Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 20.05.2021

646.  Հաշվել  արտահայտության  արժեքը,  եթե  a=100:

Ա) 72 x a – 2500 : a=72 x 100 – 2500 : 100=7200 – 25=7175

a x a – 689=100 x 100 – 689=10000 – 689=9311

բ) 70 x a : 1000 x 62=70 x 100 : 1000 x 62=7000 : 1000 x 62=434

70 x (a : 100) x 62=70 x (100 : 100) x 62=70 x 1 x 62=434

681.  Կատարել  գործողությունը:

Ա)  44կմ – 2կմ  35մ=43կմ  1000մ – 2կմ  35մ=41կմ   965մ

62դմ  2սմ – 5դմ  8սմ=61դմ  12սմ – 5դմ  8սմ=56դմ  4սմ

Բ)  82կգ – 6կգ  650գ=81կգ  1000գ – 6կգ  650գ=75կգ  350գ

62տ   210կգ – 2տ  280կգ=61տ  1210կգ – 2տ  280կգ=59տ  930կգ

Գ) 24օր – 3օր  6ժ=23օր  24ժ – 3օր  6ժ=20օր  18ժ

12ժ  20ր – 2ժ  40ր=11ժ  80ր – 2ժ 40ր=9ժ  40ր:

697.    ա)  6 մեծ  և  4 փոքր  պարկերում  կա   38 կգ  ալյուր:   4 մեծ  և  4 փոքր  պարկերում  ՝   28 կգ:  Որքա՞ն ալյուր  կա  մեծ  և  փոքր  պարկերից  յուրաքանչյուրում:

Լուծում

1)  38 – 28=10կգ

2)  6 – 4=2 պարկ- մեծ

3)  10 : 2=5կգ 1 մեծ պարկ

4)  5 x 6 =30կգ – 6 հատ մեծ

5)  38 – 30 =8կգ – 4 հետ  փոքր

6)  8 : 4=2կգ -1  փոքր  պարկ

Պատ.՝  1  մեծ  պարկ ՝ 5կգ,  1 փոքր  պարկ ` 2կգ:

Բ)  7 մեծ  և  5 փոքր  պարկերում  կա   38 կգ  բրինձ:   7 մեծ  և  7 փոքր  պարկերում  ՝   42 կգ:  Որքա՞ն  բրինձ  կա  մեծ  և  փոքր  պարկերից  յուրաքանչյուրում:

Լուծում

1)  42 – 38=4 կգ

2)  7 – 5=2 փոքր  պարկ 

3)  4 : 2=2 կգ – 1 փոքր  պարկ

4)  7 x 2=14կգ – 7 փոքր  պարկ

5)  42 – 14=28կգ – 7  մեծ  պարկ

6)  28 : 7=4 կգ – 1 մեծ  պարկ

Պատ.՝  1 փոքր  պարկ ` 2կգ,   1 մեծ  պարկ ՝ 4 կգ: