Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 23.02.2021

546 Պատասխանել  հարցերին:

  1. Քանի՞  հազարյակ  կա 45367  թվի   հազարյակների  կարգում:

5 հազարյակ

2.Քանի՞  հազարյակ  է  պարունակում  34560  թիվը:

34 հազարյակ

3.Ո՞րն է  3547  թվին  նախորդող   կլոր  հարյուրակը :

 3500

4.Որքա՞ն  է  3645  թվի  և դրան նախորդող  կլոր  հարյուրյակի  տարբերությունը:

3645-3600=45

5.Որքա՞ն  է  4321  թվի  և դրան նախորդող  կլոր  հազարյակի   տարբերությունը:

4321-4000=321

551  Փորձել  չորս  հատ  4-ով  և  որոշ  թվաբանական  գործողություններով ստանալ 6-ից   10 թվերը:  Կարող  ես  օգտագործել  նաև փակագծեր:

(4+4):4+4=6

(4+4)-(4:4)=7

4+4-4+4=8

4:4+(4+4)=9

(44-4):4=10