Անգլերեն

Create sentences 06.03.2021

1.Արամը միշտ խաղում է ֆուտբոլ իր ընկերների հետ կիրակի օրերին:

Aram always  plays  football  with his friends on Sundays.

2.Ես հագել եմ մի գեղեցիկ սպիտակ բլուզ  հիմա:

I am wearing  a  beautiful  white  blouse  now.

3.Իմ հայրիկը չի դիտում հեռուստացույց հիմա: Նա քնած է բազմոցին:

My father is not watching TV now. He is sleeping on the sofa.

4.Լենան և Հասմիկը հաճախ գնում են զբոսնելու շաբաթ օրերին:

Lena and Hasmik often go for a walk  on Saturdays.

5.Դու գնու՞մ ես դպրոց կիրակի օրերին: Ոչ, ես չեմ գնում դպրոց կիրակի օրերին:
Do you go to school  on Sundays.  No, i don’t go to school on Sundays.

6.Վահանը խմո՞ւմ է թեյ հիմա: Այո, նա խմում է թեյ իր եղբոր հետ խոհանոցում  հիմա:

Is  Vahan  drinking  tea now. Yes, he is drinking  tea  with his brother in the kitchen now.

7.Ես չեմ խմում սուրճ երեկոյան, ես խմում եմ սուրճ առավոտյան:

I don’t drink coffee in the evening  , i drink coffee  in the morning.

8. Դու կարդո՞ւմ ես գիրք հիմա:Ոչ, ես չեմ կարդում գիրք, ես լսում եմ երաժշտություն հիմա:

Are you reading book now. No, i don’t  read  a  book , i am listening   to Music now.

9.Ե՞րբ ես սովորաբար անում քո դասերը: 

When do you usually do your  lessons.

10.Որտե՞ղ են նրանք գնում հիմա: Նրանք գնում են կինոթատրոն դիտելու մի հետաքրքիր ֆիլմ: Where are they going  now. They are  going to the cinema to watch an  interesting film.