Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 03.02.2021

455.  Կազմել արտահայտության և հաշվել արժեքը: (ա,բ)

ա) 32-ը պետք է մեծացնել 3 անգամ և արդյունքը փոքրացնել 45-ով:

1)32×3-45=51

բ) 75-ը պետք է մեծացնել 5 անգամ և  արդյունքը մեծացնել 75-ով

1) 75×5+75=450

459.  

I օր-24արկղ

II օր-20արկղ-120 կգ-ով պակաս

Ընդամենը-?

                                                                  Լուծում

  1. 24-20=4
  2. 120:4=30կգ-1արկղ
  3. 24×30=720կգ-I օր
  4. 720-120=600կգ-II օր
  5. 720+600=1320կգ-ընդամենը

Պատ.՝ ընդամենը    1320կգ վարունգ:

460.

Աննա-10մ   պարան-240դրամ-ով   ավելի, քան Սոնան

Սոնա-7մ     պարան

Լալա-8մ պարան-?

                                                                                         Լուծում

1) 10-7=3մ

2) 240:3=80դրամ-1մ

3) 80×8=640դրամ-Լալա

Պատ.՝  640դրամ: