Մայրենի

Գիտե՞ք, որ գարուն է արդեն 01.03.2021

Գիտե՞ք, որ գարուն է արդեն,

Բոլորը թափվել են փողոց.
Լսո՞ւմ եք անուշ մի զնգոց —
Գիտե՞ք, որ գարուն է արդեն։
Դյութում են շրթերը վարդե,
Սրտերը կրակ են ու բոց—
Գիտե՞ք, որ գարուն է արդեն,
Բոլորը թափվել են փողոց։

Առաջադրանքներ

1․Բանաստեղծությունից դուրս գրեք 7 գոյական։

Գարուն,  փողոց,  անուշ, շրթեր,  սրտեր, կրակ, բոց:

2․Բանաստեղծությունից դուրս գրեք գաղտնավանկ ունեցող 4 բառ։

Զնգոց,  շրթեր,  սրտեր,  կրակ:

3․ Բանաստեղծությունը մի քանի անգամ կարդացեք և գրեք՝ ի՞նչ ձայներ եք լսում, ի՞նչ գույներ եք տեսնում, ի՞նչ եք զգում։

Բանաստեղծությունը կարդալիս լսում եմ մի անուշ  զնգոց, զգում եմ ջերմություն: Փողոցում  տեսնում եմ   բազմաթիվ  ուրախ մարդկանց: Տեսնում  եմ   նաև վառ գույներ:

4․ Բանաստեղծությունը սովորեք անգիր, ձայնագրեք, տեղադրեք բլոգում։

Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 01.03.2021

591 .   Արտահայտիր  նշված  միավորներով:

Ա) 2մ=20սմ

84մ=8400սմ

60մ=600դմ

5կմ=5000մ

բ) 8կգ=8000գ

84ց=840կգ

60տ=60000կգ

52տ=520ց

գ) 12ժ=720ր

24ր=1440վ

7օր=168ժ

52տարի=624ամիս

593. (բ)

Աննա-2450դրամ

1 վարդ-70դրամ

                                                                                 Լուծում

2450:70=35  վարդ

Պատ.՝ մնացորդ չկա :