Բնագիտություն

«Կարմիր գիրք»

Կարրմիր գրքում գրված են  ոչնչացման վտանգի տակ գտնվող կենդանիների, բույսերի և սնկերի ցուցակը: Մինչև այսօր էլ դեռ այդ ոչնչացման վտանգը դեռ չի պակասել: Անկման պատճառները տարբեր են , բայց հիմնականում դրա մեղավորը մարդիկ են , նրանց վերաբերմունքը բնության նկատմամբ: 1963 թվականին, կազմակերպությունը հրապարակեց նման տեսակների առաջին ցուցակը: Որոշ տեսակների քանակը վերականգնելու համար բավական է արգելել որսը :Կենդանիների և բույսերի պահպանման համար անհրաժեշտ է ստեղծել հատուկ պայմաններ:Այն տեսակները որոնք արդեն ոչնչացման եզրին էին , մարդիկ փորձում էին արհեստական բուծմամբ փրկել, ստեղծելով բարենպաստ պայմաններ: Այսօչ էլ պաշտպանության դեռ կարիք ունեն շատ ու շատ կենդանիներ: Բայց մարդիկ չհասկանալով վնաս են հասցնում, ոչնչացնում տնկարկները մի փունջ ծաղիկների համար:

Անգլերեն

Shopping

Shop  assistant: Oh hello there, how can I help you?

Mother : Hello,  I want to  buy a pink dress for my daughter. Can she try it on?

Shop  assistant: of course she can.  Over there.

Karolina: I don’t like this dress. I like  white dress.  And it is small.

Mother: Please, show  us a size  bigger.

 Shop  assistant: Perhaps that  white dress  on the  right.

Yes, this is bigger.

Karolina: wow!  This it’s  very-very  beautiful.  It  suits me.

Mother: how much is it?

Shop  assistant: 10 dollars.

Mother: but it’s  expensive.

Shop  assistant: it isn’t  cheap but it is very  beautiful. 

Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 18.05.2021

733.  Երկու  հարևան  ցանքատարածքներից  մեկի  մակերեսը  4  անգամ  փոքր  է  մյուսի  մակերեսից:  Որքա՞ն  է  այդ  ցանքատարածքներից  յուրաքանչուրի  մակերեսը,  եթե  նրանց  ընդհանուր  մակերեսը  8500  մէ:

Լուծում

1)  4+1=5

2)  8500 : 5=1700 մ2  I  հողամաս

3)  1700 x 4=6800  մ2  II  հողամաս

Պատ.՝  I  հողամաս ՝  1700 մ2,  II  հողամաս ՝  6800  մ2:

734.  Երկու  անոթներում  կա  ընդամենը  2 լ   600  մլ  կաթ:  Եթե  առաջին  անոթից  200 մլ  լցնենք  երկրորդի  մեջ,  ապա  կաթի  քանակները  անոթներում  կհավասարվեն:  Որքա՞ն  կաթ  կա  յուրացանչյուր  անոթում:

Lուծում

2 լ   600  մլ=2600 մլ

1)  2600 : 2=1300 մլ

2) 1300 + 200=1500 մլ – I  անոթ

3)  1300 – 200=1100 մլ – II  անոթ

Պատ.՝  I  անոթ ՝  1500 մլ,  II  անոթ ՝  1100 մլ:

735.  Աննան  24  ձվի  համար  վճարեց  400  դրամով  ավելի,  քան  Անին ՝  16  ձվի  համար:  Որքա՞ն  վճարեց  յուրացանչյուրն  իր  գնած  ձվերի  համար:

Լուծում

1) 24 – 16=8-ով  ավելի

2)  400 : 8=50 դր – 1  ձու

3)  24 x 50=1200  դր — Աննա

4)  16 x 50=800 դր – Սնի

Պատ.՝   Աննա ՝   1200  դրամ,    Սնի ՝  800 դրամ: