Մայրենի

Բառուբան 27.03.2021

  1. Գտած բառերից առանձնացնել 20 բառ։ Գրել  դրանց հոմանիշները և հականիշները։

Հոմանիշ                                                       

դեմ-անհամաձայն,  երկ-վեպ, թերթ-լրագիր,  կինո-ֆիլմ,  շահ-թագավոր, շահում-օգուտ,  սուր-թուր,  սար-լեռ,  մահ-վախճան, հուշ-հիշողություն,  ահ-վախ, երկյուղ,  բաժակ-ըմպանակ,    բուժակ-բժշկի օգնական,  կցորդ- մասնակից,  օգնող,  լրացնող  մարդ,  ցամաք-աշխարհամաս,  չոր տեղ, թույն-մահադեղ,  կարթ- ձուկ որսալու  հարմարանք:

Հականիշներ- դեմ-կողմ, համաձայն,  ցամաք-ջրային,  բաժակ-ափսե,

շահում-կորուստ, թույն-հակաթույն:

2.Նոր բառեր կազմել այդ բառերով՝ հնարավորության դեպքում։

Վախ-վախկոտ, անվախ, վախենալ

ահ-ահավոր, ահարկու

դեմ-դիմադրել, դեմառդեմ

ցամաք-ցամաքային

թույն-թունավոր, հակաթույն

կողմ-կողմնապահ, կողմնակից

շահում-շահել:

3.Գրել բառերի տեսակները՝ ըստ կազմության (պարզ, բարդ, ածանցավոր)։

Պարզ-վախ, ահ, դեմ,  ցամաք,  թույն,  կողմ                     

Բարդ-հակաթույն, կողմնապահ, կողմնակից,  դեմառդեմ Ածանցավոր-ահավոր,  վախկոտ, անվախ, թունավոր,  ցամաքային, բուժակ: