Անգլերեն

English report

Ես մասնակցել եմ հաղորդակցական ընտանեկան նախագիծներին:

  1. Shopping

2. Exercises

3. Present simple or present continuous

4. Exercise 2 and 3

5. Dialogue

6. «Seasons»

7. create sentences

8. Seasons

9. Interviewer

10. Dialogue 04.04.2021

11. Answer questions

12. Dialogue 17.03.2021

13. Create sentences 06.03.2021

14. Round up exercise 182

15. Translate sentences27.02.2021

16.The children in the forest

17.Translate

18.Rover is a funny dog

19.Dialogue 22.01.2021

Ռուսերեն

Отчёт по русскому языку

1.«Дети Деда Мороза» 20.05.2021

2,Русский язык 15.05.2021

3.«Моя будущая профессия» 13.05.2021

4.«Солнце и Луна»

5.«Каша из топора»

6.«Три товарища»

7.«Семейный закон»

8.Отметьте правильный вариант

9.Страна, где нет ничего острого

10.«Дворец из морожоного»

11.Николай Носов «Автомобиль»

12.«Мое любимое животное»

13.Поставьте существительные во множественное число

14.Напишите, чей, чья, чье?

15.«Мои любимые учителя»

16.НЕПОБЕДИМЫЙ ПЕТУХ

17.Муравей и голубка

18.«Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду»

19.Зимняя сказка

Մաթեմատիկա

Թեստ 5 մաթեմատիկա 25.05.2021

                                                        

1.  729  և  81  թվերի  քանորդը  քանի՞  անգամ  է  փոքր  81-ից

1)  9 +

2)  81

3)  243

4)  729:

2.  Ո՞րն  է  տասնավորների  կարգի  կարգային  միավորը:

1)  1

2)  10 +

3)  100

4)  1000:

3.  Ինչպե՞ս  կփոխվի  երկու  թվերի  տարբերությունը,  եթե  նվազելին  ու  հանելին  միաժամանակ  մեծացնենք  31-ով:

1)  կփոքրանա  62-ով

2)  կմեծանա  31-ով

3)  կփոքրանա  31-ով

4)  կմնա  անփոխոխ +:

4.  Ընտրել  այն  թվանշանը,  որը  տեղադրելով  աստղանիշի  փոխարեն ՝  ստանալ  անհավասարթյուն.  3 տ  651 կգ < 3 տ  *61 կգ: 

1)  3

2)  4

3)  5

4)  6 +:

3 տ  651 կգ < 3 տ  661 կգ: 

5.  Ընտրել  այն  շարքը,  որտե՞ղ  գրված  բոլոր  թվերը  բաժանում  են  և  2-ի  և  5-ի:

1)  215,  250,  4380,  8725

2)  72,  518,  648,  4520

3)  155,  920,  7315,  2650

4)  980,  340,  2550,  9410+:

6.  Ընտրել  այն  պատասխանը,  որն  արտահայտում  է  340000 մ-ը  կիլոմետրերով:

1)  34 կմ

2)  340  կմ +

3)  3400 կմ  

4)  34000 կմ:

7.  Ընտրել  այն  պատասխանը,  որն  արտահայտում  է  1/5  րոպեն  վայրկյաններով:

1)  10 վ

2)  12 վ +

3)  36 վ

4)  48 վ:

8.  Հաշվել  62 թվի  քառապատիկը:

1)  66

2)  124

3)   186

4)  248+:

9.  Գրիքն  ունի  480  էջ:  Գայանեն  կարդաց  գրքի  ¾-ը:  Քանի՞  էջ  մնաց  կարդալու:

1)  60

2)  120 +

3)  240

4)  360: 

10.  Ո՞ր  շարքում  գրված  թվերն  են  գտնվում  65154    և   65200  թվերի  միջև.

1)  65155,  65175,  65199 +

2)  65185,  65275,  65299

3)  65155,  65175,  65209 

4)  65175,  65109,  65199:

11.  Կատարել  բաժանում  մնացորդով  584 : 17 (պատասխանում  գրել  մնացորդը)

584 : 17=37 (6մն)

Պատ.՝ 6 մնացորդ:

12.  70302  և   41586  թվերի  գումարը  փոքրացնել  այդ  թվերի  տարբերությամբ:  Կազմել  արտահայտություն  և  հաշվել  նրա  արժեքը:

70302 + 41586 – (70302 — 41586)=83172

1)  70302 – 41586=28716

2)  70302 + 41586=111888

3)  111888 – 28716=83172:

13.  Հաշվել  618 x 5 – 8421 : 7 + 153  արտահայտության  արժեքը:

  618 x 5 – 8421 : 7 + 153=2040

1)  618 x 5=3090

2)   8421 : 7=1203

3)  3090 – 1203=1887

4)  1887 + 153=2040:

14.  Տրված  թվերից  հետո  գրել  ևս  մեկ  թիվ  ըստ  օրինաչափության:

7,  18,  40,  73,  117

   

15.  Շրջանային  տրամագրի  միջոցով  ցույց  է  տրված  պարտեզում  ծաղիկների՛  բաշխվածությունը:  Գրել  պարտեզի  որ  մասն  է  զբաղեցնում  ծաղիկներից  յուրաքանչյուր:

Վարդ – 1/8

Կակաչ- 4/8

Մեխակ- 3/8:

16.  Քառակուսի  հողամասի  երեք  կողմերը  շրջապատված  է   42 մ  երկարություն  ունեցող  ցանկապատով:  Գտնել  այդ  հողամասի  մակերեսը:

1)  42 : 3=14 մ -1  կողմ

2)  14 x 14=196 մ2

Պատ.՝  S=196 մ2:

17.  Գրախանութն  ստացավ  27  տուփ  տետր,  յուրաքանչյուրում  100  հատ,  վճարելով  54000  դրամ:  Տետրերը  վաճառվեց  1 հատը  30  դրամով:  Որքա՞ն  եկամուտ  ստացվեց:

1)  27 x 100=2700 տետր

2)  54000 :  2700=20 դրամ – 1 տետր

3)  30 – 20=10 դրամ

4)  100 x 10=1000 դրամ –եկամուտ

Պատ.՝  1000 դրամ: