Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 11.03.2021

681(ա,բ)

(ա) 44կմ-2կմ  35մ=43կմ  1000մ-2կմ   35մ=41կմ   965մ

62դմ  2սմ-5դմ  8սմ=61դմ  12սմ-5դմ  8սմ=56դմ  4սմ

(բ) 82կգ-6կգ  650գ=81կգ  1000գ-6կգ  650գ=75կգ  350գ

62տ   210կգ- 2տ  280կգ=61տ  1210կգ-2տ  280կգ=59տ  930կգ

683.

Երկարություն-18մ 40սմ

Լայնություն-34մ  80սմ

34մ  80սմ-35մ

18մ  40սմ-18մ

S=35×18=630սմ

684.

Ա)  10656:24=444

444×24=10656

Ստ.՝  10656:24=444

203=4872:24

4872:203=24

Ստ.՝  4872:24=203

Բ) 3360:32=105

3360:105=32

Ստ.՝ 3360:32=105

3232=168064:52

3232×52=168064

Ստ.՝ 168064:52=3232

Գ)  28×440=12320

12320:28=440

Ստ.՝ 28×440=12320

3994=222×18

3996:18=222

Ստ.՝ 222×18=3996

690.

Այդ եռանիշ թիվը 240   է

Եթե  վերջին թիվը հանենք  կստացվի 24

240+24=264.

Մաթեմատիկա

Դասարնական աշխատանք մաթեմատիկա 11.03.2021

681 (գ) կատարել գործողությունը:

24օր – 3օր 6ժ=23օր 24ժ — 3օր 6ժ=20օր 18ժ

12ժ 20ր – 2ժ 40ր=12ժ  80ր — 2ժ 40ր=10ժ  40ր

688 (բ)

Լուծում

 1. 3+1=4
 2. 200:4=50կմ
 3. 50×3=150թիվ

Պատ.՝  150կմ:

689 (բ)

I թիվ-?

II թիվ-?, 6 անգամ  փոքր

Միասին-560

Լուծում

 1. 6+1=7թիվ
 2. 560:7=80թիվ
 3. 80×6=480թիվ

Պատ.՝  480թիվ

692 (բ) Հաշվել   արտահայտության   արժեքը

2x3x4:(3×4)=2

 1. 3×4=12
 2. 2×3=6
 3. 6×4=24
 4. 24:12=2

2x3x4x5:(4×5)=6

 1. 4×5=20
 2. 2×3=6
 3. 6×4=24
 4. 24×5=120
 5. 120:20=6

2x3x4x5:(3×5)=8

 1. 3×5=15
 2. 2×3=6
 3. 6×4=24
 4. 24×5=120
 5. 120:15=8
Մայրենի

Գոյականի հոլովով 11.03.2021

1. Որոշեք՝ ընդգծված բառերը որ հոլովով են դրված:

Նրանք մետեցան կախարդական ծառին:

Հայրենիքից հեռու ապրող մարդը միշտ տխուր և միայնակ է:

Դա մի շքեղ շինություն էր, որը գտնվում էր քաղաքից հեռու բլրի վրա:

Մոտենալով կարկաչուն գետակին  տղան փայտով ստուգեց խորությունը և զգուշորեն ոտքը մտցրեց ջրի մեջ:

Երկնքի կապույտ անդորրության մեջ երևում էին արևի առաջին շողերը, որոնք ավետում էին պայծառ օր:

Ծառին-տրական

Հայրենիքից-բացառական

Մարդը-ուղղական

Քաղաքից-բացառական

Բլրի-սեռական

Գետակին-տրական

Փայտով-գործիական

Ոտքը-հայցական

Ջրի-սեռական

Երկնքի-սեռական

Արևի-սեռական

Շողերը-ուղղական:

2. Հոլովեք հետևյալ բառերը՝ քար, քաղաք, սահնակ, մայր, աշուն, գլուխ, բնություն:

Քար-քար, քարի, քարին, քարը, քարից, քարով, քարի մեջ կամ քարում,   քաղաքից,  սահնակը,  մայր-մայր, մայրի, մայրին, մայրից, մայրով, մայրի մեջ,

 Աշուն-աշուն, աշունի, աշունին, աշունը, աշունից, աշունով  աշունի մեջ կամ աշնում,

 Գլուխ-գլուխ,  գլխի,  գլխին,  գլուխը,  գլխից, գլխով,  գլխի մեջ կամ  գլխում,

Բնություն-բնություն,  բնությունի, բնությունին, բնությունը, բնությունից, բնությունով,  բնությունի մեջ կամ բնությունում:

3. Լրացրեք աղյուսակը

Հարցական բառ3 գոյականՀոլովի անունը
Ո՞վմայրուղական
Ո՞ւմքույրիկիսեռական
Ինչի՞ցքարիցբացառական
Ինչո՞վփայտովգործիական
Ո՞ւմ մեջՏղայի մեջներգոյական
Ինչի՞Տոպրակիներգոյական
Ինչի՞նաթոռինտրական