Մայրենի

Ե․ Չարենց «Ինչքան աշխարհը սիրես ու աշխարհով հիանաս»

Ինչքան աշխարհը սիրես ու աշխարհով հիանաս —
Այնքան աշխարհը անուշ ու ցանկալի կլինի.
Թե ուզում ես չսուզվել ճահճուտները անհունի —
Պիտի աշխարհը սիրես ու աշխարհով հիանաս:
Այնպե՜ս արա, որ կյանքում ո՜չ մի գանգատ չիմանաս,
Խմի՜ր թախիծը հոգու, որպես հրճվանք ու գինի.
Որքան աշխարհը սիրես ու աշխարհով հիանաս —
Այնքան աշխարհը անուշ ու ցանկալի կլինի…
Ե. Չարենց

1. Բացատրի՛ր այս տողերը՝ Ինչքան աշխարհը սիրես ու աշխարհով հիանաս —
Այնքան աշխարհը անուշ ու ցանկալի կլինի:

Ինչքան շատ սիրես աշխարհդ, այն այնքան գեղեցկությամբ և ուրախությամբ լցված կլինի։

2. Բացատրի՛ր բառերը՝ անհուն, գանգատ, հրճվանք:

Անհուն – անեզր

գանգատ – բողոք

հրճվանք – մեծ ուրախություն

3. Բանաստեղծությունը վերնագիր չունի, վերնագրի՛ր:

«Իմ անուշ աշխարհ»

4. Բանաստեղծության տողերից մեկը դարձնել վերնագիր,այդ վերնագրով գրել շարադրություն: 

«Ինչքան աշխարհը սիրես ու աշխարհով հիանաս»

Մենք բոլորս էլ աշխարհի մի մասնիկն ենք և պետք է միշտ հոգատարությամբ լցվենք մեր աշխարհի նկատմամբ։ Պետք է հոգ տանենք մեր աշխարհի մասին և չվնասենք բնությունը։ Մեր ուսուցիչները մեզ շատ ճիշտ են կրթում այդ ուղղությամբ, որ մենք ուշադիր լինենք և չաղտոտենք աշխարհը։ Իմ աշխարհը դա իմ ընտանիքն է, որն ինձ համար ամեն ինչ է, առանց որի ես չեմ պատկերացնում գոյությունս և։ Նաև ուզում եմ, որ իմ աշխարհը հավերժ պահպանի իր երանգները։

Անգլերեն

English 01.03.2023

Read the dialogue on page 50

Do the exercises on page 51(Part)2

a. Find the expressions in the story.

 1. Yes, please. — Izzie
 2. No thanks. — Kate
 3. Oh, right. — Mark
 4. Don’t worry. — Mark

c. Read the dialogue and put the sentences in the correct order.

d. Complete the dialogues with the expressions from Ex. 7a.

a. Tick (✔️) the statements that are true for you. Put a cross (❌) to say ‘Not true for me’

 1. I love chips. — ✔️
 2. Goat’s cheese and mushrooms — yuck! — ✔️
 3. I really don’t like fruit. — ❌
 4. Chicken is delicious. — ✔️
 5. It’s good to try new things. — ✔️ and ❌

Lesson 2

Different places-different lives/page 54

Hometask:ex.3/a,d,page 55

a. Complete the sentences about Calvin and Mawar with the words in the box.

 1. Calvin’s dad usually leaves the house before six o’clock.
 2. Calvin’s mum always spends the day at home.
 3. Calvin’s mum often does the homework.
 4. Calvin and his family sometimes watch television.
 5. Mawr never goes to the school that’s seven kilometres away.
 6. There are often storms and heavy rains.

d. Complete the sentences with expressions from Ex. 3c. Then listen and check your answers.

 1. My mum checks her email at 8 am and 8 pm.

My mum check her email twice a day.

2. Tom eats fruit on Monday, Tuesday, Wednesday, Thurday, Friday, Saturday and Sunday.

Tom eats fruit every day.

3. Susan goes shopping on Monday, Wednesday and Saturday.

Susan goes shopping three times a week.

4. Harry plays football on Saturday.

Harry plays football once a week.

Մաթեմատիկա

Դասարանական աշխատանք մաթեմ 01.03.2023

876. Ունենք 2 սմ կող ունեցող մի խորանարդ։ Քանի՞ քառակուսի սանտիմետրով կավելանա նրա մակերևույթի մակերեսը, եթե նրա կողը մեծացնենք 1 սմ-ով։

Լուծում

S = 2 ( 2 x 2 + 2 x 2 + 2 x 2) = 24

S = 6 x a x a

S = 6 x 2 x 2 = 24º

S = 6 x 3 x 3 = 54º

54 – 24 = 30º

878. Խորանարդիկի կողի երկարությունը հավասար է 1 սմ-ի։ Գտե՛ք պատկերի մակերևույթի մակերեսը։

Ա) 5 + 4 + 4 + 4 + 3 + 3 + 4 + 5 + 4 +4 + 3 + 3 + 4 = 50 սմ

882. Կատարե՛ք գործողությունները.

883. Արկղից, որում կա 7 սպիտակ և 3 կարմիր գնդիկ, առանց նայելու, վերցնում են մի գնդիկ։ Գտե՛ք սպիտակ գնդիկ հանելու հավանականությունը։

Լուծում

Պատ․՝  7/10: