Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 22.02.2021

526 Դնել  փակագծերը   այնպես, որ ստանալ  հավասարություն:

Ա) 1000-(750-250-500)=1000      

5500-(570-420:6)=5000                

բ) (1000-6400:32):4=200

2010-3200:(80×4)=2000:

527(ա) Լրացնել  դատարկ  վանդակները:

529 (Ա,բ)  Աստղատանշերը  փոխարինել  այնպիսի  թվանշաններով,  որ  ստացված  թվերը  դասավորված  լինեն  

ա)  2706,  2715,  2805

բ)  3248,  3255,  3280:

Մայրենի

«Համերգ» 22.02.2021

Վըտակը ժայռից ներքև է թըռչում,
Թափ առած ընկնում քարերի գըլխին,
Զարկում ավազին, շաչում է, ճըչում,
Ճըչում անհանգիստ, փըրփուրը բերնին։

Ինչպես ծերունին, ձենով պառաված,
Ձայնակցում է ժիր թոռնիկի երգին,
Այնպես է ծերուկ անտառը կամաց
Արձագանք տալի ջըրի աղմուկին։

Այնինչ բընության զըվարթ համերգի

Ունկընդիրն անխոս ու հավերժական,
Ժայռը մտախոհ՝ իր մըռայլ մըտքի
Ետևից ընկած լըսում է նըրան։

  1. Ինձ  շատ-շատ է  դոր  եկել  Հովհաննես  Թումանյանի  այս գեղեցիկ  բանաստեղծությունը:  Այստեղ  հանճարեղ  Թումանյանը  բնության  ձայները  համեմատում  է զվարթ  համերգի  հետ: Գլխավոր  «դերակատարը»  թոռնիկ-վտակն է:  Նրան ձայնակցում  է  ծերուկ  պապիկ –անտառը:

Գոյականներ —  վտակ,  ժայռ,  քարեր,  գլուխ,  ավազ,  փրփուր,  բերան,  ծերունի,  ձայն,  թոռնիկ, երգ,  անտառ,  աղմուկ,  արձագանք,   աղմուկ,  բնություն,  համերգ,  ունկնդիր,  ժայռ, միտք:

Ածանցավոր  բառեր-   բնություն,  թոռնիկ,  միտք,  անխոս,  հավերժական,  ծերուկ:

 Բարդ  բառեր-   ունկնդիր,  մտախոհ: