ազատել 

այգաբաց – այգ – ա – բաց – լուսաբաց

—————————

բ) Հայելի – հայ – ել – ի – առարկա

հայացք – հայ – ացք – նայել

ծովահայաց – ծով – ա — հայ – աց – ծովին նայող:

———————

գ) Ակնթարթ – ակն – թարթ – աչքը թարթել

ակնդետ – ակն – դետ – ուշադիր նայել

ակնոց – ակն – ոց – առարկա

——————

դ) Քինախնդիր – քին – ա – խնդիր – վրեժխնդիր 

վրեժխնդիր – վրեժ – խնդիր –  քինախնդիր

մանրախնդիր –  մանր – ա – խնդիր – բծախնդիր

2. .Ըստ տրված կաղապարների, բարդ նախադասություններ կազմի՛ր:

Այնքան……………, ինչքան (որքան)……….:

Այնպես…………., ինչպես…………:

Այնտեղ…………., որտեղ (ուր)…………:

Երբ……………., հենց այդ ժամանակ …………:

Այնքան բարձր է այս ցանկապատը, ինչքան չինական պարիսպը։

Այնպես պետք է սիրել հայրենիքը, ինչպես ծնողիդ ես սիրում:

Այնտեղ երկրաշարժ է եղել, որտե՞ղ փնտրեմ ես ընկերուհուս:

Երբ ես գնացի քնելու, հենց այդ ժամանակ մայրիկս ձայն տվեց:

3. .Նախադասությունները տարբեր ձևերով կետադրիր այնպե՛ս, որ իմաստը փոխվի։

Նա թագավորին նամակ էր գրել իր որդու Եգորի մասին:

Նա թագավորին նամակ էր գրել իր որդու՝ Եգորի մասին:

Նա թագավորին նամակ էր գրել իր որդու, Եգորի մասին:

Վաղուց չէր տեսել ընկերոջը Վահագնին:

Վաղուց չէր տեսել ընկերոջը` Վահագնին:

Վաղուց չէր տեսել ընկերոջը, Վահագնին:

Նուբարենց տունը համարյա ամեն օր լի էր հյուրերով Զավենի ընկերներով:

Նուբարենց տունը համարյա ամեն օր լի էր հյուրերով ՝ Զավենի ընկերներով:

Նուբարենց տունը համարյա ամեն օր լի էր հյուրերով, Զավենի ընկերներով:

Իշխանը կանչեց բերդապետին Վահրամին մի անգամ ևս զգուշացնելու գիշերային արկածի մասին:

Իշխանը կանչեց բերդապետին՝ Վահրամին, մի անգամ ևս զգուշացնելու գիշերային արկածի մասին:

Իշխանը կանչեց բերդապետին, Վահրամին՝ մի անգամ ևս զգուշացնելու գիշերային արկածի մասին: