Բնագիտություն

Մարմիններ, նյութեր, մասնիկներ

Մարդն իր կյանքի ընթացքում ստեղծում է տարբեր իրեր: Մեր շրջապատի ցանկացած իր, կենդանի օրգանիզմ կարող ենք կոչել մարմին: Մարմիններ են քարը, ծառը, տունը, միջատը, մետաղալարը և այլն: Ինչպես տեսնում ես, մարմիններն այնքան շատ են, որ անհնար է բոլորը թվարկել: Դրանք բաժանում են բնական (բնության կողմից ստեղծված) և արհեստական (մարդու կողմից ստեղծված) մարմինների: Արեգակը, Լուսինը, մոլորակները համարվում են նաև տիեզերական մարմիններ: Թվարկի’ր քո շրջապատում գտնվող բնական և արհեստական տասական մարմինների անուններ:

Մարմինները կազմված են նյութերից: Ձմռանը մեր տների ապակի­ները գարդարող եղյամը մարմին է, որը կազմված է ջրից: Ջուրն արդեն նյութ է: Մարմինները բաղկացած են տարբեր  նյութերից: Մեր մարմինը, օրինակ, բաղկացած է ջրից, ճարպերից, սպիտակուցներից, ածխաջրերից և այլ նյութերից: Բազմազան նյութերից են պատրաստված մեր բնակարանները, տանն օգտագործվող տարբեր սարքավորումները (արհեստական մարմիններ):

Նյութերը լինում են պինդ, հեղուկ և գազային: Ցանկացած պինդ մարմին ունի որոշակի ձև: Օրինակ՝ տուֆի որմնաքարը  ունի խորանարդի ձև, իսկ ձյան փաթիլը նման է կենտրոնից ճառագայթաձև ձգվող, կանոնավոր դասավորված սառցե բյուրեղների:

Հեղուկները և գազերը որո­շակի ձև չունեն: Հեղուկը ընդու­նում է այն անոթի ձևը, որի մեջ լցված է:

Խոհանոցում, գազօջախը մի­ացնելիս, զգում ես բնական գազի սուր հոտը: Դա նրանից է, որ գազերն ընդհանրապես շատ արագ են տարածվում: Եթե նույնիսկ շատ կարճ ժամանակ գազի փականը բաց է մնում, ապա խոհանոցն անմի­ջապես լցվում է գազով: Այն մենք զգում ենք իր սուր հոտի շնորհիվ: Գիտնականները պարզել են, որ բոլոր նյութերը կազմված են շատ փոքրիկ, աչքի համար անտեսանելի մասնիկներից: Դրանում համոզ­վելու համար կատարենք փորձ:

Վերցնենք մեկ նյութից կազմված որևէ մարմին, օրինակ՝ շաքարի կտոր: Այնուհետև այն գցենք տաք ջրով լցված ապակե բաժակի մեջ և գդալով խառնենք: Սկզբում շաքարը բաժակի մեջ լավ երևում է, բայց խառնելու ընթացքում այն աստիճանաբար դառնում է անտեսանելի: Դրանից հետո փորձենք ջրի համը և կզգանք, որ այն քաղցր է: Դա նշանակում է, որ շաքարը չի անհետացել, այն մնացել է բաժակում: Սակայն ինչո՞ւ շաքարի կտորը չի երևում: Այն բաժանվել է մանրագույն մասնիկների, այսինքն՝ լուծվելով խառնվել է ջրի մասնիկների հետ: Այս փորձը ապացուցում է, որ նյութերը և դրանցից բաղկացած մարմինները կազմված են մանրագույն մասնիկներից: Ցանկացած նյութ կազմված է յուրահատուկ մասնիկներից, որոնք ձևով և չափերով տարբերվում են այլ նյութերի մասնիկներից:

Ռուսերեն

«Мои любимые учителя»

Я иду в школу радостно и с большой охотой, потому  что  люблю своих учитилей. Они добрые и красивые. Они понимают нас и  всегда  стараютса помочь.  Мне очень  интересно учитьца в школе  с моими  любимыми   учителями.

Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 01.03.2021

587. Կատարիր  բաժանումը:

Ա) 240:10=24

45:10=4 (5մն)

542:100=5(42մն)

7828:1000=7 (828մն)

Բ) 560:10=56

48:10=4 (8 մն)

323:100=3 (23 մն)

4146:1000=4 (146 մն)

588. հետևելով  օրինակին  կատարիր  բաժանում   և  ստուգիր այն:

Ա)  37:10=3( 7 մն)

Ստ.՝ 3×10+7=37

370:10=37

Ստ.՝ 37×10=370

548:10=54( 8 մն)

Ստ.՝ 54×10+8=548

Բ)  279:100=2( 79 մն)

Ստ.՝  2×100+79=279

279:100=2( 79 մն)

Ստ.՝ 2×100+79=279

2200:100=22

Ստ.՝  22×100=2200

Գ) 2579:1000=2( 589 մն)

Ստ.՝  2×1000+589=2579

3800:1000=3( 800 մն)

Ստ.՝  3×1000+800=3800

2579:1000=2( 589 մն)

Ստ.՝  2×1000+589=2579

22000:1000=22

Ստ.՝  22×1000=22000

589:

ա) 24տասն. 5միավոր -245

245:10=24 (5մն)

բ) 24հար. 15միավոր -2415

2415:100=24 (15 մն)

գ) 24հազարյակ 15միավոր բաժանած 1000-ի

քանորդ-24

մնացորդ-15

թիվը-24015

24015:1000=24 (15մն)

591 .   Արտահայտիր  նշված  միավորներով

բ) 8կգ=8000գ

84ց=840կգ

60տ=60000կգ

52տ=520ց