Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 03.03.2023

894. Որոշե՛ք ուղղանկյան մակերեսը, որի չափումներն են՝

896. Քառակուսին, որի մակերեսը 1 մ2է, տրոհված է 36 հավասար քառակուսիների։ Ինչքա՞ն է այդպիսի քառակուսու կողմի երկարությունը։

Լուծում


Պատ․` 1/6 մ:

904. Գտե՛ք տրված թվին հակադիր թիվը.

905. Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.

906. Հաշվե՛ք.

Մաթեմատիկա

Դասարանական աշխատանք մաթեմ 03.03.2023

894. Որոշե՛ք ուղղանկյան մակերեսը, որի չափումներն են՝

895. Երկու ուղղանկյունների երկարություններն իրար հավասար են։ Մեկի լայնությունը 2 1/2 սմ է, մյուսինը՝ 3 3/4 սմ։ Երկրորդ ուղղանկ[1]յան մակերեսը 6 սմ2 -ով մեծ է առաջինի մակերեսից։ Գտե՛ք ուղղանկյունների երկարությունները։

Լուծում

Պատ․՝ 4 4/5 սմ։

905. Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.

ա) |a| + |b|, եթե a = –1, b = 3

|-1| + |3| = 1 + 3 = 4

գ) |a| ⋅ |b|, եթե a = 8, b = –1

|8| x |-1| = 8 x 1 = 8