Մայրենի

«Քեֆ անողին քեֆ չի պակսիլ» Հովհ․ Թումանյան

Առաջադրանքներ

  1. Անծանոթ բառերը դուրս գրել, բառարանի օգնությամբ բացատրել, սովորել Ա-Դ հատվածների բոլոր բառերի իմաստները:

Դերվիշ- մահմեդական  հոգևորական

բաբա-ծեր  մարդ, ծերունի

փինաչի-հին  իրերը վերանորոգող,  վատ արհեստավոր

քմահաճույք-կամայական ցանկություն

տրտմել-տխրել

մարգարե-ապագա  գուշակող

շեղբ-դանակի  կտրող  մասը,  բերանը

չարագուշակ-չարիք   գուշակող,  ազդարարող:

  1. Գտնել տեքստում և բացատրել հետևյալ բառերն ու արտահայտությունները՝ դերվիշի շոր մտած, ածել, բարեմաղթել, սիրտը երկյուղ ընկնել, չնչին, ապրուստ, խուլ փողոց, ճամփա դնել, ընթրիքի շուրջ բոլորած:

Դերվիշի շոր  մտած-  դերվիշի  հագուստ  հագած

ածել- նվագել

բարեմաղթել-բարին,  լավը  ցանկանալ

սիրտը  երկյուղ  ընկնել-ինչ-որ  բանից  վախենալ,  կասկածել

չնչին-քիչ

ապրուստ-եկամուտ