Մաթեմատիկա

Թեստ 1 Մաթեմատիկա 06.05.2021

                                                               

  1. Քանի՞  տասնյակ  կա   958  թվի մեջ:

1)  5

2)  95  +

3)  9

4)  58:

2. Ընտրի՛ր  այն  պատասխանը,   որում   XVI  թիվը  գրված  է  հնդկական  թվանշաններով

1) 17

2) 16 +

3)  ԺՋ

4)  Ժէ:

3. Որքանո՞վ  է  531  և  163  թվերի   գումարը   մեծ  163-ից:

1)  368-ով

2)  163-ով

3)  531-ով +

4)  205-ով:

4. Ընտրի՛ր  այն   թվանշանը,  որը  տեղադրելով  աստղանիշի  փոխարեն ՝    կստանաս  անհավասարություն.  6523  <  6*23:

1) 3

2) 4

3) 5

4) 6 +:

5. Ընտրի՛ր  այն  թվանշանը,  որը  տեղադրելով  աստղանիշի  փոխարեն  ստացված  թվերը  դասավորված  լինեն  նվազման  կարգով:

7*5,   765,  *45

1)   1

2)   4

3)   7  + 

4)   8             

775,  765,  745:

 

6. Ընտրի՛ր  այն  պատասխանը,   որն   արտահայտում  է   6տ   5ց    8կգ-ը  կիլոգրամներով:

1)  658 կգ

2)  685 կգ             

3)  6508 կգ  +       

4)  6805 կգ:          

7. Ընտրի՛ր  այն  պատասխանը,  որն    արտահայտում  է   3 օր   19ժ-ը  ժամերով:

1)  22 ժ

2)  91 ժ +

3)  199 ժ         

4)  319 ժ:

8. Ո՞րը  կլինի  ամենամեծ  մնացորդը  թիվը   7-ի  բաժանելիս:

1)  5

2)  6 +

3)  7

4)  8:

9.  Աստղիկն  իր  մոտ  եղած  գումարի  1/3-ով  գնեց    գիրք  ՝   վճարելով   1200  դրամ:    Որքա՞ն  դրամ  մնաց  Աստղիկի  մոտ:

1)  800 դրամ

2)  1200 դրամ         

3)  3600 դրամ         

4)  2400 դրամ   +:

10.  4/5,  3/3,  6/7,  2/3  և  7/6   կոտորակներից  քանի՞սն    են   կանոնավոր:

1)  2

2)  3 +

3)  4

4)  5:

11.  55  թիվը  ներկայացրու  հինգ  իրար  հավասար  գումարելիների  գումարի  տեսքով:

55=11+11+11+11+11:

12.  487  և  63  թվերի  գումարը  փոքրացրու   10  անգամ:  Կազմել  արտահայտություն  և  հաշվել  արժեքը:

(487+63):10=550:10=55:

13.   Հաշվել   37x(912 – 7 x 56) + 45000 : (250 x 6)  արտահայտության  արժեքը:

37x(912 – 7 x 56) + 45000 : (250 x 6)=19243

1)   7 x 56=392

2)   912 — 392=520

3)   250 x 6=1500

4)   37 x 520=19240

5)   45000:15000=3

6) 19240+3=19243:

14.  Տրված  թվերից  հետո  գրել  ևս   մեկ  թիվ  ըստ  օրինաչափության:

4,  9,  19,   34,   54,  79:

15.  Աստղանիշների  փոխարեն   գրել  բաց  թողած  թվանշանները  (պատասխանում  գրել  բաժանարարը  և  քանորդը):

16.  A  քաղաքից  միևնույն  ուղղությամբ   դուրս  եկան  երկու  ավտո մեքենա:   4 ժամ  հետո  որքա՞ն  կլինի  նրանց  միջև  եղած  հեռավորությունը,  եթե  առաջին  մեքենան  մեկ   ժամում անցնում  էր  73կմ,  իսկ   երկրորդը  ՝  87կմ:

Լուծում

1)   87 – 73=14կմ

2) 14×4=56կմ

Պատ.՝  56կմ:

17.  Ուղղանկյան   երկարությունը    37մմ  է,   որը  14-ով  մեծ   է  լայնությունից:  Գտնել  ուղղանկյան   պարագիծը:

Լուծում

1) 37 – 14=23մմ-Լայնություն

2) P=2x(37+23)=120սմ

Պատ.՝ 120 սմ: