Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 02.02.2021

449. Փորձել հասկանալ բազմանիշ թիվը եռանիշ թվի բաժանման անկյունաձև գրառման եղանակը և աստղանիշերը փոխարինել համապատասխան թվանշաններով.

450. (ա) Կատարել բաժանում և արդյունքը ստուգել հաշվիչով.

2604:124=21                      9728:304=32

Ստ.՝ 124×21=2604            Ստ.՝  304×32=9728