Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 17.03.2021

763 (Ա).

2ժ-80կմ/ժ

2ժ-?, 20կմ/ժ-ով ավելի

4ժ-?

Լուծում

 1. 2×80=160կմ
 2. 80+20=100կմ/ժ
 3. 100×2=200կմ
 4. 200+160=360կմ-4ժ

Պատ.՝  4ժամում  անցավ 360կմ:

765.

2 օրում անցավ-1400կմ

I օր-8ժ

II օր-?, 4ժ-ով ավելի

II օրը-? Կմ

Լուծում

 1. 4+8=12ժ-II օր
 2. 12+8=20ժ
 3. 1400:20=70կմ- 1ժ
 4.  12×70=840կմ

       Պատ.՝  840կմ:

766(ա).

I մեքենա-70կմ/ժ

I մեքենա-80կմ/ժ

Միևնույն  ուղղությամբ-2 ժամ  հետո-? Կմ

Լուծում

I եղանակ

1)80-70=10կմ/ժ

2) 2×10=20կմ

Պատ.՝ 20կմ

II  եղանակ

 1. 2×70=140կմ
 2. 2×80=160կմ
 3. 160-140=20կմ

Պատ.՝ 20կմ:

768(ա)

Ջրավազանի  տարողություն-4000լ ջուր

5 ժամ-յուր.  180լ ջուր

Մնաց-?

Լուծում

 1. 5×180=900լ   լցվեց
 2. 4000-900=3100լ   մնաց

Պատ.՝  3100լ   մնաց:

Մայրենի

«Աղջկա խնդրանքը» 17.03.2021

Առաջադրանքներ

 1. Տեքստից  դուրս  գրեք  10 գոյական:

Ժամանակ, աղջիկ, արև,  առավոտ,  գունդ, վերջալույս, սարեր, մահճակալ, ամառ, մարդիկ, տապ, ծարավ, ծառ, ծաղիկ, անձրև:

2.Դուրս  գրեք  մեկ  բարդ  բառ և նրա  արմատներով  ստացեք  մեկական նոր

բառ:

վերջալույս-վերջ-ա-լույս

վերջ-վերջածանց, վերջաբան, վերջավորություն

լույս-լուսաբաց, լուսամուտ, լուսավոր:

3.Դուրս  գրեք  մայրամուտ, զմայլվել  բառերի  հոմանիշները:

Մայրամուտ-վերջալույս

զմայլվել-հիանալ:

4.Կոչական  ունեցող  նախադասությունը  դո՛ւրս գրեք:

-Սիրելի՛  արև,   մարդկանց  անձրև  է պետք:

Անգլերեն

Dialogue 17.03.2021

Alex: Hello Karolina.

Karolina: Hello Alex.

Alex: how are you?

Karolina: I’m fine, and you?

Alex: I’m fine too.

Karolina: Who’s that girl over there, Alex?

Alex: That? that’s my sister, Milana.

Karolina: Your sister?!

Alex: Yes, and that’s his boyfriend Max. The handsome boy with the brown hair.

Karolina: Oh right. So, you’ve got only one sister?

Alex: No, I’ve got two sisters. Milana and Seda.

Karolina: Really? how old are they?

Alex: Seda is 15 years old  Milana is 9 years old.

Karolina: How they looks like?

Alex: Seda is tall, she has got curly hair and blue eyes. Milana is short, she has got black hair and brown eyes. They’re are both very beautiful.

Karolina: Has Seda got a boyfriend  too?

Alex: No, she doesn’t have boyfriend.