Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 09.02.2021

483.

Սոնա-գրիչ, մատիտ  և  քանոն-750դր

Աննա-գրիչ և քանոն-550դր

Անի-գրիչ և մատիտ-500դր

Քանոն, մատիտ և գրիչ-?

Լուծում

  1. 750-550=200դր-մատիտ
  2. 500-200=300դր-գրիչ
  3. 550-300-250դր-քանոն

Ստ.՝  200+300+250=750դր

Պատ.՝ մատիտ` 200դրամ,  գրիչ` 300դրամ,  քանոն` 250դրամ:

488. Գրել այն թիվը, որը պարունակում է.

ա) 1-ին  կարգում  6,  4-րդ կարգում   5  կարգային միավոր-5006

բ) 3-րդ  կարգում    9,  5-րդ կարգում   2  կարգային միավոր-20900