Մայրենի

Ածականի համեմատության աստիճանները 29.03.2021

Կան  ածականներ, որոնց  ցույց  տված  հատկանիշը  համեմատելի է: Համեմատության  աստիճանները  երեքն են՝ դրական, բաղդատական, գերադրական:

Դրական աստիճանում բառն իր ուղիղ ձևն  ունի, օր. Լավ, բարի, գեղեցիկ…

Համեմատական աստիճանում այն համեմատվում է մեկ այլ հատկանիշի հետ, որի համար օգտագործում ենք ավելի, պակաս բառերը, օր.`ավելի լավ, ավելի բարի, պակաս գեղեցիկ…

Գերադրական աստիճանում ածականը ցույց է տալիս մի այնպիսի հատկանիշ, որը բոլորից լավն է: Կազմվում է ամենա բառի կամ գույն ածանցի միջոցով- օր.`ամենալավ կամ լավագույն, ամենագեղեցիկ կամ գեղեցկագույն, ամենաբարի…

Առաջադրանքներ՝

Դուրս  գրել  ածականները   և  գոյականները:

Հրամանատարը  հասավ  սիրելի   ընկերներին, որպեսզի երկրորդ  անգամ  փրկի նրանց վտանգից:(3գոյական, 1 ածական)

Գոյական-հրամանատար, ընկերներ, վտանգ

ածական-սիրելի

Երբ հեռվում հանգչեցին  վերջին  լույսերը, փոքրիկ Անահիտը երկու անգամ շշուկով ասաց: (3գոյական, 2ածական)

Գոյական-Անահիտ,  լույսեր,  շշուկ

ածական-փոքրիկ, վերջին

Ես սիրում  եմ  հորդառատ  անձրևը. Այն իմ մեջ հաճելի հիշողություններ է արթնացնում: (2գոյական, 2ածական)

Գոյական-անձրև,  հիշողություններ

ածական-հորդառատ, հաճելի

Առաջին  անգամն էր, որ  նա   ջերմ սեր էր  զգում  կրտսեր  քրոջ` Մարգարիտի հանդեպ: (3գոյական, 2 ածական)

Գոյական-քույր, Մարգարիտ, սեր

ածական-կրտսեր,  ջերմ

Նա  հարյուր  հատ  գունավոր  ծաղիկներ  էր  ուզում, որպեսզի դրանցով զարդարեր գեղեցիկ զույգի  հարսանեկան  տոնը:(3գոյական, 3 ածական)

Գոյական-ծաղիկներ, տոն,  զույգ,    

ածական-գունավոր, գեղեցիկ,  հարսանեկան:

Բառերը  հոգնակի  դարձնել:

Մարդ-մարդիկ,  դաս-դասեր,  սյուն-սյուներ,   ձուկ-ձկներ,   մատ-մատներ,   ձեռ-ձեռներ,  ոտ-ոտներ,   հարս-հարսներ,   գրատուն-գրատներ,   ձեռագիր-ձեռագրեր,   պատմագիր-պատմագիրներ,   հեռախոս-հեռախոսներ,   մարդասպան-մարդասպաններ,  տղա-տղաներ,  աստղ-աստղեր,   գնդակ-գնդակներ,  գլուխ-գլուխներ:

Առանձնացրեք անձնանիշ  և  իրանիշ  գոյականները

Ռուսներ, քաղաք, մայրիկ, Հայաստան, դասընկեր, դասացուցակ, ավտոմեքենա, ինքնաթիռ, օդաչու, լավություն:

Անձնանիշ-ռուսներ, մայրիկ,  դասընկեր, օդաչու

Իրանիշ-քաղաք,  Հայաստան,  դասացուցակ, ավտոմեքենա,  ինքնաթիռ, լավություն:

Հետևյալ  ածականները  եթե  հնարավոր է  դրեք   համեմատության երեք  աստիճաններով-Մաքուր, կաղ, հին, կարմիր, դաժան, կարճ:

Մաքուր-ավելի մաքուր-ամենամաքուր

Հին-ավելի հին-ամենահին

Դաժան-ավելի դաժան — ամենադաժան

Կարճ-ավելի կարճ — ամենակարճ:

Կաղ և կարմիր ածականները  հնարավոր չէ  դնել  համեմատության  երեք աստիճաններով:

Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 29.03.2021

803(ա).

Գանձասարի վանքի կառուցում սկվել է-1216թ

Ավարտվել է-1238թ

Տևել է-? տարի

Լուծում  

1238-1216=22տարի

Պատ.՝ 22տարի:

804(ա).

Երևանը հիմնադրվել է –մ.թ.ա  782թ.

Երբ կլրանա-3000ամյակ

 Լուծում

3000-782=2218թ

Պատ.՝ 2218թ:

805(ա).

Գրիգորը ծնվել է-2002թ  ապրիլի 12-ին

Քույրը-?,  2 տարի  22օր հետո

Լուծում

  1. 2002+2=2004թ
  2. 22+12=34

Ապրիլը 30 օր է

34-30=4-մայիս

Պատ.՝  քույրը ծնվել է   2004թ մայիսի 4-ին:

810.

Բաժնարար-7

Քանորդ-12

Մնացորդ-3

Թիվը-?

Լուծում

7×12+3=87-թիվը

Պատ.՝ թիվը՝ 87: