Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 27.03.2023

1016․ Դիրքային գրառումով գրե՛ք տասնորդական կոտորակը.

1017. Տասնորդական կոտորակը գրե՛ք սովորական կոտորակի տեսքով.

1021. Գրելով տասնորդական կոտորակը դիրքային գրառումով՝ գտե՛ք նրա ամբողջ մասը.

1029. Կատարե՛ք գործողությունները.

բ) 6808 ։ 1702 + 1972 ⋅ 10 = 19724

 1. 6808 : 1702 = 4
 2. 1972 x 10 = 19720
 3. 4 + 19720 = 19724

դ) 4096 ։ 1024 + 153468 ։ 261 = 592

 1. 4096 : 1024 = 4
 2. 153468 : 261 = 588
 3. 588 + 4 = 592

1031. Կատարե՛ք գործողությունները.

1032. Լուծե՛ք հավասարումը.

բ) 3x = 4

դ) 8x = 7

Մաթեմատիկա

Դասարանական աշխատանք մաթեմ 27.03.2023

1016. Դիրքային գրառումով գրե՛ք տասնորդական կոտորակը.

1017. Տասնորդական կոտորակը գրե՛ք սովորական կոտորակի տեսքով.

1021. Գրելով տասնորդական կոտորակը դիրքային գրառումով՝ գտե՛ք
նրա ամբողջ մասը.

1029. Կատարե՛ք գործողությունները.

ա) 501760 ։ 448 + 8981 ⋅ 65 = 584885

 1. 501760 : 448 = 1120
 2. 8981 x 65 = 583765
 3. 1120 + 583765 = 584885

գ) 195584 ։ 1024 + 827541 ։ 643 = 1478

 1. 195584 : 1024 = 191
 2. 827541 : 643 = 1287
 3. 191 + 1287 = 1478

1030. 10, 11, 25, 39, 45, 100, 200, 205, 397 թվերից առանձնացրե՛ք այն
թվերը, որոնք բաժանվում են 5‐ի։

10, 25, 45, 100, 200, 205:

1031. Կատարե՛ք գործողությունները.

1032. Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) 2x = 1

գ) 4x = 20